HBO-Rechten - Duaal

De duale opleiding HBO-Rechten is sterk gericht op de praktijk. Vanaf jaar 3 ga je werkend leren: 1 dag op de hogeschool en 4 dagen op je werk, bijvoorbeeld bij een advocatenkantoor of toezichthouder. In de eerste 2 jaar zorgt De Haagse voor een stevig theoretisch fundament. Juridische expertise doe je op in theorievakken, vaardigheidstrainingen en projecten. Je wordt opgeleid tot hbo-jurist, de juridische steun en toeverlaat voor dienstverleners, overheden, deurwaarders en bijvoorbeeld verzekeraars. Jouw toekomstige taken? Verzoeken van vreemdelingen behandelen bij de IND, de belangen behartigen van personen met schulden of een start-up adviseren bij de oprichting van een buitenlandse vestiging.

Opbouw van HBO-Rechten - Duaal

Hoorcolleges

8

uur per week

Werkcolleges

10

uur per week

Zelfstudie

22

uur per week

Projecten

4

van 10 weken

Studiepunten

50

van de 60

Jaar 1

Bouwen aan een brede basis

Als je straks als hbo-jurist aan het werk gaat, moet je juridisch breed onderlegd zijn. In jaar 1 van de bachelor HBO-Rechten verken je dan ook een hoop rechtsgebieden. Je krijgt vakken als staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht en burgerlijk recht. Je leert wat de Europese invloed is op de Nederlandse regelgeving. Wat termen als constitutie en jurisprudentie inhouden. En wat de macht is van de Europese Commissie, de Raad en het Hof van Justitie. Veel van je docenten komen uit het werkveld. Zeg nou zelf. Het is toch superleuk om het strafrecht uitgelegd te krijgen van een advocaat?

Werken aan je vaardigheden

Uiteraard volg je niet alleen theoretische vakken. Jaar 1 is opgedeeld in 4 blokken van 10 weken, waarin je steeds 3 kennisvakken volgt, 1 vaardigheidstraining, 1 project en 1 vak taalvaardigheid. Jouw scherpe geest wordt flink uitgedaagd. In de trainingen analyseer je wetsartikelen, test je de betrouwbaarheid van bronnen en zet je overtuigende argumentatiestructuren op. Je communicatieve én juridische skills worden op de proef gesteld in de projecten. Hoe voer je een slechtnieuwsgesprek? Hoe stel je een dagvaarding op? Of je speelt een rechtbanksituatie na en vertegenwoordigt de eisende of verwerende partij. 

Lesrooster

Blok 1
Inleiding recht
Inleiding staatsrecht
Internationaal recht
Project 1
Juridische vaardigheden 1
Mentoring
Blok 2
Strafrecht 1
Bestuursrecht 1
Burgerlijk recht 1
Project 2
Juridische vaardigheden 2
Mentoring
Blok 3
Burgerlijk recht 2
Ondernemingsrecht 1
Inleiding Europees recht
Project 3
Juridische vaardigheden 3
Mentoring
Blok 4
Ondernemingsrecht 2
Burgerlijk recht 3
Bestuursrecht 2
Project 4
Taalvaardigheid
Mentoring
Sleep opzij

Jaar 2

Kennis verdiepen

In jaar 2 van de duale opleiding HBO-Rechten ga je de diepte in. Je leert het brede vakgebied nog beter kennen door colleges over personen- en familierecht, mensenrechten en bijzonder bestuursrecht. De theorie gebruik je voor projecten, die je in groepjes van 5 à 6 studenten uitvoert. De projecten brengen de praktijk dichtbij. Zo geef je bijvoorbeeld advies aan een burgemeester over het verstrekken van een horecavergunning. Of je helpt een werkgever bij het opstellen van arbeidscontracten.

Vaardigheden uitbouwen

Van een hbo-jurist wordt veel verwacht. Hij heeft kennis van zaken, een integere beroepshouding en is competent. Belangrijke vaardigheden die je in jaar 2 uitbouwt, zijn adviseren en vertegenwoordigen. Hoe vertaal je een juridische analyse naar goed advies? Welke onderhandelingstechnieken zet je in als je iemand rechtsbijstand verleent? Maar je leert ook wetswijzigingen reguleren, dossiers managen en communiceren. Bijvoorbeeld in Legal English, voor als je wilt werken bij een multinational of de douane.

Jaar 3

Werkend leren

Yes, jaar 3 is aangebroken! Je gaat nu nog maar 1 dag per week naar de hogeschool. De andere 4 dagen ben je aan het werk. Je baan regel je zelf, bijvoorbeeld bij een rechtbank, het Openbaar Ministerie of een advocatenkantoor. Of bij een notariskantoor, geschillencommissie of gemeente. Samen met je werkgever en begeleider kijk je welke werkzaamheden en opdrachten passen bij de vaardigheden die je wilt ontwikkelen. De opdrachten die je uitvoert, zijn complexer en doen een groter beroep op je zelfstandigheid. Lijkt het je lastig een geschikte baan te vinden? Ga speeddaten met werkgevers tijdens de Meet & Greets en volg de workshop solliciteren.

Keuzevakken volgen

Op vrijdag volg je onderwijs. Je kunt een verdiepend praktijkvak volgen op het gebied van civiel recht of arbeidsrecht, en 1 keuzevak. Met de keuzevakken stuur je actief je leerproces aan. Je kiest de vakken die je ondersteunen op de werkvloer. Werk je voor een notaris? Dan volg je colleges over erfrecht. Is de politie je werkgever? Dan verdiep je je in forensisch bewijs en de rechten van slachtoffers in het strafproces. Er zijn zo’n 8 keuzevakken per blok.

Internationale ervaring opdoen

Wil je een tijdje in een ander land studeren? De opleiding HBO-Rechten zet samenwerkingen op met buitenlandse hogescholen, zoals bijvoorbeeld Curaçao. Vanaf het schooljaar 2017/2018 kun je daarvan mogelijk profiteren.

Afstuderen

Bij HBO-Rechten schrijf je voor je afstuderen een scriptie. Je kunt literatuuronderzoek, of een praktijkgericht juridisch onderzoek doen. Veel studenten voeren een afstudeeropdracht uit voor hun werkgever. Dan onderzoek je een echt, actueel juridisch probleem. In je uppie, zonder al te veel hulp van ons. Want je wilt laten zien wat je waard bent als hbo-jurist. Voor je afstuderen krijg je 20 weken de tijd. Als je klaar bent met je opleiding HBO-Rechten kun je jezelf Bachelor of Laws noemen.

Jaar 4

Werk en keuzevakken 

De eerste 2 blokken van jaar 4 staan in het teken van werken en leren. Net als in jaar 3 ga je 4 dagen per week naar je werk. De opdrachten die je uitvoert, zijn complexer en doen een groter beroep op je zelfstandigheid. Keuzevakken staan dit jaar ook weer op het programma. Wil je een tijdje in een ander land studeren? De opleiding HBO-Rechten zet samenwerkingen op met buitenlandse hogescholen in Turkije, België en … op Curaçao. Vanaf het schooljaar 2017/2018 kun je daarvan profiteren.

Afstuderen

Bij HBO-Rechten schrijf je voor je afstuderen een scriptie. Je kunt literatuuronderzoek doen, maar veel studenten voeren een afstudeeropdracht uit voor hun werkgever. Dan onderzoek je een echt, actueel juridisch probleem. In je uppie, zonder al te veel hulp van ons. Want je wilt laten zien wat je waard bent als hbo-jurist. Voor je afstuderen krijg je 20 weken de tijd. Als je klaar bent met je opleiding HBO-Rechten kun je jezelf Bachelor of Laws noemen.

Minors

Keuzevakken

Je leerproces vormen

Veel van de studie HBO-Rechten staat al vast, vooral in de eerste 2 jaar. Maar een deel kies je helemaal zelf: de keuzevakken. In totaal volg je 6 keuzevakken. Hiermee vorm je je eigen leerproces. Het is de bedoeling dat de keuzevakken goed aansluiten bij jouw baan. Werk je bij de IND? Dan ligt vluchtelingenrecht voor de hand. Werk je op de juridische afdeling van een octrooibureau? Dan steek je wat op van het vak intellectueel eigendom.

Ruime keuze

Je hebt de keuze uit wel 8 keuzevakken per blok. Vreemdelingenrecht, belastingrecht, erfrecht, Europees arbeidsrecht, omgevingsrecht, aanbestedingsrecht … noem maar op. Een keuzevak volgen aan een andere hogeschool of universiteit is ook mogelijk, zelfs in het buitenland. Zolang je maar kunt aantonen dat je studie erop vooruitgaat. Je kennis van het vak wordt getoetst met een schriftelijk tentamen en een opdracht, zoals een brief of essay

Werkvormen

Colleges

Voor een brede theoretische basis volg je veel colleges bij HBO-Rechten. Zowel hoorcolleges met grote groepen studenten als kleinschaligere werkcolleges. Bij een werkcollege ga je na een theoretische inleiding echt aan de slag. Je duikt in de wetboeken en past het recht toe in actuele casussen.

Projecten

Vanaf week 1 neem je met je projectgroep van 5 à 6 studenten deel aan 10-weekse projecten. Je oefent bijvoorbeeld met de afwikkeling van een echtscheiding via mediation. Je wordt begeleid, maar de strategieën en antwoorden bedenk je zelf.

Trainingen

In trainingen oefen je de vaardigheden die je voor je werk nodig hebt. Denk aan analyseren, adviseren, presenteren en onderhandelen. Je traint jezelf ook in het lezen en schrijven van Legal English.

Werkend leren

In deze werkvorm ben je daadwerkelijk aan het werk. Je kunt een betaalde of onbetaalde leerarbeidsplaats regelen. Gedurende de tijd die je werkt, maak je opdrachten. Die bewaar je allemaal in je portfolio.

Contact met de opleiding

Je vragen over toegangseisen, instromen, werken en studeren bij HBO-Rechten leg je voor aan de coördinator externe betrekkingen Metin Akyol via e-mail m.akyol@hhs.nl of telefoon 070 - 445 7125.
Je kunt ons ook op Facebook vinden.

Neem contact met een student

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren. Aan het begin van je duale opleiding HBO-Rechten maak je kennis met je mentor. Dat is een docent van je opleiding. Je krijgt mentorlessen en 2 keer per jaar voeren jullie samen een gesprek. Over je studie, je voortgang, je carrière en nog veel meer. Vanaf het moment dat je gaat werken, krijg je begeleiding. Je begeleider onderhoudt contact met je werkgever en helpt je bij het opbouwen van een portfolio. In je portfolio leg je je leerdoelen en resultaten vast, zodat je tijdens sollicitaties kunt laten zien wat je kunt. Heb je behoefte aan extra hulp? Bijvoorbeeld bij een dipje, ziekte, twijfels of iets anders? Dan ben je altijd welkom bij onze decaan.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (ECTS) behalen. Daarnaast stellen sommige opleidingen extra eisen om je door te laten naar het tweede studiejaar. Bijvoorbeeld een bepaald vak dat je behaald moet hebben en dat meetelt binnen de 50-puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief bindend studieadvies (BSA). 

Behaal je minder dan 50 studiepunten en voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd.

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort bijzondere omstandigheden zich voordoen, dit meteen doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de onderwijs- en examenregeling (OER) van jouw opleiding.