Kenniscentrum Global and Inclusive Learning

Het TransAct-model, voor een leven lang leren in de installatiewereld

De installatiebranche is volop in beweging. Een leven lang leren is voor de professionals in deze branche dus zeer relevant. Maar hoe geef je daaraan vorm? In het project TransAct onderzoeken en ontwikkelen we een gevalideerde vragenlijst die hen kan ondersteunen in co-creatie, netwerkleren en samenwerkend leren. Als lectoraat Duurzame Talentontwikkeling participeren wij in dit door NWO gefinancierde project. De faculteit Technologie, Innovatie en Samenleving (TIS) van De Haagse Hogeschool werkt graag mee aan dit onderzoek.

Integreren in learning communities

Het model voor een leven lang leren moet individuele medewerkers in de installatiebranche in staat stellen om hun persoonlijke expertise te verkennen, te monitoren en te plannen. We willen dit model integreren in formele en informele learning communities. Daarin moet een co-creatie worden ontwikkeld met het hbo, de universiteit en bedrijfstrainingen.

Samen creëren van nieuwe kennis

Voor de projectgroep is co-creatie het samen creëren van nieuwe kennis, innovatieve producten of processen. Met ‘samen’ bedoelen we de professionals uit het werkveld, de docenten en de studenten. De gevalideerde vragenlijst is een innovatieve, diagnostische tool die de leden van een learning community in staat moet stellen om hun co-creatieproces te optimaliseren. Om zo te komen tot een waardevolle methode van een leven lang leren.

Contactpersoon

Ellen Sjoer