Kenniscentra

De Haagse Hogeschool heeft zeven kenniscentra, waarvan elk kenniscentrum zich richt op een ander regionaal verankerd thema. Binnen deze kenniscentra zijn verschillende lectoraten (onderzoeksgroepen) actief. Ons onderzoek doen we in samenwerking met externe partners, zoals overheidsinstellingen en het bedrijfsleven, maar natuurlijk ook onze studenten. Samen gaan we op zoek naar antwoorden op maatschappelijke vraagstukken. Zo dragen we bij aan een sterkere, innovatievere samenleving en maken we ons onderwijs beter.