Kenniscentrum Health Innovation

Platform Seniorvriendelijke Stad Den Haag

Samen met Hulsebosch Advies en AFEdemy, hebben wij een opdracht verworven van de Gemeente Den Haag. In Den Haag wonen ruim 76.000 65-plussers en hun aandeel binnen de stedelijke bevolking groeit. Eind 2014 trad Den Haag als eerste Nederlandse stad toe tot het netwerk van 'age friendly cities' van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
De Wereldgezondheidsorganisatie onderscheidt gebieden waarop een seniorvriendelijke stad goed moet scoren, zoals huisvesting, mobiliteit, zorg en werkgelegenheid. In het recente verleden heeft de gemeente aan Haagse ouderen gevraagd hoe zij hun wijk op die punten beoordelen.

Doelstelling

Doel van het project is om in 2020 samen met Hulsebosch Advies en AFEdemy focusgroepen (stadsdialogen) en een grootschalige interviewstudie te verrichten onder Haagse ouderen om te kijken hoe seniorvriendelijk de stad is. Tevens zal het huidige Platform als netwerk verder worden uitgebouwd.

Beoogde resultaten

De resultaten van het onderzoek komen vormen samen met nationale en internationale onderzoeksrapporten de basis voor een integraal adviesrapport voor de Gemeente Den Haag dat eind 2020 wordt opgesteld.

Looptijd

Het onderzoek moet eind 2020 zijn afgerond. Het Platform zal ook in 2021 doorgaan met zijn activiteiten.

Partners

De Haagse werkt in dit project samen met Hulsebosch Advies en AFEdemy. In het Platform Seniorvriendelijke Stad Den Haag zullen diverse maatschappelijke partners zitting nemen. Al deze partners zetten zich in voor Den Haag als seniorvriendelijke stad en leveren input voor het onderzoek.

De Age-Friendly Cities and Communities Questionnaire gelanceerd in Den Haag

Begin 2020 heeft de Gemeente Den Haag een consortium bestaande uit De Haagse Hogeschool, Hulsebosch Advies en AFEdemy de opdracht gegeven om een vragenlijst te ontwikkelen en daarmee een representatief onderzoek te doen naar de ervaren seniorvriendelijkheid van ouderen in de stad.

De Age-Friendly Cities and Communities Questionnaire meet de belevingswereld van ouderen op de acht domeinen van de Wereldgezondheidsorganisatie, plus een relevant negende domein van iemands financiële situatie. De vragenlijst kan vrijelijk gebruikt worden door iedere publieke organisatie, gemeente, onderzoekers of eenieder met interesse in seniorvriendelijkheid.
Lees meer >