Prijzenparade 2018

Op het THNK FST 1 november 2018 worden weer diverse ‘De Haagse’ prijzen uitgereikt voor bijzondere prestaties. Iedere faculteit wordt uitgedaagd om uiterlijk 14 september a.s. genomineerden voor te dragen voor:

Pim Breebaart Research Award

De Pim Breebaart Research Award is een prijs voor inspirerend onderzoek op De Haagse Hogeschool. De prijs is in 2010 door De Haagse Hogeschool ingesteld naar aanleiding van het vertrek van Pim Breebaart als voorzitter van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool. De Pim Breebaart Research Award wordt vanaf 2017 elk jaar uitgereikt. (daarvoor elk oneven jaar, 1e keer in 2011).

Het doel van deze award is om aan onze HHs-collega’s te laten zien dat onderzoek iets is ‘van ons allemaal’ en van waarde is voor ons onderwijs. Met als uiteindelijke doel: meer enthousiasme voor onderzoek en via die weg een betere aansluiting tussen onderwijs en onderzoek. Het is een prijs voor het onderzoek van een HHs-medewerker waarin de verbinding tussen onderzoek-onderwijs-praktijk duidelijk naar voren komt.

De prijs is 5.000 euro voor het winnende onderzoek en een beeldje. Het geld moet besteed worden ten behoeve van onderzoek.

Olive Award

De Olive Award wordt uitgereikt aan een docentteam dat er het best in slaagt activerend en uitdagend onderwijs neer te zetten. Gezien het belang van teams bij het vormgeven en invullen van onderwijs heeft het CvB en directeuren gemeend dat deze prijs niet aan een persoon maar aan een team moet worden toegekend.

Het doel is om de waardering voor werk van docenten te laten zien en de bijdrage die zij kunnen leveren om goed onderwijs zichtbaar te maken. Met de (nieuwe) opzet brengt de hogeschool ook de kracht van een goed samenwerkend team (min 3 en max 8 personen) onder de aandacht. Uit het winnende team wordt een docent gekozen die kan deelnemen aan de landelijke prijs ‘Docent van het Jaar’.

De juryprijs voor het winnende team is 1.000 euro voor besteding aan literatuur en 2.500 euro die aan een activiteit moet worden besteed samen met studenten in het werkveld/bij een maatschappelijke organisatie. De publieksprijs voor het winnende team is 500 euro dat bestemd is voor literatuur. De overige 1 of 2 teams ontvangen bloemen en een attentie.  

Afstudeerprijs

De afstudeerprijs is een prijs voor studenten die het beste afstudeeronderzoek hebben gedaan.
Het doel is om scripties zichtbaar te maken waar De HHs voor staat zowel binnen als buiten de hogeschool.
Iedere genomineerde van de faculteit ontvangt 50 euro. Daaruit volgt een top 3 waarin de nummers 1,2 en 3 worden beloond met resp. 1.500, 500 en 250 euro.

Voor vragen en/of opmerkingen zie de OK&C-contactpersonen per prijs, te vinden in de nominatieformulieren of via prijzenparade@hhs.nl.