Finance & Control - Ad - Deeltijd

De opleiding Bedrijfseconomie Associate degree is een landelijk erkende 2-jarige deeltijdprogramma, bedoeld voor mensen die naast hun werk hun financiële kennis op een hoger niveau willen brengen. Je hebt 1 x per week college op vrijdag van 10.30 - 15.30 uur. Je leert zowel op de hogeschool als tijdens je werk. Sommige opdrachten voer je uit op je eigen werkplek. Als je de opleiding hebt afgerond, ontvang je het diploma Associate degree (Ad). Je hebt dan een diploma tussen mbo-4- en hbo-bachelorniveau in.

Opbouw van Finance & Control - Ad - Deeltijd

Hoorcollege

210

uur per jaar

Zelfstudie

520

uur per jaar

Projecturen

300

uur per jaar

Studiepunten

60

per jaar


Jaar 1

Bouwen aan je basiskennis

Bedrijfsadministratie, bedrijfseconomie, wiskunde, recht, Excel, marketing, Engels en Nederlands. De opleiding Bedrijfseconomie Ad is een brede opleiding, want als bedrijfseconoom ben jij de financiële spil van een organisatie. Je leert niet alleen de cijfertjes, maar ook hoe bedrijfsprocessen lopen. Je steekt communicatieve vaardigheden op door een ondernemingsplan te schrijven en leert presenteren. En natuurlijk kom je alles te weten over bedrijfsfinanciën. Je spijkert je boekhoudkennis bij en leert de kneepjes van het vak interne bedrijfshuishouding.

Praktijkopdrachten

Leren doe je overigens niet alleen in de collegezaal. Twee keer per jaar werk je aan praktijkopdrachten. Dat doe je op je werk door bijvoorbeeld de verlies- en winstrekening van je eigen werkgever te analyseren.

Lesrooster

Blok 1.1 en 1.2
1.1 Inleiding Finance & Control I
1.2 Inleiding Finance & Control II
Blok 1.3 en 1.4
1.3 Financial Accounting
1.4 Bedrijfsprocessen
Blok 1.5 en 1.6
1.5 Kwantitatieve analyse
1.6 ICT Vaardigheden
Blok 1.7 en 1.8
1.7 Interne rapportering
1.8 Bedrijfscontext
Sleep opzij

Jaar 2

Kennis verdiepen

Het tweede jaar. Daarin verdiep je de kennis die je in het eerste jaar opdeed. De lesstof wordt specifieker en complexer. Je wordt goed opgeleid voor de beroepspraktijk en je krijgt gereedschappen om gegevens te analyseren en interpreteren. Bijvoorbeeld door een financieringsplan op te stellen en dit plan in een gesprek uit te leggen en te verdedigen. Ook leer je hoe je beoordeelt of een onderneming op koers ligt. Bijvoorbeeld met behulp van investeringsprojecten, kostencalculaties, budgettering en budgetbewaking. Bovendien krijg je handvatten om die beoordeling om te zetten in betrouwbare adviezen aan het management. Je bent een allround financieel deskundige en hebt een scherp oog voor de financiën binnen jouw bedrijf.

Afstuderen

Je loopt geen stage, omdat je al werkt binnen het vakgebied. Je maakt ook geen afstudeeropdracht.

Je docenten

Sleep opzij

Werkvormen

Praktijk

De praktijk staat bij de deeltijdopleiding Bedrijfseconomie Ad voorop. Dat betekent dat je niet alleen de theorie leert in hoorcolleges, maar ook veel praktijkopdrachten krijgt. Want de praktijk leer je het beste door te werken. Daarom is het verplicht om tijdens de studie Bedrijfseconomie een baan te hebben, bij voorkeur in een relevante werkomgeving. Zo creëer je synergie tussen werk en studie.

Colleges

De theorie krijg je eerst klassikaal aangeleerd, waarna je de lesstof toepast met projecten en opdrachten. Zo werk je in kleine groepen samen aan bijvoorbeeld het schrijven van een ondernemingsplan. De docenten zijn allemaal werkzaam (geweest) in het vakgebied. Een actieve uitwisseling van ideeën en ervaringen tussen studenten en docenten is dan ook onderdeel van het leerproces. 

Toetsen

Aan het eind van elk blok volgen schriftelijke toetsen en lever je de eindopdrachten in voor vakken die met een praktijkopdracht worden afgesloten.

Contact met de opleiding

Je vragen over toegangseisen, instromen en studeren bij Bedrijfseconomie Ad leg je voor aan deeltijdcoördinator Battal Karakaya via mail b.karakaya@hhs.nl of telefoon +31 (0)6 - 14 32 80 94.

Je kunt ook contact openemen met de faculteit Business, Finance & Marketing via mail bfm@hhs.nl of telefoon 070 – 445 7958.

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren. Studeren naast je werk is een behoorlijke opgave. Tijdens de opleiding Bedrijfseconomie Ad krijg je daarom begeleiding. Een studieloopbaanbegeleider coacht je tijdens studiegesprekken. Samen kijk je naar je manier van studeren, je studieresultaten, naar wat je al beheerst en waar je nog aan moet werken. Behalve naar je professionele ontwikkeling kijken jullie ook naar je persoonlijke interesses. Wat zijn jouw talenten en wat past bij je? Voor een optimale talentontwikkeling is het immers belangrijk dat je weet wat je sterke kanten en verbeterpunten zijn. Op basis van je ontwikkeling bepaal je welke keuzes je maakt en welke kant je opgaat. Mocht je langer willen praten, over een (studie)dipje, twijfels, een vervelende ziekte of iets anders, dan ben je altijd welkom bij onze psycholoog, vertrouwenspersoon, decaan of in het loopbaancentrum.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (ECTS) behalen. Daarnaast stellen sommige opleidingen extra eisen om je door te laten naar het tweede studiejaar. Bijvoorbeeld een bepaald vak dat je behaald moet hebben en dat meetelt binnen de 50-puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief bindend studieadvies (BSA). 

Behaal je minder dan 50 studiepunten en voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd.

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort bijzondere omstandigheden zich voordoen, dit meteen doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de onderwijs- en examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Finance & Control - Ad - Deeltijd?

Meld je aan