Kenniscentrum Mission Zero

Lectoraat Future Urban Systems

De wereld verstedelijkt in snel tempo. Dat vraagt om een strategische visie op stedelijke ontwikkeling en gedurfde, duurzame oplossingen. Hoe kunnen overheden, bedrijven, burgers en andere stakeholders onze stedelijke omgevingen leefbaar houden, CO2 emissies beëindigen, kringlopen sluiten en kansen creëren met afval?

Over het lectoraat

Steden nemen snel in omvang toe. Om klimaatverandering en grondstoffen schaarste het hoofd te bieden, moeten steden veel efficiënter met energie en materialen omgaan.

Duurzame innovatie van stedelijke infrastructuren staat voor het lectoraat Stedelijk Metabolisme centraal. Dat kan door manieren te ontwikkelen om systemen met elkaar te verbinden: stedelijke symbiose. Met ‘slimme combinaties’ is namelijk nog veel milieubesparing te behalen. Door meer samenhang aan te brengen in stedelijke systemen, verbruiken ze gezamenlijk minder energie en stoten ze minder CO2 uit dan elk apart. Warmte opwekken door het wegoppervlak te gebruiken is een voorbeeld daarvan. Of biogas maken bij de afvalverwerking. Ook stromen als water, riolering, elektra en afval kunnen met elkaar zo worden verbonden, dat ze elkaar versterken.

Vaak is de beste manier om dit te bereiken om op lokaal niveau te werken: duurzame oplossingen zijn vaak lokale oplossingen, die de steun van de burgers vereisen en hun actieve betrokkenheid mogelijk maken.

Over de lector

dr. ir. Karel Mulder

Dr. ir. Karel Mulder studeerde zowel natuurkunde als filosofie van wetenschap, technologie en maatschappij aan de Universiteit Twente. In 1992 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift over research strategieen van grote ondernemingen. Vanaf datzelfde jaar is hij verbonden aan de TU Delft. Daarnaast was hij onder meer gastonderzoeker aan de Polytechnische Universiteit van Catalonië (Barcelona) en het Royal Institute of Technology in Stockholm. Sinds 2015 is Mulder lector Future Urban Systems aan De Haagse Hogeschool.
+31 (0)6 - 29 05 35 64
k.f.mulder@hhs.nl
Hoe kunnen steden afval nuttig gebruiken, bijvoorbeeld omzetten tot warmte, en die direct weer afleveren via het warmtenet? Een complex, maar interessant vraagstuk!
Projecten

Projecten

Energietransitie LV

Energietransitie LV

Net als alle Nederlandse gemeenten heeft Leidschendam-Voorburg de opgave om het gasnet los te laten. Kenniscentrum Mission Zero is gevraagd om vanuit meervoudig perspectief mee te denken over de realisatie van dit vraagstuk.

Lees verder
NEWRAIL

NEWRAIL

Gemeente Horst aan de Maas en ProRail willen stimuleren dat er meer duurzame energie wordt opgewekt. Als onderdeel van NEWRAIL (Noise Energy Wall Rail America in Limburg) onderzoeken zij een innovatieve manier die een hoge energieopbrengst oplevert. Namelijk geluidschermen voorzien van zonnepanelen. Zonnepanelen aanbrengen op geluidschermen is een nieuw en grensverleggend idee. Daarom is er nog onderzoek nodig naar de beste methode. Daarin voorziet het innovatieproject NEWRAIL (Noise Energy Wall Rail America in Limburg). Dit is een initiatief van ProRail met gemeente Horst aan de Maas, TNO, energiecoöperatie Reindonk Energie en De Haagse Hogeschool.
Lees verder
Publicaties