Kenniscentrum Health Innovation

Lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving

Voldoende bewegen en gezond eten zijn belangrijk voor je gezondheid. Dat weet iedereen. Toch hebben veel kinderen en jongeren in Nederland een ongezonde leefstijl. Dit heeft de nodige gevolgen, zowel op persoonlijk als maatschappelijk vlak. Maar hoe kun je dit voorkomen? Of preciezer: hoe kun je kinderen goed leren bewegen en ervoor zorgen dat zij blijven bewegen? En hoe kun je gezonde voedingskeuzes stimuleren bij jongeren? 

Over het lectoraat

Missie

Het lectoraat richt zich op het bevorderen van een gezonde leefstijl van jeugd (4-24 jaar) in de regio Haaglanden door samen met (toekomstige) professionals en de doelgroep innovatieve producten en programma’s en diensten te ontwikkelen, evalueren en implementeren die lichamelijke activiteit en gezonde voedingskeuzes bevorderen. 

Visie  

Het lectoraat wil door middel van duurzame gedragsverandering werken aan een gezonde leefstijl van jeugd tussen de 4 en 24 jaar. Deze gedragsverandering wordt bereikt door kennis over bewegen, voeding, gedragsverandering, technologie,  interactie ontwerp en pedagogiek om te zetten in innovatieve producten en programma's en diensten die kinderen en jongeren bewust dan wel onbewust aanzetten tot een gezonde leefstijl. Daarbij geloven we in de kracht van verleiden en impliciet leren naast overtuigen en expliciet leren. De wensen, behoeften en belevingswereld van de doelgroep en stakeholders staan centraal in de innovaties. We werken vraaggestuurd en praktijkgericht. Het lectoraat kent om die reden een nauwe samenwerking met professionals in het werkveld en de opleidingen en beantwoordt onderzoeksvragen die rechtstreeks uit het werkveld afkomstig zijn.  

Over de lector

dr. Sanne de Vries

Sanne de Vries studeerde af als Bewegingswetenschapper en Epidemioloog aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Van 2000 tot 2013 werkte Sanne als onderzoeker en projectleider bij TNO. Zij promoveerde in 2009 aan de VU, Sociale Geneeskunde op haar proefschrift getiteld: 'Activity-friendly neighborhoods for children'. Sanne is betrokken geweest bij meer dan 75 onderzoeksprojecten op het gebied van jeugd, bewegen en gezondheid en heeft meer dan 200 wetenschappelijke rapporten en publicaties op haar naam staan. De rol van de fysieke leefomgeving in het beweeggedrag, de lichamelijke opvoeding en nudging, alsmede het meten van lichamelijke activiteit bij de jeugd hebben haar bijzondere aandacht. 

Nevenfuncties Sanne de Vries

  • Lid Erkenningscommissie Interventies, deelcommissie 5 Sport en Bewegen
  • Voorzitter Lectorenplatform SIA; Sport en Bewegen
  • Lid Werkgroep JGZ-richtlijn Houding en Bewegen
  • Guest editor
+31 (0)6 - 46 87 68 52
s.i.devries@hhs.nl
Projecten

Projecten

Duurzaam in beweging blijven na fysiotherapie (BiBoZ-PraktijkStudie)

Duurzaam in beweging blijven na fysiotherapie (BiBoZ-PraktijkStudie)

Dat bewegen gezond en belangrijk is, weet iedereen. Toch is het moeilijk om in beweging te komen én blijven. Zo zien zorgprofessionals dat ondanks hun inspanningen meer dan de helft van de cliënten binnen een jaar terugvalt in ongezond beweeggedrag. Daarom hebben Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam de BiBoZ-methode ontwikkeld. Vanuit De Haagse leidt het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving het onderzoek.
Lees verder
Speelvriendelijke steden

Speelvriendelijke steden

Er zijn steeds meer kinderen in Nederland met bewegingsarmoede, overgewicht en geringe motorische vaardigheden. Om kinderen gezonde en fitte volwassenen te laten worden, is het van belang om hen te stimuleren meer te bewegen. Eén manier om dit te bereiken is het beter faciliteren van buitenspelen. Buitenspelen heeft niet alleen een positief effect op de lichamelijke en geestelijke gezondheid, maar ook op motorische, cognitieve en sociale vaardigheden.
Lees verder
MQ Scan: een snelle test voor het meten van motorische vaardigheid in de gymles

MQ Scan: een snelle test voor het meten van motorische vaardigheid in de gymles

Kinderen bewegen steeds minder met een onderontwikkelde motoriek tot gevolg. Uit onderzoek blijkt dat deze kinderen daardoor geen eerlijke kans hebben op actieve, gezonde leefstijl. Om meer grip te krijgen op de motoriek van kinderen is het van belang om dit op grote schaal te kunnen meten.  Daarom heeft het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving samen met de Vrije Universiteit Amsterdam een motoriektest ontwikkeld; de MQ scan.

Lees verder
Bewegen met speelse interactieve technologie

Bewegen met speelse interactieve technologie

Om kinderen in beweging te krijgen, kan speelse interactieve technologie zoals ‘exertion games’ uitkomst bieden. Deze interfaces, die gebruik maken van het hele menselijk lichaam, zijn in opkomst. Denk bijvoorbeeld aan de pianotrap in een metrostation of de Nintendo Wii. Uit eerder onderzoek blijkt dat deze interfaces ook serieuze voordelen bieden zoals het stimuleren van sociale interactie. Maar om speelse interactieve technologie bewust in te zetten, is meer kennis nodig over het ontwerp en de toepassing ervan. 
Lees verder
Overgewicht bij kinderen te lijf met digitale technologie (Blended Care - Better Care)

Overgewicht bij kinderen te lijf met digitale technologie (Blended Care - Better Care)

Het project ‘Blended Care – Better Care’ past de combinatie van offline en online zorg toe in de ondersteuning van kinderen met overgewicht naar een gezonde(re) leefstijl. Het inzetten van digitale technologie biedt vele mogelijkheden. Denk aan een informatieve app met spelelementen die het kind en de ouders tussen consulten door ondersteunt en motiveert om meer te bewegen en gezonder te eten. Hoe zo’n applicatie optimaal werkt en hoe deze aansluit bij de reguliere gecombineerde leefstijlinterventies onderzoekt lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving.
Lees verder
Food Boost Challenge: gezond eten voor en door jongeren

Food Boost Challenge: gezond eten voor en door jongeren

Nederlandse jongeren eten te weinig groente en fruit. Dat is zorgelijk, omdat hun ongezonde voedingspatroon het risico op overgewicht en obesitas verhoogt. Daarnaast verhoogt het ook het risico op hart- en vaatziekten, sommige vormen van kanker en diabetes. Maar hoe stimuleer je jongeren om wel meer groente en fruit te eten? Op basis van onderzoek door lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving onder vmbo- en mbo-scholieren gaan jongeren zelf oplossingen bedenken in de Food Boost Challenge.
Lees verder
Innoveren in sport en bewegen in het SportLab

Innoveren in sport en bewegen in het SportLab

Het SportLab is een praktijkomgeving (‘fieldlab’) op de Sportcampus Zuiderpark. Vanuit het SportLab wordt gewerkt aan innovaties en onderzoek om mensen meer en beter te laten bewegen en sportprestaties te verbeteren.
Lees verder
Vitaal blijven met vernieuwende technologie (Medical Delta Living Lab VIT for life)

Vitaal blijven met vernieuwende technologie (Medical Delta Living Lab VIT for life)

Vitale mensen die – letterlijk en figuurlijk - lekker in hun vel zitten, maken minder gebruik van de gezondheidszorg. Werken aan vitaliteit door gezond eten en genoeg beweging heeft dus een positief effect op zowel de mens als op de zorg. In Medical Delta Living Lab VIT for life onderzoekt het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving samen met haar partners hoe technologie kan ondersteunen bij het verbeteren van vitaliteit.
Lees verder
Naar een gezonde Haagse Hogeschool (Healthy@HHS)

Naar een gezonde Haagse Hogeschool (Healthy@HHS)

Wat kan De Haagse Hogeschool doen om een gezonde school te zijn en om studenten en medewerkers in de school- en werkomgeving op weg te helpen naar een gezonde leefstijl en/of deze te behouden? Om die vraag te beantwoorden, werken meerdere lectoraten, opleidingen en diensten samen in het project Healthy@HHS. Op basis van onderzoek kunnen vernieuwende producten en programma’s helpen om de gezondheid van studenten en medewerkers te verbeteren.
Lees verder
Inclusief bewegen in de gymles (DIPPE-project)

Inclusief bewegen in de gymles (DIPPE-project)

Er zijn steeds meer kinderen op de basisschool met een fysieke en/of sensorische beperking, gedragsproblemen, overgewicht of een motorische achterstand. De diversiteit in de gymzaal is toegenomen en het is van vitaal belang dat leerkrachten en kinderen individuele verschillen erkennen en begrijpen. Het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving doet onderzoek naar mogelijkheden om (vak)leerkrachten te ondersteunen bij inclusief bewegingsonderwijs. Het project heet ‘Disentangling Inclusion in Primary Physical Education’ (DIPPE). Het is een internationaal project waaraan 8 Europese landen meedoen.
Lees verder
Co-design with kids

Co-design with kids

In 2020 heeft het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving (GLSO) een 5-jarig project afgerond: Co-design with kids. Dit project werd uitgevoerd onder penvoerderschap van de TU Delft. Tijdens het project heeft het lectoraat kinderen betrokken bij de ontwikkeling van onderwijs.
Lees verder
Start (V)aardig

Start (V)aardig

Start (V)aardig is een onderzoek naar de beweegvaardigheid van kleuters. Wie namelijk op jonge leeftijd goed leert bewegen en daar plezier in heeft, ontwikkelt vaak een actieve leefstijl. Buurtsportcoaches kunnen een belangrijke rol spelen in het efficiënt en effectief stimuleren van de beweegvaardigheid van kleuters. Maar in het werken met deze leeftijdsgroep kunnen zij extra kennis gebruiken. Het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving ontwikkelt samen met 10 organisaties uit de sport- en beweegsector een toolbox.
Lees verder
Perceptuele bekwaamheid: “Het oog van de meester”

Perceptuele bekwaamheid: “Het oog van de meester”

Van een gymleraar mag je verwachten dat hij of zij vaardig is in het observeren van de bewegingsactiviteiten van leerlingen. Deze perceptuele bekwaamheid is belangrijk om leerlingen goed te helpen en een betrouwbare beoordeling te geven. Docenten en opleiders Lichamelijke Oefening (LO) vragen zich af of de perceptuele bekwaamheid in de praktijk voldoende is en hoe deze doelbewust geoefend kan worden. Lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving doet onderzoek om deze vragen te beantwoorden.
Lees verder
Lectorenplatform Sport en Bewegen

Lectorenplatform Sport en Bewegen

Het lectorenplatform Sport en Bewegen verbindt lectoren zodat zij kennis kunnen delen en kunnen samenwerken. Dit leidt tot het efficiënt en effectief ontwikkelen en benutten van kennis. Bovendien verhoogt de samenwerking de kwaliteit en de toepasbaarheid van het sportonderzoek. De lectoren van alle sporthogescholen in Nederland vormen de kern van het platform. Samen willen zij de maatschappelijke impact van sport- en beweegonderzoek vergroten.
Lees verder
Bewegend leren met de beweegvloer

Bewegend leren met de beweegvloer

Met moderne technologie is het mogelijk om kinderen meer te laten bewegen, hun motoriek te verbeteren en hen tegelijk te laten leren. Sinds 2018 werkt het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving samen met Springlab, een bedrijf dat zich richt op bewegend leren. Zij ontwikkelden een beweegvloer met diverse educatieve games voor kinderen. Het lectoraat onderzoekt hoe de beweegvloer het beste ingezet en doorontwikkeld kan worden.
Lees verder
Gezonde leefstijl voor en door mbo’ers met ‘Healthy by Design’

Gezonde leefstijl voor en door mbo’ers met ‘Healthy by Design’

‘Healthy by Design’ is een project voor en door mbo-studenten om aan de slag te gaan met hun leefstijl. Er zijn veel goede initiatieven om gezonder te leven. Maar mbo’ers worden daar zelden bij betrokken. Het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving heeft samen met verschillende partners een leefstijlinterventie voor en door mbo’ers ontwikkeld en geëvalueerd.
Lees verder
Vitaliteit en gezondheid van jong tot oud (Vitale Delta)

Vitaliteit en gezondheid van jong tot oud (Vitale Delta)

Voor de Delta-regio Leiden, Den Haag en Rotterdam is vitaliteit en gezondheid van jong tot oud een belangrijk thema. Vergrijzing van de samenleving en druk op de zorg geven daar reden toe. De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden en Hogeschool Inholland werken samen om kennis en kunde te delen in het onderzoeksprogramma ‘Vitale Delta’. Zij willen stappen maken in het versterken van veerkracht en eigen regie en een gezonde omgeving creëren voor inwoners van de regio.
Lees verder
Publicaties
Contact
dr. Sanne de Vries
Lector Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving
s.i.devries@hhs.nl