Bedrijfskunde - Voltijd

Marketing, finance, procesmanagement, strategie, ICT en recht. Bedrijfskunde is boven alles een brede bacheloropleiding. Logisch, want bedrijfsprocessen lopen dwars door organisaties en afdelingen heen. Om die processen te vernieuwen, moet je met iedereen en over van alles kunnen praten. Hoe bepaal je een missie en een strategie? Hoe beschrijf je een bedrijfsproces? En hoe werkt het eigenlijk als je een eigen bedrijf runt? Je doet onmisbare vaardigheden op tijdens projecten en stages, zoals adviseren en leidinggeven. Buitenlandkriebels? Ga mee op internationale studiereis en volg colleges in België of Duitsland.

Opbouw van Bedrijfskunde - Voltijd

Hoorcollege

5

uur per week

Werkcollege

15

uur per week

Zelfstudie

20

uur per week

Projecten

1

project van 2 weken

Studiepunten

60

minimaal 50

Jaar 1

Bouwen aan een brede kennis

Wie wil meepraten over het wel en wee van een onderneming, heeft een brede basis nodig. Daarom oriënteer je je in jaar 1 op het gehele bedrijfskundige werkveld en de impact die je hebt op de wereld. De focus ligt op 4 thema’s: Organisational Behaviour, Operations Management, Strategic Management en Information Management. Het jaar is opgedeeld in 4 blokken van 10 weken. In elk blok is 1 week ingeruimd voor tentamens. We toetsen je kennis met meerkeuzevragen, open vragen, werkstukken en presentaties. De colleges zijn bijna allemaal interactief. Discussie is dus part of the game. Zo kom je tot de beste conclusies én je krijgt er ruggengraat van.

Je maakt kennis met organisatiestructuren, bedrijfsprocessen, marktvormen en omgevingsfactoren. Je verkent de rol van de overheid, onderzoekt de macht van het management en maakt je eerste economische analyse. En wat dacht je van je eigen toko? Tijdens project Business Game zet je met een groep van 10 studenten een fictieve onderneming op. De bedoeling? Houd de boel een week draaiende. Bedenk producten en zorg dat je boekhouding klopt. Tijdens het vak Bedrijfsproject schrijf je een ondernemingsplan, bijvoorbeeld voor een lunchcafé in Den Haag, of een fitnessclub in Westland. Je doet vaardigheden op die je goed van pas komen. Zowel tijdens je opleiding Bedrijfskunde als later in je beroep. Nog niet zeker of studeren aan het hbo bij jou past? Geen paniek. Ook oriëntatie op je loopbaan staat op het programma.

Lesrooster

Blok 1
Micro-economie
Organisatiekunde
Onderzoeksvaardigheden
Publiekrecht
Schriftelijke communicatieve vaardigheden
Oriëntatie op loopbaan en beroep
Blok 2
Management Accounting
Marketing 1
Businessgame
Business process management
Bedrijfsprocessen
Business English 1.0
Blok 3
Financiële administratie
Gedrag in organisaties
Privaatrecht
Mondelinge communicatieve vaardigheden
Oriëntatie op loopbaan en beroep
Blok 4
Financiële analyse
Strategisch management
Marketing 2
Bedrijfsproject
Business English 1.5
Sleep opzij

Jaar 2

Kennis verdiepen

In jaar 2 van de opleiding Bedrijfskunde ga je de diepte in. Je volgt net als in jaar 1 een brede mix van vakken, van beleid tot besluitvorming en van ondernemingsrecht tot bedrijfscommunicatie. Het werk van een bedrijfskundige professional gaat meer leven. Tijdens een van de vele interactieve werkcolleges leer je vergaderen in een rollenspel. Moet de gemeente die vergunning nou verstrekken of niet? Beargumenteer je mening en kom samen tot een besluit. Hou je meer van het echie? Met 5 andere studenten werk je een half jaar lang aan een groot project bij een echte opdrachtgever. Je doet bijvoorbeeld onderzoek naar verdienmodellen voor het Bevrijdingsfestival Den Haag of de behoeften van ov-gebruikers voor reizigersorganisatie Rover. Of je draagt bij aan Den Haag Fairtrade gemeente, waarbij je meedenkt over hoe inwoners, winkels, bedrijven en de lokale overheid samen voor meer eerlijke handel zorgen.

Je rondt het jaar af met een internationaal blok. Daarin zoom je in op mondialisering: hoe spelen economie, politiek en cultuur wereldwijd op elkaar in? Tijdens intercultureel vakmanschap leer je hoe je als persoon en als professional handelt in een internationale werkomgeving. Ook leer je hoe je internationaal onderneemt: schrijf een adviesrapport voor een internationale commerciële organisatie over de uitbreiding van hun internationale markt. Last but not least: je gaat op studiereis naar Duitsland, België of Engeland. Maar je mag ook in onze wereldstad Den Haag blijven. Over deze internationale experience en de andere onderwerpen tijdens het internationale blok schrijf je een eindverslag.

Jaar 3

De praktijk in

In jaar 3 start de carrièrefase. Je volgt eerst nog een paar vaste vakken, maar al snel specialiseer je je. Dat doe je door een profiel te kiezen: business management of public management. Hoe zie jij jezelf later? In een job bij een bank, verzekeraar of uitzendbureau? Of bij de overheid of een maatschappelijke organisatie, waar het in Den Haag van wemelt? Ken jezelf en kies een profiel dat bij je past. Tijdens je stage verken je je profiel in de praktijk. Verkeerd gekozen? Maakt niet uit, je kunt altijd wisselen.

Je loopt een half jaar stage bij een organisatie die je zelf uitzoekt en voert een project uit. Het gaat om een echte opdracht vanuit het management, zoals een financiële boekhouding opzetten of een communicatieplan schrijven. Studenten Bedrijfskunde liepen bijvoorbeeld stage bij Heineken, PwC en het ministerie van Economische Zaken. Ook kun je stage lopen in het buitenland, of je koppelt je stage aan je interesse of je hobby. Een van onze studenten werkte tijdens haar studie als vrijwilliger bij de brandweer, waar ze branden bluste en hielp bij verkeersongelukken. Ze wilde graag meer over het onderwerp weten en koos daarom voor een stage bij de Directie Brandweerzorg (bij het ministerie van Buitenlandse Zaken). Onzeker over je kwaliteiten? Tijdens de Netwerkmarkt krijg je netwerktraining en sollicitatiehulp. Handig voor als je straks klaar bent!

Jaar 4

Minors volgen, afstuderen

Het vierde jaar begint met twee minors. Je bent helemaal vrij in je keuze. Je kunt een minor kiezen van de opleiding Bedrijfskunde. Eentje met een internationaal tintje, over de financiële markten of Rusland bijvoorbeeld. Eentje die je helpt bij het doorstuderen. Of eentje waarin jouw ontwikkeling voorop staat, zoals coachend leidinggeven. Een minor kiezen buiten je opleiding of zelfs buiten de hogeschool, kan natuurlijk ook. Wat dacht je van een vakkenpakket bij de Solbridge International School of Business in Zuid-Korea? Een nieuwe cultuur, een nieuwe omgeving: een ervaring om nooit te vergeten.

Je eindigt je bachelor met een afstudeerproject bij een commerciële organisatie, de overheid of een publieke instelling: Den Haag biedt zoveel mogelijkheden! Je doet onderzoek naar een complex managementvraagstuk, brengt advies uit, lost het op schrijft een scriptie. Je werk wordt beoordeeld door een docent en een deskundige uit het werkveld. Over je afstudeerproject mag je 20 weken doen. En o ja, ook dan kun je naar het buitenland. Wij hebben contacten met hogescholen in België, Duitsland, Finland en Turkije. Kom gerust zelf met een voorstel!

Studie in beeld

Minors

Je studie samenstellen

Minors vallen buiten de vaste vakken van de opleiding Bedrijfskunde. Het zijn onderwijsprogramma’s die je zelf kiest. Om je studie te verbreden, kun je een heel ander vakgebied betreden. Stoor je je aan de graaicultuur? Dan is een minor over ethiek en bewustzijnsontwikkeling vast iets voor jou. Helemaal hot is de minor over Lean Six Sigma. Of die over China, waarbij je ook Chinees leert. Wil je je liever ergens extra in verdiepen? Kies dan bijvoorbeeld de minor over financiële markten in een internationale context. Minors bestaan uit een aantal vakken. Die moet je allemaal volgen. Bij Bedrijfskunde zijn er in principe 2 minors van 20 weken, allebei in jaar 4. Kun je extra uitdaging gebruiken? Dan is er de talentminor vanaf jaar 2. Meedoen kan alleen als je het eerste jaar in 1 keer hebt gehaald en als je het aandurft om extra vakken te volgen.

Werkvormen

Colleges, practica, projecten

In de eerste jaren van je studie Bedrijfskunde volg je veel colleges. Van je eigen docenten of van gastsprekers uit de beroepspraktijk of buitenlandse hogescholen. Zeg nou zelf: het is toch superleuk om van een ING-manager te horen hoe leningen werken? Of een gemeentefunctionaris te bestoken met vragen over nieuwe regelgeving? Hoorcolleges met meerdere klassen komen weinig voor. Veel vaker heb je interactieve werkcolleges met je eigen klas. Dan voer je na een theoretische inleiding opdrachten uit. Je maakt bijvoorbeeld een processchema van een inkoopproces. En daarna brandt de discussie los, want er zijn altijd meer antwoorden mogelijk. Vaardigheden als effectief communiceren oefen je in practica. Dan zit je met een halve klas bij elkaar en krijgt iedereen een actieve rol. Alles wat je leert, komt samen in de projecten. Met een groepje voer je opdrachten uit. Soms fictieve cases, soms echte opdrachten voor bedrijven. Studenten Bedrijfskunde hebben al een paar keer het nieuws gehaald met hun projecten!

Nieuws en Evenementen

Contact met de opleiding

Je vragen over toegangseisen, instromen en studeren bij Bedrijfskunde mail je via f.m.depoorter@hhs.nl naar Frank de Poorter. Hij is studieadviseur. Je kunt hem ook bellen op 070 - 445 7977. Ook voor vragen over de inhoud van de studie kan je bij hem terecht. Je kunt de opleiding ook op Facebook liken en volgen.

Contact met een student

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren. Aan het begin van je opleiding Bedrijfskunde maak je kennis met je studieloopbaanbegeleider. Dat is altijd een docent van je opleiding. Je kunt bij hem of haar aankloppen als je vragen hebt. Over je studie, je stages, je carrière en nog veel meer. Ook volg je lessen studieloopbaanbegeleiding, waarin je leert studeren. Deze lessen vinden afwisselend klassikaal, in kleine groepen of individueel plaats. Heb je behoefte aan extra hulp? Bijvoorbeeld bij een dipje, ziekte, twijfels of iets anders? Dan ben je altijd welkom bij onze psycholoog, vertrouwenspersoon of decaan.


Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (ECTS) behalen. Daarnaast stellen sommige opleidingen extra eisen om je door te laten naar het tweede studiejaar. Bijvoorbeeld een bepaald vak dat je behaald moet hebben en dat meetelt binnen de 50-puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief bindend studieadvies (BSA). 

Behaal je minder dan 50 studiepunten en voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd.

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort bijzondere omstandigheden zich voordoen, dit meteen doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de onderwijs- en examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Bedrijfskunde - Voltijd ?

Meld je aan