Skills4Life

Het project S4L is gestart op 1 november 2013 en heeft een looptijd van 4 jaar.  In het vmbo en het Praktijkonderwijs bereiden jongeren zich voor op deelname aan de arbeidsmarkt en de maatschappij. 
Het project S4L is gestart op 1 november 2013 en heeft een looptijd van 4 jaar. 
In het vmbo en het Praktijkonderwijs bereiden jongeren zich voor op deelname aan de arbeidsmarkt en de maatschappij. Veel van deze leerlingen houden zich op school en op de stageplaats moeilijk staande in sociaal, emotioneel en moreel opzicht. Er bestaat een wetenschappelijk goed onderbouwd en effectief Nederlandstalig programma voor het onderwijs dat de sociale, emotionele en morele vaardigheden van jongeren bevordert.

Dat is het  programma Levensvaardigheden. Dit programma behoeft aanpassing voor specifieke doelgroepen in het vmbo en Praktijkonderwijs en daarvoor wordt het project Skills4Life (S4L) ingericht. Het project bestaat uit het aanpassen van het bestaande programma voor school en thuis en een nieuw onderdeel gericht op stages.  Voor de ontwikkeling van het nieuwe programma werken De Haagse Hogeschool, TNO en de Hogeschool Leiden samen met onderwijsontwikkelaars van Centrum 16:22, docenten en leerlingen van vmbo en praktijkscholen en Stichting Haagbouw, een opleidingsbedrijf voor de bouw. Daarnaast zijn ook bedrijven uit de horeca en glastuinbouw sector betrokken. S4L richt zich op het vergroten van zelfbewustzijn en persoonlijke effectiviteit waaronder vaardigheden zoals zelfbeheersing, communicatie, betrokkenheid op en samenwerking met anderen en het constructief omgaan met uitdagingen en spanningen. Deze vaardigheden helpen leerlingen niet alleen bij het succesvol afronden van hun opleiding in het voortgezet onderwijs. Ze bereiden hen naar verwachting ook beter voor op het vinden en behouden van een stageplaats.

Het project is mogelijk door een subsidie van Stichting Kennis Innovatie (SKO). Het project en het bijbehorende onderzoek worden uitgevoerd vanuit het Lectoraat Jeugd en Opvoeding van René Diekstra, onderdeel van het Centrum Lectoraten en Onderzoek van De Haagse Hogeschool.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marion van de Sande
m.c.e.vandesande@hhs.nl