Energy in Transition

Ongeveer een derde van onze nationale energieconsumptie verbruiken we in gebouwen voor verwarming, koeling, verlichting en elektrische apparatuur. Maar ondanks alle slimheid, innovatie en creativiteit, is het gasverbruik van woningen die zijn gebouwd in 2010 niet lager dan van woningen gebouwd in 1995. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat duurzaamheid meer dan een kreet wordt? En hoe wordt onze hele energieketen werkelijk duurzaam?

Jaardocument 2016 (pdf)
Over het lectoraat

Het lectoraat ontwikkelt kennis op het gebied van het verduurzamen van de energieketen in de gebouwde omgeving. Daarbij richt het lectoraat zich op systeemmodellering en -simulatie voor energie- en binnenklimaatsystemen. Er worden modellen ontwikkeld, getest en geoptimaliseerd voor de praktijk en het onderwijs. Die richten zich allemaal op (glastuin-) gebouwen. En op energie voorzieningvraagstukken rondom de gebouwde omgeving.

Publicaties en projecten
In het eerste onderwijsblok biedt het lectoraat de minor Smart Energy Management & Design aan. Studenten bedenken in een multidisciplinaire omgeving, een renovatieplan voor een bestaand gebouw met als doel deze tot energie neutraal niveau te krijgen.
Actueel

Symposium ‘Future Proof Energy Systems in Buildings’

Op 29 november 2017 heeft  het symposium ‘Future Proof Energy Systems in Buildings’ plaatsgevonden. Wij kijken met veel plezier terug op een geslaagde dag, met veel bezoekers, interessante lezingen en mooie discussis.
Symposium future proof

De presentaties zijn terug te vinden op de website www.installaties2020.weebly.com, evenals foto’s van het symposium. Later in het voorjaar zullen wij ook extra publicaties en een inhoudelijk eindrapport via de website verspreiden.

De gepresenteerde game Installation Insights is voor iedereen beschikbaar om te spelen op www.installationinsights.com.

Vertrek Laure Itard

Laure Itard is per 1 januari 2018 vertrokken.