Next Fashion Retail

Hoewel consumenten aangeven duurzame aspecten van kleding belangrijk te vinden, verkoopt het aanbod duurzame kleding…
Lees meer

Circular Fashion

De expertise van Kim Poldner is gericht op de mode-industrie. Op deze pagina staat een overzicht van haar activiteiten…
Lees meer

Podcast Wasted Tales

In de podcast serie Wasted Tales willen we je meenemen in de wereld van afval en andere materialen binnen de circulaire…
Lees meer

Trashure: Ontwerp als vliegwiel van lineaire naar circulaire bedrijfsmodellen

Doel van het project is het vergroten van bewustzijn aangaande textielconsumptie en het herwaarderen van textielafval…
Lees meer

Goed Verpakt – Integrale verduurzaming van product-verpakkingscombinaties in de voedingsindustrie

Bedrijven maken allerlei afwegingen bij het maken van een keuze voor de manier waarop zij foodproduct op een duurzame…
Lees meer

Het ontwerpen en uitvoeren van een nationaal talentontwikkelingsprogramma Leiderschap voor de circulaire transitie

In dit project, wat een samenwerking is tussen o.a. Het Groene Brein, het ministerie I&W en het kenniscentrum…
Lees meer

Het ontwerpen en uitvoeren van regeneratieve leerecologien in hoger onderwijs

In dit promotieonderzoek wordt onderzoek gedaan naar wat de duurzaamheidtransitie betekend voor hoger onderwijs. Hoe…
Lees meer

Energietransitie LV

Net als alle Nederlandse gemeenten heeft Leidschendam-Voorburg de opgave om het gasnet los te laten. Kenniscentrum…
Lees meer

SMITZH: Smart Manufacturing Industriële Toepassingen Zuid-Holland

Zuid-Holland is rijk aan manufacturing industry. Aan maakbedrijven die met behulp van technologie allerlei producten…
Lees meer

NEWRAIL

Gemeente Horst aan de Maas en ProRail willen stimuleren dat er meer duurzame energie wordt opgewekt. Daarin voorziet…
Lees meer

Duurzaam verpakken

Het project “Duurzaam verpakken” is gestart in april 2018 als een samenwerkingsverband van een drietal hogescholen (HAS…
Lees meer

Circulaire bedrijfsvoering – facility management en ecologie in balans

Met het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ wil de Rijksoverheid een omslag maken naar een circulaire…
Lees meer