Snel vinden

Minor Impact van Sport

De minor Impact van Sport maakt deel uit van de doorlopende leerlijn die de Haagse Hogeschool voor het Haags…
Lees meer

Sport and Sociale Cohesie Lab: hoe sport verbindt

De veranderingen en diversiteit in grote Europese steden neemt toe. De roep om meer sociale cohesie is dan ook groot.…
Lees meer

Lectorenplatform Sport en Bewegen

Het lectorenplatform Sport en Bewegen verbindt lectoren zodat zij kennis kunnen delen en kunnen samenwerken. Dit leidt…
Lees meer

Living Labs Haags Sportkwartier

Het lectoraat onderzoekt de impact van sport in Den Haag Zuidwest. We werken samen met de gemeente Den Haag, bewoners,…
Lees meer

Samen werken aan een positieve sportcultuur met ‘Positiviteit Scoort’

Een positieve sportcultuur betekent een fijn sportklimaat waarin spelers en betrokkenen plezier hebben. Plezier is de…
Lees meer

De maatschappelijke waarde van buurtsportcoaches

In veel steden en wijken werken buurtsportcoaches: professionals die als overkoepelend doel hebben de sportparticipatie…
Lees meer