Economische consequenties bij gebruik waterstof

Tijdens het project wordt getracht om de economische impact van waterstof in de energiebehoefte in kaart te brengen. Er wordt vooral een focus gelegd op de route die waterstof heeft. Vanaf het begin, de aanmaak van waterstof tot en met het gebruik in een huiselijke omgeving. De nadruk in huiselijke omgeving zal vooral gaan liggen op verwarming.