Kenniscentrum Health Innovation

Lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving

Voldoende bewegen en gezond eten zijn belangrijk voor je gezondheid. Dat weet iedereen. Toch hebben veel kinderen en jongeren in Nederland een ongezonde leefstijl. Dit heeft de nodige gevolgen, zowel op persoonlijk als maatschappelijk vlak. Maar hoe kun je dit voorkomen? Of preciezer: hoe kun je kinderen goed leren bewegen en ervoor zorgen dat zij blijven bewegen? En hoe kun je gezonde voedingskeuzes stimuleren bij jongeren? 

Jaarverslag 2019 (pdf)
Over het lectoraat

Missie

Het lectoraat richt zich op het bevorderen van een gezonde leefstijl van jeugd (4-24 jaar) in de regio Haaglanden door samen met (toekomstige) professionals en de doelgroep innovatieve producten en programma’s en diensten te ontwikkelen, evalueren en implementeren die lichamelijke activiteit en gezonde voedingskeuzes bevorderen. 

Visie  

Het lectoraat wil door middel van duurzame gedragsverandering werken aan een gezonde leefstijl van jeugd tussen de 4 en 24 jaar. Deze gedragsverandering wordt bereikt door kennis over bewegen, voeding, gedragsverandering, technologie,  interactie ontwerp en pedagogiek om te zetten in innovatieve producten en programma's en diensten die kinderen en jongeren bewust dan wel onbewust aanzetten tot een gezonde leefstijl. Daarbij geloven we in de kracht van verleiden en impliciet leren naast overtuigen en expliciet leren. De wensen, behoeften en belevingswereld van de doelgroep en stakeholders staan centraal in de innovaties. We werken vraaggestuurd en praktijkgericht. Het lectoraat kent om die reden een nauwe samenwerking met professionals in het werkveld en de opleidingen en beantwoordt onderzoeksvragen die rechtstreeks uit het werkveld afkomstig zijn.  

Over de lector

dr. Sanne de Vries

Sanne de Vries studeerde af als Bewegingswetenschapper en Epidemioloog aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Van 2000 tot 2013 werkte Sanne als onderzoeker en projectleider bij TNO. Zij promoveerde in 2009 aan de VU, Sociale Geneeskunde op haar proefschrift getiteld: 'Activity-friendly neighborhoods for children'. Sanne is betrokken geweest bij meer dan 75 onderzoeksprojecten op het gebied van jeugd, bewegen en gezondheid en heeft meer dan 200 wetenschappelijke rapporten en publicaties op haar naam staan. De rol van de fysieke leefomgeving in het beweeggedrag, de lichamelijke opvoeding en nudging, alsmede het meten van lichamelijke activiteit bij de jeugd hebben haar bijzondere aandacht.

+31 (0)6 - 46 87 68 52
s.i.devries@hhs.nl

Nevenfuncties Sanne de Vries

  • Lid Erkenningscommissie Interventies, deelcommissie 5 Sport en Bewegen
  • Lectorenplatform SIA; Sport en Bewegen
  • Werkveldcommissie ALO en Master of Sports, Fontys Sporthogeschool, Eindhoven
  • Werkgroep JGZ-richtlijn Houding en Bewegen
  • Adviesraad voor Wetenschap en Innovatie Hersenstichting
  • Guest editor
Projecten
Publicaties
Actueel

In de media


Contact
Lector Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving
dr. Sanne de Vries