In sommige Haagse wijken wonen relatief veel kinderen en jongeren met overgewicht. Tot nu toe slagen professionals er maar gedeeltelijk in deze doelgroep goed te helpen. De Haagse Hogeschool, LUMC-Campus Den Haag en ROC Mondriaan bundelen hun krachten en gaan samen met GGD Haaglanden, Stichting Lijn 1 Den Haag, ZWconnect en Xtra Welzijn aan de slag met het ontwikkelen van een unieke, domein overstijgende nascholing ‘preventie en aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen t/m 12 jaar’ voor professionals.

Gemiddeld genomen heeft ongeveer een vijfde van de Haagse jeugd van 2-15 jaar overgewicht (inclusief obesitas), in wijken met veel inwoners met een lagere sociaal economische status ligt dit percentage hoger, rond de 30%. Deze cijfers zijn van voor de corona pandemie. Onderzoeken naar de effecten van de corona-maatregelen op de leefstijl laten zien dat jongeren zelf aangeven dat ze ongezonder zijn gaan eten, minder bewegen en zijn aangekomen.

Onderzoek naar de effecten van de corona-maatregelen op leefstijl laten zien dat jongeren zelf aangeven dat ze ongezonder zijn gaan eten, minder zijn gaan bewegen en in gewicht zijn aangekomen.

Er is wel beweegaanbod maar dat is versnipperd en te weinig interactief, proactief en preventief. De oplossing is samenwerken, en aansluiten bij de leefwereld en mogelijkheden van de bewoners en hun gemeenschap. Nascholing voor professionals in mbo, hbo en wo helpt hierbij.

Onderzoek

De beweging Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH) constateert dat professionals nog te weinig samenwerken in Den Haag. Op dit moment worden scholingsprogramma’s vaak ontwikkeld vanuit één onderwijskolom en één discipline en ze zijn vaak aanbodgericht. Scholing staat nog te vaak los van de praktijk en heeft onvoldoende raakvlak met het leren op de werkplek samen met andere professionals uit verschillende domeinen, vanuit co-creatie met de patiënt of bewoners.

De partners in dit project ontwikkelen nascholing samen met professionals uit de wijk, kinderen en jongeren met overgewicht en hun ouders. In dit nascholingsprogramma staat samen leren in de praktijk centraal: we benutten de kracht van de doelgroep en sluiten aan bij de kennis die professionals al hebben.

Het onderwijsprogramma wordt ontwikkeld in de Haagse wijken Bouwlust en Morgenstond. Daarna wordt de nascholing beschikbaar gesteld voor andere wijken, gemeenten en geïnteresseerden. 

Samenwerking

Het project ‘Leer-Kracht Preventie in de Wijk’ is een samenwerking tussen diverse kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Vanuit De Haagse werken docenten van de opleiding Voeding en Diëtetiek en onderzoekers van het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving (GLSO) mee aan de ontwikkeling van het nascholingsprogramma. Sanne de Vries, lector GLSO: “We willen samen het verschil maken en professionals in de wijk en de doelgroep laten ervaren dat een geïntegreerde aanpak werkt!” 

Dit project is mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw

Hieronder een overzicht van alle deelnemende partijen:

Universiteit Leiden, campus Den Haag
Xtra Welzijn
ROC Mondriaan
Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt (ZWconnect)
Stichting Lijn 1 Haaglanden
GGD Haaglanden

Duur

Het project is gestart in februari 2022 en is verdeeld in 4 fasen met een totale duur van 36 maanden. Na analyse van de problemen in het 1e jaar zal vanaf het 2e jaar gewerkt worden aan een innovatieve en adaptieve nieuwe leeromgeving voor professionals.

Meer informatie

Meer informatie over dit project is te krijgen bij de projectleider, dr. Irene Slootweg van het Leiden University Medical Center, I.A.Slootweg@lumc.nl