Hulp tijdens je studie

Studeren is lang niet voor iedereen een makkelijke weg naar de eindstreep. Mocht je wat hulp kunnen gebruiken, dan is dat echt niet gek. In sommige situaties weet je dit al van tevoren. Bijvoorbeeld als je studeren moet combineren met topsport of ouderschap, als je het Nederlands nog niet goed beheerst of als je een functiebeperking hebt.

Het kan ook voorkomen dat je tijdens je opleiding vastloopt. Dit kan te maken hebben met iets wat op de hogeschool gebeurt, maar ook door je situatie thuis. In alle gevallen is het raadzaam om zo snel mogelijk aan te kloppen bij een decaan. Hij of zij adviseert je in een persoonlijk gesprek wat je het best kunt doen.

Hulp van een studentendecaan

Waarvoor kan ik terecht bij een decaan?

De studentendecaan is er o.a. voor advies over:

 • Aanmelding en inschrijving
 • Studievoortgang
 • Persoonlijke problemen
 • Ziekte en familieomstandigheden
 • Functiebeperking en chronische ziekte
 • Informatie over studiefinanciering en het leenstelsel
 • Wet- en regelgeving
 • Studentenvoorzieningen
 • (Financiële) voorzieningen voor studerende (alleenstaande) ouders

Vertrouwelijke gesprekken

De gesprekken met een studentendecaan zijn altijd vertrouwelijk. De decaan heeft een vertrouwensfunctie en een geheimhoudingsplicht. Zonder jouw toestemming en medeweten wordt géén informatie aan anderen doorgegeven.

Wie is mijn decaan?

De decanen die werkzaam zijn op De Haagse Hogeschool zijn verdeeld over verschillende opleidingen. Wil je weten welke decaan het aanspreekpunt is voor jouw opleiding? Bekijk dan het overzicht van de decanen. Hierin vind je ook de contactgegevens.

Het Loket Rechtsbescherming

Bij het Loket Rechtsbescherming kun je terecht voor je bezwaarschrift tegen bijvoorbeeld je in- of uitschrijving of het toelatingsonderzoek 21+. Let op dat je bezwaar binnen 6 weken na het bestreden besluit moet zijn ingediend. Het Loket Rechtsbescherming is te bereiken op nummers: 070 - 445 8821 / 070 - 445 7027 of via loketrechtsbescherming@hhs.nl.  Meer informatie over de procedure en waar je bezwaar aan moet voldoen, vind je hier.

Studeren met een functiebeperking

Stel: je bent dyslectisch. Of hebt een gehoor-, gezicht- of bewegingsbeperking. Ook dan kan je een hbo-opleiding volgen. De Haagse Hogeschool biedt veel voorzieningen en aanpassingen die het voor jou mogelijk maken om te studeren. Denk bijvoorbeeld aan extra tijd bij het maken van tentamens, extra begeleiding, maar ook aan een speciaal ingerichte rustruimte.

Om je te kunnen helpen, is het noodzakelijk dat je bij je inschrijving vermeldt dat je een functiebeperking hebt. Je krijgt dan een uitnodiging voor een gesprek met een studentendecaan om samen met hem of haar te kijken wat er in jouw situatie mogelijk is. En vaak is dat heel veel.

Meer informatie & contact

Meer weten? Als je vragen hebt over studeren met een functiebeperking, kun je altijd contact opnemen met een van onze decanen. Kijk hier voor een overzicht van de decanen per opleiding.

Studentenwerkgroep Studeren Op Maat

Er is binnen de hogeschool een studentenwerkgroep actief voor studenten met een functiebeperking. Zij adviseren de hogeschool op dit gebied, denken mee en willen graag met andere studenten met een functiebeperking of chronische ziekte in contact komen. Mailen kan via studerenopmaat@hhs.nl.

Studeren en topsport

Ben je topsporter? Of ben je op een andere manier sportief op (inter)nationaal niveau, bijvoorbeeld als danser of musicus? Dan kan je speciale studiefaciliteiten aanvragen via de studentendecaan. Kijk hier voor een overzicht van de decanen per opleiding.
Voor topsporters is decaan Kees Mol het aanspreekpunt. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 070 – 445 8238 of via e-mail: M.C.Mol@hhs.nl. Meer informatie kun je vinden in onze Topsport brochure.

Ondersteuning bij de Nederlandse taal

Goed Nederlands kunnen spreken, schrijven en lezen. Dat is een belangrijke voorwaarde voor het succesvol doorlopen van een Nederlandstalige hbo-opleiding. Bij de meeste opleidingen wordt je kennis in het eerste jaar getoetst. Mocht je moeite hebben met het Nederlands of twijfelen aan je niveau, neem dan contact op met het Taalexpertisecentrum (TEC) van De Haagse Hogeschool. Naast het aanbod van het TEC biedt De Haagse Hogeschool een schakeljaar voor studenten die hun middelbare school in het buitenland hebben gevolgd.

Aanbod taalondersteuning

Het Taalexpertisecentrum biedt onder andere de volgende modules aan:

 • Zakelijk Schrijven: verbeter je schrijfvaardigheid door analyseren, onderzoeken en nakijken van studieteksten.
 • Taal op Maat: zakelijk schrijven voor wie moeite heeft met de Nederlandse grammatica.
 • Nederlandse taalvaardigheid: voor wie moeite heeft met talige competenties van het Nederlands. Tijdens de module is er aandacht voor lezen, luisteren, spreken, schrijven en gesprekken voeren.
 • Studeren met dyslexie: gebaseerd op de ‘Leerroutes dyslexie’ van Nel Hofmeester. Tijdens deze module komen (taal)leerstrategieën aan bod die dyslectische studenten ondersteunen bij efficiënt en plezierig studeren.

Taalweek voor CAMBES-studenten

Heb je op Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba je diploma gehaald en begin je in september 2017 met een Nederlandstalige opleiding aan De Haagse Hogeschool? Dan kun je meedoen met de Taalweek. Je ervaart de Nederlandse taal zoals je die tijdens je studie nodig hebt en je krijgt zicht op wat bij jou aandacht behoeft. Interesse? Meld je dan voor de zomervakantie aan via tec@hhs.nl. Deelname aan de Taalweek is gratis. Bekijk hier de pagina van de Taalweek 2017 voor meer informatie en het volledige programma.

Contact

Wil je meer informatie over het TEC-aanbod en/of de Taalweek, neem dan contact op met het Taalexpertisecentrum (TEC) via tec@hhs.nl.