Hoe ga je als professional om met de uitdagingen van je vak? Welke inzichten uit de wetenschap kunnen je verder helpen? En hoe deel je kennis en ervaringen? In Werkplaatsen Sociaal Domein werken onderzoekers en professionals samen aan concrete vraagstukken uit de praktijk. Het lectoraat Urban Ageing neemt sinds januari 2020 deel aan de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden.

De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden is een samenwerking tussen gemeenten, lectoraten, opleidingen van De Haagse, de Hogeschool Leiden en werkveldpartners in welzijn en zorg. Binnen de werkplaats werkt het lectoraat Urban Ageing van De Haagse samen met het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap van de Hogeschool Leiden. De kracht van deze leer-, werk- en onderzoeksgemeenschap is de combinatie van onderzoek, opleiding, praktijk en beleid. Er zijn in Nederland 15 regionale Werkplaatsen Sociaal Domein. Naast een eigen regionale agenda werken zij gezamenlijk aan een aantal landelijke thema’s.

Thema’s

De thema’s van de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden richten zich tot 2022 op de volgende vragen:

  1. Integrale aanpak multiproblematiek: Hoe kunnen we beter samenwerken rond multiproblematiek vanuit verschillende perspectieven?
  2. Armoede en schulden: Hoe kunnen mensen met weinig inkomen een goed leven hebben?
  3. De verbinding tussen het gezondheidsdomein en sociaal domein: Hoe kan de (interprofessionele) samenwerking verbeterd worden?
  4. Langer thuis wonen: Wat hebben mensen in kwetsbare situaties nodig om langer (en weer) thuis te wonen?

De Werkplaats draagt bij aan het ontwikkelen van een regionaal netwerk en het versterken van de kennisinfrastructuur rondom maatschappelijke vraagstukken.

Inclusie en participatie

Het uiteindelijke doel van de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden is het bevorderen van inclusie en de mogelijkheden tot participatie van bewoners in kwetsbare situaties. Het uitgangspunt is de leefwereld van bewoners en/of cliënten en hun directe omgeving.

Onderzoek

In de werkplaats werken onderzoekers en professionals samen aan concrete vraagstukken uit de werkpraktijk. In processen van kenniscoproductie wordt samengewerkt aan een aanpak van ingebrachte vraagstukken, die recht doet aan de praktijksituatie, maar stevig is ingebed in wat in wetenschap al bekend is over het vraagstuk in kwestie.

Onderwijs

In activiteiten zoals leerateliers, inspiratiebijeenkomsten, werkveld bijeenkomsten en kenniscafé ’s leren deelnemers in regionaal verband van elkaar en komen tot meerwaarde voor de verschillende doelgroepen, waaronder sociaal professionals, beleidsmakers, docenten en studenten sociaal werk en bewoners. De opgedane kennis wordt gebruikt voor de opleiding van nieuwe professionals.

Praktijk

De Werkplaats is een leer-, werk- en onderzoeksgemeenschap, waarbij het werkveld een belangrijke partner is, waar samen mee wordt gewerkt aan kenniscoproductie.

Resultaat

De werkplaats helpt professionals in het sociaal domein beter om te gaan met de uitdagingen van hun vak door hen te ‘empoweren’ en inzichten aan te bieden uit de wetenschap, die zij in de praktijk kunnen brengen. Uit activiteiten volgen rapporten, adviezen, boeken, methodieken, werkvormen en onderwijsmodules. De (toekomstige) professionals in het sociaal domein hebben toegang tot deze kennis en kunde en ze worden doorgegeven aan het onderwijs en andere kennisinstellingen.

  • Bekijk hier de rapportage ‘Een ontmoeting tussen twee generaties’.
    Deze rapportage laat de meerwaarde van een gesprek tussen jong en oud zien én toont welke rol de locaties van Haags Ontmoeten spelen in het leven van Haagse ouderen.

Meer informatie

Op de website van de Werkplaats Sociaal Domein staat meer informatie over de werkplaats, de verschillende thema’s en de behaalde resultaten van de diverse onderzoeks - en de studenten projecten.

Financiering

Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en ZonMw.