Stimuleren van bewegen voor mensen met een fysieke beperking

Het lectoraat doet in 4 deelprojecten onderzoek om mensen met een motorische beperking of een chronische aandoening uit Den Haag en omgeving te stimuleren en te begeleiden meer te bewegen en te sporten.  Met als spin-off het bevorderen van gezondheid, sociale en maatschappelijke participatie.

Beweegloket 

Het beweegloket geeft persoonlijk advies over geschikte of mogelijke beweeg- of sportactiviteiten aan mensen met:
• overgewicht;
• een auditieve of visuele beperking;
• een motorische beperking;
• een verstandelijke beperking;
• een psychosociale beperking;
• een beperking door een chronische aandoening.
Zij kunnen een afspraak maken bij een beweegconsulent van het beweegloket dat gehuisvest is in de Sportcampus Zuiderpark.

Het beweegloket is een samenwerkingsproject van de Gemeente Den Haag, het Kenniscentrum Sport & Bewegen, De Haagse, Basalt Revalidatie, ROC Mondriaan en de Stichting Mee. Het lectoraat ondersteunt het beweegloket o.a. door bij te houden hoeveel mensen er welke adviezen krijgen. Ook is ondersteuning mogelijk in de vorm van het project friends for sports.

Friends for Sports

‘Friends’ is een beproefd concept waarbij een student zich inzet als maatje van studenten van De Haagse met een studiebeperking en jongeren tussen de 10 en 24 jaar met een revalidatiediagnose. Het project is gericht op het bevorderen van de sociale participatie en de begeleiding naar een geschikte beweeg- of sportactiviteit. 

Mobilitheek

De Mobilitheek is een uitleenservice van beweeg- en sporthulpmiddelen voor mensen met een beperking in Den Haag. Het is een ‘bibliotheek’ die een selectie van veelgebruikt en actueel aanbod van mobiliteits-/sporthulpmiddelen voor iedereen zichtbaar en toegankelijk maakt. Men kan zich hier laagdrempelig en vrijblijvend oriënteren, zelf ervaren, vragen en advies op maat krijgen over bijvoorbeeld wet- en regelgeving, procedures, leveranciers. De Mobilitheek is gevestigd in de Sportcampus Zuiderpark.

De Mobilitheek is een pilot en een samenwerkingsproject van de Gemeente Den Haag, het Kenniscentrum Sport & Bewegen, Basalt Revalidatie, Stichting Voorall en De Haagse. 

Sporttech Poli 

Doel van een nog op te richten Sporttech Poli is dat er tijdens een speciaal spreekuur/consult specifieke individuele aanpassingen en voorzieningen gemaakt kunnen worden om bewegen en sport mogelijk te maken.