Facility Management - Deeltijd

Jij weet al hoe je zorgt dat alles op rolletjes loopt binnen je organisatie en wilt graag doorgroeien naar een coördinerende of leidinggevende functie. Of je laten omscholen naar facilitair manager. Tijdens de deeltijdopleiding Facility Management komen alle kanten van facilitair management aan bod. Eén dag per week ga je naar school. De rest van de week werk en studeer je zelfstandig. Je krijgt theorievakken als bedrijfseconomie, servicemanagement, huisvesting en organisatiekunde én veel praktijkopdrachten. Je poetst vaardigheden op als samenwerken, onderzoeken, taal en gesprekstechnieken. Werkt met je medestudenten aan projecten en organiseert een studiereis naar het buitenland. In het laatste jaar kies je 2 minors en werk je een halfjaar aan je afstudeeronderzoek.

Opbouw van Facility Management - Deeltijd

Het onderwijsprogramma is op dit moment in ontwikkeling, neem contact met ons op als je hier vragen over hebt.
De lesdag is overdag op vrijdag.

Minors

Je studie samenstellen

Minors zijn keuzemodules waarmee je je opleiding een persoonlijk tintje geeft. Gebruik ze om je te specialiseren op een gebied binnen facility management dat je aanspreekt. Dan kom je straks gemakkelijker op de plek waar je heen wilt. Je selecteert de minor zelf, in overleg met je studieloopbaanbegeleider. Zin in iets anders dan de opleidingspecifieke minors Facility Management in Business of FM in Perspectief? Dat kan, dat mag je zelf organiseren. Binnen of buiten de muren van De Haagse of zelfs Nederland. De studieloopbaanbegeleider kan je er meer over vertellen.

Werkvormen

Werkcolleges en gastsprekers

Tijdens de deeltijdopleiding Facility Management krijg je veel werkcolleges in kleine klassen. Je docenten hebben in het facilitaire veld gewerkt, of doen dat nog steeds. Soms komen er gastsprekers vertellen over hun werkzaamheden en thema’s als leidinggeven en macht.

Praktijkopdrachten en vaardigheidstrainingen

Naast de theoretische kennis die je opdoet, oefen je regelmatig je vaardigheden. Denk aan netwerken, onderzoeken, solliciteren en samenwerken. Samen met medestudenten werk je daarbij aan praktijkopdrachten in facilitaire organisaties.

Zelfstudie

Je studeert ook veel zelf. Facility Management is niet voor niets een deeltijdopleiding. Dat mag vanuit huis, vanaf je werkplek of in het moderne studielandschap van De Haagse Hogeschool.

Toetsen en afstudeerscriptie

Toetsen maak je in de vorm van tentamens, reflectieverslagen of assessments. In assessments laat je zien of je bepaalde vaardigheden, competenties of eigenschappen bezit. Voor je afstudeeronderzoek schrijf je een scriptie van 40 pagina’s die je ook nog eens presenteert, aan je begeleidende docent en een facilitair deskundige uit het werkveld.

Contact met de opleiding

Heb je nog vragen over de opleiding en/of je werk relevant is, neem gerust contact met ons op:

Marije de Wit (Teamleider FM)
contactformulier / 06-57870920

Ginger Martina-du Chatenier (Teamleider M&O dt)
contactformulier / 06-52546244

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren, want een deeltijdopleiding naast een drukke baan en/of gezin is niet niks. In het eerste jaar spreek je 2 keer met je studieloopbaanbegeleider. Hoe gaat het met studeren? Kun je de juiste informatie vinden? Welke kant wil je op? Waar wil je aan werken? Ook aan de docenten van de opleiding kun je altijd vragen stellen. Heb je extra hulp nodig, of loop je tegen een probleem aan? Kom dan langs bij de studentendecaan. De studentendecaan helpt je bij studiemoeilijkheden, persoonlijke problemen, (financiële) ondersteuning of andere bijzondere omstandigheden.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (ECTS) behalen. Daarnaast stellen sommige opleidingen extra eisen om je door te laten naar het tweede studiejaar. Bijvoorbeeld een bepaald vak dat je behaald moet hebben en dat meetelt binnen de 50-puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief bindend studieadvies (BSA).  

Behaal je minder dan 50 studiepunten en voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd.

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort bijzondere omstandigheden zich voordoen, dit meteen doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Facility Management - Deeltijd?

Meld je aan