Missing link tussen Technisch beheer en FM

Vaak blijken gebouwen, nadat ze zijn opgeleverd en ingeregeld, na verloop van tijd niet meer de beoogde prestatie op het gebied van comfort, klimaat, bedrijfszekerheid en energiegebruik te halen. Verondersteld wordt dat dit te maken heeft met een veranderende en niet voorziene wijze van het gebruik van het gebouw en een onvoldoende aanpassing hierop van het beheer van het gebouw
Vaak blijken gebouwen, nadat ze zijn opgeleverd en ingeregeld, na verloop van tijd niet meer de beoogde prestatie op het gebied van comfort, klimaat, bedrijfszekerheid en energiegebruik te halen. Verondersteld wordt dat dit te maken heeft met een veranderende en niet voorziene wijze van het gebruik van het gebouw en een onvoldoende aanpassing hierop van het beheer van het gebouw. Daar er naast de klimaatinstallaties vele andere factoren een rol spelen waar de beheersorganisatie geen kennis van heeft of/en niet betrokken bij is, is er onvoldoende grip op de veranderende gebruik- en beheersomstandigheden. Ondanks het feit dat er vaak gebruik wordt gemaakt van geavanceerde meet- en regelapparatuur als gebouwbeheersystemen vaak zijn, lukt het niet om deze complexe veranderingen daarmee te laten samengaan en gebouwen hun vooropgestelde klimaat prestaties te laten behalen. Hierdoor ontstaan er naast veel klachten van de gebruikers ook meerkosten voor de exploitatie door de toename van het energieverbruik en een vermindering van de baten door minder productiviteit. Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe gebouwbeheersystemen ingezet kunnen worden als diagnose instrument voor FM’ers om een optimaal klimaatbeheer in gebouwen te krijgen en te behouden. Het doel is te komen tot een besturingsmodel waarmee facility managers in staat zijn grip te krijgen op de complexe veranderingen in de huisvestingsituatie die ingrijpen op het binnenklimaat. In 2012 en 2013 heeft het onderzoek zich verdiept naar het besturingsmodel en heeft geresulteerd in meerdere publicaties en prijzen.

Ook is begonnen met onderzoeken welke mogelijkheden Bouw Informatie Modellen (BIM) bieden voor een betere beheersing van binnenklimaat en installaties.