Kenniscentra

De Haagse Hogeschool bouwt aan zeven kenniscentra. Een kenniscentrum bestaat uit een aantal lectoraten (onderzoeksgroepen) die onderzoek doen rondom een specifiek thema. Ons onderzoek doen we in samenwerking met externe partners, zoals overheidsinstellingen en bedrijfsleven, en onze studenten. Samen gaan we op zoek naar antwoorden op maatschappelijke vraagstukken. Zo dragen we bij aan een sterkere en innovatievere samenleving en maken we ons onderwijs beter.