Kenniscentrum Global and Inclusive Learning

Het TransAct-model, voor een leven lang leren in de installatiewereld

De installatiebranche is volop in beweging. Een leven lang leren is voor de professionals in deze branche dus zeer relevant. Maar hoe geef je daaraan vorm? In het project TransAct onderzoeken en ontwikkelen we digitale instrumenten die hen kunnen ondersteunen in co-creatie, netwerkleren en samenwerkend leren. Als lectoraat Duurzame Talentontwikkeling participeren wij in dit door NWO gefinancierde project. De faculteit Technologie, Innovatie en Samenleving (TIS) en het lectoraat Energy in Transition van De Haagse Hogeschool werken graag mee aan dit onderzoek.

Integreren in learning communities

De ontwikkelde digitale tools worden geïntegreerd in Learning Communities in de installatiebranche, waardoor er een krachtige verbinding tussen leren, werken en innoveren gestimuleerd wordt. TransAct richt zich op formeel en informeel leren in Learning Communities om (1) medewerkers te stimuleren nieuwe kennis en vaardigheden te ontwikkelen om te kunnen functioneren in een veranderende werksituatie (reactief leren), en om (2) medewerkers te ondersteunen samen innovaties in gang te zetten voor een duurzame wereld (proactief leren). In het TransAct- project worden ook opleidingen betrokken (voorwaardelijk leren).