Project Wheelpower

Met 4 gouden, 3 zilveren en 2 bronzen medailles presteerden de Nederlandse rolstoelsporters uitermate goed op de Paralympische spelen in Rio 2016 (rolstoelbasketbal, - tennis, -atletiek, -triatlon en - rugby). Om deze positie te behouden en zelfs te versterken in dit snel professionaliserende veld is meer kennis nodig over hoe atleten in een rolstoel hun vermogen kunnen optimaliseren om hun wedstrijdprestatie te verbeteren.

Er is niet alleen nieuwe kennis nodig op basis van objectieve meetgegevens van trainingen, testen en wedstrijden, maar ook een directe terugkoppeling van de geanalyseerde data naar atleet en coach om zo de training, rolstoelafstelling en wedstrijdprestatie te optimaliseren. Om dit te bereiken is de al productieve samenwerking tussen sportbonden, NOC*NSF, Chef-de-Mission Esther Vergeer, en wetenschappers geïntensiveerd rond de thema’s ‘beter presteren’ en ‘data science’ in rolstoelsport.

Beter voorbereid op wedstrijd

Door het continu monitoren van vermogen (Watt) tijdens trainingen en competitie, gecombineerd met directe feedback hierop, kunnen de rolstoel-atleten en hun coaches de resultaten van objectieve lab- en veldtesten direct gebruiken. Op basis van deze vermogensgegevens en wetenschappelijke kennis, kunnen ze trainingsrichtlijnen ontwikkelen, rolstoelactiviteiten verbeteren en wedstrijdstrategieën verfijnen. Ook kan de rolstoel technisch worden verbeterd en individueel worden afgesteld. Op deze wijze kunnen atleten zich gedurende de competitie beter voorbereiden voor een topprestatie tijdens de wedstrijd.

Samenwerking

Een sterk consortium werkt samen in dit project, bestaande uit:
  • 3 universiteiten (Groningen, Delft en Amsterdam) en 1 hogeschool (De Haagse)
  • NOC*NSF
  • 5 sportbonden
  • 4 sportinnovatorcentra (Groningen, Papendal, Delft, Amsterdam)
  • 2revalidatiecentra (Reade en Basalt)
  • 2 toonaangevende commerciële partners op het gebied van bewegingsanalyse en ergometrie (Lode en ProCare).

Delft Data Science en Sport Data Valley zijn als data science partners betrokken voor de big-data analyse en infrastructuur.

Werkpakketten

De 2 promotieonderzoekers (Marit van Dijk (TUD) en Rowie Janssen (UMCG)) en een postdoc, Rienk van der Slikke (HHS) werken de onderzoeksdoelen uit aan de hand van 5 werkpakketten.
  • De focus van Marit ligt op het continu monitoren van de rolstoelprestatie en het vermogen tijdens training en competitie in het veld. De kritische prestatie-indicatoren worden bepaald door een combinatie van data-science en een recent ontwikkelde methode met versnellingssensoren. Deze laatste is een resultaat van het promotieonderzoek van Rienk van der Slikke in het RAAK PRO project 'De perfecte sportrolstoel’ .
  • Rowie Janssen zal in het lab het maximale (an-)aerobe vermogen van de atleten analyseren en optimaliseren door o.a. de kinetische keten te verbeteren.
  • Rienk van der Slikke zorgt voor de integratie van de resultaten van de 2onderzoekers door het vormgeven van de ‘Performance Portfolio’ als basis voor directe feedback voor het optimaliseren van training en rolstoeltechnologie.

De resultaten leiden tot nieuwe wetenschappelijke kennis over het optimaal leveren van vermogen in een (sport)rolstoel. Deze innovatieve kennis wordt in dit project geïmplementeerd door directe feedback aan atleet en coach en zorgt voor een continue verbetering van het prestatievermogen van de rolstoelatleten.

Meer weten?

Luister naar de podcast ‘Technologie voor de Paralympische Sporter’