Stedelijk Metabolisme

De wereld verstedelijkt in snel tempo. Dat vraagt om een strategische visie op stedelijke ontwikkeling en gedurfde, duurzame oplossingen. Hoe kunnen overheden, bedrijven, burgers en andere stakeholders onze stedelijke omgevingen leefbaar houden, CO2 emissies beëindigen, kringlopen sluiten en kansen creëren met afval?

Intreerede Karel Mulder - 10 november 2016 (pdf)
Over het lectoraat

Steden nemen snel in omvang toe. Om klimaatverandering en grondstoffen schaarste het hoofd te bieden, moeten steden veel efficiënter met energie en materialen omgaan.

Duurzame innovatie van stedelijke infrastructuren staat voor het lectoraat Stedelijk Metabolisme centraal. Dat kan door manieren te ontwikkelen om systemen met elkaar te verbinden: stedelijke symbiose. Met ‘slimme combinaties’ is namelijk nog veel milieubesparing te behalen. Door meer samenhang aan te brengen in stedelijke systemen, verbruiken ze gezamenlijk minder energie en stoten ze minder CO2 uit dan elk apart. Warmte opwekken door het wegoppervlak te gebruiken is een voorbeeld daarvan. Of biogas maken bij de afvalverwerking. Ook stromen als water, riolering, elektra en afval kunnen met elkaar zo worden verbonden, dat ze elkaar versterken.

Vaak is de beste manier om dit te bereiken om op lokaal niveau te werken: duurzame oplossingen zijn vaak lokale oplossingen, die de steun van de burgers vereisen en hun actieve betrokkenheid mogelijk maken.

Hoe kunnen steden afval nuttig gebruiken, bijvoorbeeld omzetten tot warmte, en die direct weer afleveren via het warmtenet? Een complex, maar interessant vraagstuk!

Over de lector

dr. ir. Karel Mulder

Dr. ir. Karel Mulder studeerde zowel natuurkunde als filosofie van wetenschap, technologie en maatschappij aan de Universiteit Twente. In 1992 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift over research strategieen van grote ondernemingen. Vanaf datzelfde jaar is hij verbonden aan de TU Delft. Daarnaast was hij onder meer gastonderzoeker aan de Polytechnische Universiteit van Catalonië (Barcelona) en het Royal Institute of Technology in Stockholm. Sinds 2015 is Mulder lector Stedelijk Metabolisme aan De Haagse Hogeschool

+31 (0) 6 - 29 05 35 64
k.f.mulder@hhs.nl
Publicaties en projecten