OPSCHALER

In het OPSCHALER project werken TU Delft, Enexis, W/E adviseurs, DEMO Consultants, Almende, Huygen Installatie Adviseurs en De Haagse Hogeschool samen om methoden en diensten te ontwikkelen, gebaseerd op software agents, voor ontsluiting van energiegebruiksdata op verschillende aggregatieniveaus (plaats en tijd), zodanig dat privacy bescherming betreffende woninggebruikers gegarandeerd kan worden. Deze data-aggregatiemethoden zullen het mogelijk maken dat de informatie m.b.t. werkelijk energieverbruik kan worden ingezet voor sterk verbeterde adviezen over het potentieel en de effectiviteit van besparingsmaatregelen op woningniveau en op wijk- of voorraadniveau.