Vanaf september kunnen studenten die starten met een deeltijdopleiding van de Faculteit Business, Finance & Marketing aan De Haagse Hogeschool, zelf het tempo en de volgorde van hun studie bepalen. De Haagse doet dat door vaardigheden en kennis samen te brengen en vaste toetsmomenten los te laten. 

“De behoefte aan een flexibele studie-inrichting onder deeltijdstudenten was groot”, zegt Battal Karakaya, projectleider, afstudeerbegeleider en instroomcoördinator bij faculteit BFM. “De een wil de studie rustiger aan doen voor bijvoorbeeld een huwelijk, scheiding of zwangerschap. Terwijl een ander een carrièresprong wil maken en juist wil versnellen. Elke situatie is anders, maar voor iedereen is raakvlak en relevantie van de opleiding met het werkveld belangrijk.”  

Deeltijd aanbod 

Download brochure 

Bezoek onze voorlichtingsavond

Kennis en kunde integreren

De docenten van de deeltijdopleidingen vragen studenten een beroepsproduct op te leveren. Denk aan het laten zien van een handeling, het schrijven van een adviesrapport of het maken van een financiële analyse. In de beroepsproducten komen sociale en communicatieve vaardigheden ruimschoots aan bod. Kortom, alle kennis en kunde zijn met elkaar geïntegreerd. Het bedrijfsleven juicht deze aanpak toe.  

Themagericht werken

“Een flexibele inrichting vraagt om een organisatorische verandering”, geeft Karakaya aan. “Het concept staat. Na het propedeusejaar spreken we over de hoofdfase en niet meer over jaar 2, 3 en 4. We werken met thema’s, zoals ‘van data naar informatie’ en ‘meervoudige waardecreatie’. Aan de hand daarvan kijken studenten wat het beste aansluit bij hun beroepspraktijk. Om te slagen moeten ze het gevraagde aantal studiepunten halen. In de toekomst willen we onderdelen ook modulair aanbieden. Je volgt dan niet een hele opleiding, maar alleen specifieke modules.” 

Multidisciplinair kijken 

Deeltijdstudenten hebben behoefte aan structuur. “Wij moeten hen daarin goed begeleiden en coachen”, zegt Karakaya. “Een pluspunt van de flexibele deeltijdopleidingen is dat studenten met andere achtergronden in leercommunities bij elkaar komen. Ze leren zo breed en multidisciplinair naar vraagstukken kijken. Ze krijgen meer gevoel bij de praktijk en meer binding met elkaar.”  

Flexibel studeren bij De Haagse?

Geen vast onderwijsprogramma meer. Jij staat aan het roer om zelf de volgorde en het tempo van je studie te bepalen. Heb je meer tijd nodig of wil je juist versnellen? Dat kan. Ook kies je zelf of je de vakken op school, online of in de praktijk wil volgen. De Haagse biedt een praktijkgericht aanbod flexibele bachelor programma’s.

Meer informatie over deeltijd studeren

Wil je meer weten over studeren in deeltijd? Lees ook: