Over het kenniscentrum

Kenniscentrum Mission Zero heeft een duidelijke missie: een economie realiseren die draait op duurzame energie en herbruikbare grondstoffen en materialen. Ofwel: weg met het gebruiken van nieuwe grondstoffen en niet-duurzame energie. Multidisciplinair onderzoek is bij het zoeken naar oplossingen noodzakelijk. Kortom, een integrale aanpak op technologisch, economisch, maatschappelijk en bestuurlijk gebied.

Als aanjager van duurzaam ondernemen en leven voeren we praktijkgericht onderzoek uit. Lectoren, docent-onderzoekers en studenten gaan met actuele vraagstukken aan de slag. Vraagstukken als het leefbaar houden van stedelijke omgevingen door CO2-emissies te beëindigen en kansen te creëren met afval. Samen met externe partners ontwikkelen we direct toepasbare én in de toekomst bruikbare kennis en tools.

In het kenniscentrum bundelen we de expertise van vier lectoraten: Energy in Transition, Circular Business, Urban Metabolism en Innovation Networks. We zoeken de grensvlakken op en maken samen het verschil. Zo ontstaat een andere manier van handelen. We ontdekken nieuwe waarden, kijken anders tegen de wereld aan en pakken huidige vraagstukken aan met de kennis en technologie van nu. Aandacht voor onze planeet maakt daar een onmiskenbaar onderdeel van uit.

Meerjarenplan Kenniscentrum Mission Zero 2021 - 2025 (pdf)

Laat De Haagse Hogeschool uw onderzoek doen

Neem contact op
Projecten

Projecten

Future Proof Labs

Future Proof Labs

Wat zijn de minimum vereisten voor een goede experimteeromgeving waarin verschillende stakeholders in co-creatie werken? En hoe kunnen creatieve professionals deze omgevingen en projecten erin optimaal faciliteren? Met dit project doet het lectoraat Innovation Networks onderzoek naar het effectief opzetten van en handelen in een living lab omgeving.
Lees verder
Trashure: Ontwerp als vliegwiel van lineaire naar circulaire bedrijfsmodellen

Trashure: Ontwerp als vliegwiel van lineaire naar circulaire bedrijfsmodellen

Doel van het project is het vergroten van bewustzijn aangaande textielconsumptie en het herwaarderen van textielafval en het vercommercialiseren van een toegankelijke productlijn met als primaire grondstof textielafval.

Lees verder
Next Fashion Retail

Next Fashion Retail

Hoewel consumenten aangeven duurzame aspecten van kleding belangrijk te vinden, verkoopt het aanbod duurzame kleding van MKB multi-brand fashion retailers slecht. De onderzoeksvraag van Next Fashion Retail (NFR) luidt: Hoe kunnen mkb multi-brand fashion retailers hun customer journey inrichten om de verkoop van duurzam(er)e kleding te vergroten? 
Lees verder
Goed Verpakt – Integrale verduurzaming van product-verpakkingscombinaties in de voedingsindustrie

Goed Verpakt – Integrale verduurzaming van product-verpakkingscombinaties in de voedingsindustrie

Bedrijven maken allerlei afwegingen bij het maken van een keuze voor de manier waarop zij foodproduct op een duurzame manier verpakken. Dit keuzeproces wordt de komende 2 jaar onderzocht door HAS Hogeschool samen met De Haagse Hogeschool (HHs), de Hogeschool van Amsterdam (HvA), het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken en een brede groep aan food- en verpakkingsbedrijven.
Lees verder
Kunststof zwerfafval: van probleem naar product

Kunststof zwerfafval: van probleem naar product

In het MBO-engineering programma bouwen we, samen met studenten, kunststof shredders. Vanuit dit project wordt gekeken naar het proces hoe zwerfafval ontwikkeld kan worden tot een bruikbaar product. In eerste instantie zijn we van start gegaan met het afval in de regionale binnenwateren vanuit de gedachte: "Wat niet naar zee stroomt, hoeven we daar ook niet weg te vangen".
Lees verder
SMITZH: Smart Manufacturing Industriële Toepassingen Zuid-Holland

SMITZH: Smart Manufacturing Industriële Toepassingen Zuid-Holland

Zuid-Holland is rijk aan manufacturing industry. Aan maakbedrijven die met behulp van technologie allerlei producten ontwikkelen en op de markt brengen. Die bedrijven willen graag sneller, goedkoper, duurzamer en hoogwaardiger produceren, maar zijn vaak onvoldoende op de hoogte van eigentijdse, digitale mogelijkheden zoals robotisering en 3D-printen.
Lees verder
Duurzaam verpakken

Duurzaam verpakken

Het project “Duurzaam verpakken” is gestart in april 2018 als een samenwerkingsverband van een drietal hogescholen (HAS, HHs en HvA), twee lectoraten (Innovation Networks en Circular Business) en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). De doelstelling van het project is tweeledig: het stimuleren van duurzaam verpakken via zowel onderwijs als onderzoek. Zo leren studenten vanuit verschillende invalshoeken wetenschappelijke kennis rondom duurzaamheid direct in de praktijk toe te passen. Hierbij staat centraal: samenwerking en het leren van elkaar. 

Lees verder
Circulaire bedrijfsvoering – facility management en ecologie in balans

Circulaire bedrijfsvoering – facility management en ecologie in balans

Met het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ wil de Rijksoverheid een omslag maken naar een circulaire economie. In hun voorbeeldfunctie tegenover bedrijven en consumenten hebben overheidsorganisaties als doel gesteld om geen restafval te generen binnen hun bedrijfsvoering. Een afdeling facility management, gericht op ondersteuning van het primaire proces, kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. De vraag is, hoe?
Lees verder
Het ontwerpen en uitvoeren van regeneratieve leerecologien in hoger onderwijs

Het ontwerpen en uitvoeren van regeneratieve leerecologien in hoger onderwijs

In dit promotieonderzoek wordt onderzoek gedaan naar wat de duurzaamheidtransitie betekend voor hoger onderwijs. Hoe kunnen we onderwijs co-creëren wat aansluit aan en bijdraagt aan het tot stand komen van meer duurzame toekomsten en wat vraagt dit van onderwijzers en het onderwijssysteem? Dit zijn de centrale vragen die behandeld worden in dit promotietraject. Dit onderzoek wordt gezamenlijk uitgevoerd met de WUR onder begeleiding van prof dr. Ir. Arjen Wals, lector dr. Kim Poldner & lector dr. Ellen Sjoer.

Lees verder
Energietransitie LV

Energietransitie LV

Net als alle Nederlandse gemeenten heeft Leidschendam-Voorburg de opgave om het gasnet los te laten. Kenniscentrum Mission Zero is gevraagd om vanuit meervoudig perspectief mee te denken over de realisatie van dit vraagstuk.

Lees verder
Project Netwerk Hogeschool

Project Netwerk Hogeschool

NWHS/Netwerkhogeschool, Lectoraat Innovation Networks

Onderzoeksdocenten: Janneke Sluijs, Fenne van Doorn, Manon Pieper, Sander Limonard, Heleen Geerts

Lector: Christine De Lille

2020

Lees verder
Living Labs

Living Labs

In een authentieke ofwel realistische projectomgeving werkt de student gedurende tien weken full time in een multidisciplinair en multinationaal team aan concrete resultaten op het gebied van de eigen opleiding of juist daarbuiten.
Lees verder
Future Proof Retail

Future Proof Retail

Future Proof Retail, impact maken in de retail sector, zowel lokaal als nationaal. Voor welke grote veranderingen staat de retail in Nederland? Op welke manier kunnen we de retail sector toekomstbestendig maken?
Lees verder
 Reshaping Business Education

Reshaping Business Education

In het project Reshaping Business Education richten wij ons op een anders georiënteerde opleiding en vorming van businessstudenten. We ontwikkelen onderwijs dat studenten in staat stelt om business te creëren die sociaal en ecologisch volhoudbaar is en die zo bijdraagt aan een economie die deugt. 
Lees verder
Podcast Wasted Tales

Podcast Wasted Tales

In de podcast serie Wasted Tales willen we je meenemen in de wereld van afval en andere materialen binnen de circulaire economie. Deze podcasts zijn gebaseerd op de projecten binnen het kenniscentrum Mission Zero, waar we praktijkgericht onderzoek doen naar regeneratieve manieren om een duurzame toekomst te creëren.
Lees verder
NEWRAIL

NEWRAIL

Gemeente Horst aan de Maas en ProRail willen stimuleren dat er meer duurzame energie wordt opgewekt. Als onderdeel van NEWRAIL (Noise Energy Wall Rail America in Limburg) onderzoeken zij een innovatieve manier die een hoge energieopbrengst oplevert. Namelijk geluidschermen voorzien van zonnepanelen. Zonnepanelen aanbrengen op geluidschermen is een nieuw en grensverleggend idee. Daarom is er nog onderzoek nodig naar de beste methode. Daarin voorziet het innovatieproject NEWRAIL (Noise Energy Wall Rail America in Limburg). Dit is een initiatief van ProRail met gemeente Horst aan de Maas, TNO, energiecoöperatie Reindonk Energie en De Haagse Hogeschool.
Lees verder
Nieuws

In de media


Publicaties

IMPACT Magazine

Hoger onderwijs bevindt zich op een kruispunt, zeker vandaag de dag. Terwijl het internet vol staat met kwalitatieve kennisbronnen, kunnen hogescholen en universiteiten hun studenten steeds minder voorzien van de kunde die ze nodig zullen hebben in het werken aan de duurzaamheid transitie. Het traditionele onderwijs zal steeds minder relevant worden wanneer het zichzelf niet transformeert tot een leerervaring dat het internet niet kan bieden.

Een voorbeeld van zo'n transformatie is 'Mission Impact', een minor die voor het eerst is gegeven in het eerste semester van 20/21 aan De Haagse Hogeschool. Hierin kwamen 17 studenten samen van 9 verschillende nationaliteiten en 12 verschillende bachelor opleidingen om te werken aan ingewikkelde problemen door hun eigen kennis toe te passen middels grensoverschrijdend en plaats gebonden leren.

Verbinding maken met een plek tijdens een pandemie is een uitdaging. Zeker omdat alle leermiddelen werden vertaald naar een online realiteit en studenten verspreid waren door heel Europa, wat sommigen weerhield om hun groeps genoten te ontmoeten of om impact te maken op plek die ze voor ogen hadden. Dat dit toch mogelijk is was, mag blijken uit dit magazine. Na afloop van de minor besloot ongeveer de helft van de studenten hun tijd te spenderen aan hun leerervaring van de afgelopen maanden te visualiseren, met dit magazine als bijzonder resultaat. De verandering van het verhaal bij Mission Impact en de focus op de ecologische en relationele praktijk heeft deze studenten laten leren en opbloeien in een veilige omgeving.

Dit magazine is een uitnodiging voor alle lerenden en we hopen dat dit magazine al zijn lezers inspireert om te verbinden, te transofmeren en te leren. Maar we wensen jullie vooral heel veel leesplezier!

IMPACT Magazine Issue 1, February 2021 (pdf)
Team