Kenniscentrum Global and Inclusive Learning

Lesgeven met spelgevoel

Lesgeven met spelgevoel is een trainingsprogramma voor docenten dat is ontwikkeld door Fatima El Bouk. De training biedt handvatten aan docenten die bijdragen aan het realiseren van een positief leerklimaat in de klas door een brug te slaan tussen de schoolcultuur en de leefwerelden van studenten.

De training is een combinatie van de Inclusivity Pathway Training en vaardigheden ontwikkeld door El Bouk die voortkwamen uit haar onderzoek met Lovert-Reindersma, Van der Staaij-Los & Prins (2017) uit het voormalige lectoraat Burgerschap en Diversiteit. Bouk gebruikt de concepten van huis, school, en jeugdcultuur om samen met docenten strategieën uit te werken hoe best deze drie werelden effectief te navigeren. Hierbij neemt zij context en cultuur mee als belangrijke elementen voor de vaardigheden van docenten. De IPT helpt daarnaast om te kunnen gaan met persoonlijke patronen en emotionele reacties die de uitvoer van deze strategieën in de weg staan.