HBO-Rechten - Duaal

Bij de duale opleiding HBO-Rechten gaan leren en praktijk hand in hand. In de eerste twee jaar leer je de weg vinden in wet- en regelgeving en train je belangrijke vaardigheden als analyseren, adviseren en presenteren. Je werkt veel met casussen en praktijkopdrachten en regelmatig nodigen we inspirerende gastsprekers uit. Vanaf het derde jaar ga je werkend leren: van maandag tot en met donderdag werk je als juridisch medewerker bij bijvoorbeeld een advocatenkantoor of gemeente; en vrijdag ben je op school. Het werk kent voor jou al snel geen geheimen meer. Werkgevers zien dat je oplossingsgericht bent en waarderen je directe inzetbaarheid. Al tijdens je studie bouw je aan een cv met waardevolle werkervaring.

Opbouw van HBO-Rechten - Duaal

Hoorcolleges

8

uur per week

Werkcolleges

10

uur per week

Zelfstudie

22

uur per week

Projecten

4

van 10 weken

Studiepunten

60

per jaar


Jaar 1

Bouwen aan een brede basis

Als je als hbo-jurist aan het werk gaat, moet je juridisch breed onderlegd zijn. In het eerste jaar van de bachelor HBO-Rechten verken je dan ook verschillende rechtsgebieden. Je krijgt vakken als staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht, burgerlijk recht en internationaal recht. Je leert wat de Europese invloed is op de Nederlandse regelgeving. Wat termen als ‘onrechtmatige daad’ en ‘jurisprudentie’ inhouden. En uiteraard besteden we ook veel aandacht aan de opmars van Legal Tech. Veel van je docenten komen uit het werkveld. Wel zo leuk. Met praktijkvoorbeelden weten zij de theorie tot leven te brengen. 

Werken aan je vaardigheden

Om je een ster te maken in je vak, word je ook getraind in belangrijke vaardigheden, zoals luisteren, onderzoek doen en helder communiceren. Als juridisch professional is het belangrijk dat je je goed in een situatie kunt verdiepen en ingewikkelde teksten kunt vertalen naar taal die begrijpelijk is voor de opdrachtgever of klant. Je analyseert wetsartikelen, je test de betrouwbaarheid van bronnen en zet overtuigende argumentatiestructuren op. In projecten worden jouw communicatieve en juridische skills op de proef gesteld. Hoe voer je een slechtnieuwsgesprek? Hoe stel je een dagvaarding op? En hoe vertegenwoordig je de eisende of verwerende partij in een rechtbanksituatie?

Lesrooster

Blok 1
Inleiding recht
Inleiding staatsrecht
Internationaal recht
Project 1
Juridische vaardigheden 1
Mentoring
Blok 2
Strafrecht 1
Bestuursrecht 1
Burgerlijk recht 1
Project 2
Juridische vaardigheden 2
Mentoring
Blok 3
Burgerlijk recht 2
Ondernemingsrecht 1
Inleiding Europees recht
Project 3
Juridische vaardigheden 3
Mentoring
Blok 4
Ondernemingsrecht 2
Burgerlijk recht 3
Bestuursrecht 2
Project 4
Taalvaardigheid
Mentoring
Sleep opzij

Jaar 2

Kennis in de praktijk brengen

In jaar 2 van de duale opleiding HBO-Rechten verdiep je je kennis in colleges over personen- en familierecht, mensenrechten en bijzonder bestuursrecht. Bij die theorie blijft het niet. In kleine groepen ga je aan de slag om het geleerde in de praktijk te brengen. Zo help je bijvoorbeeld een werkgever bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten. Of geef je advies aan een burgemeester over het verstrekken van een horecavergunning.

Adviseren, onderhandelen en pleiten

Als je overtuigend advies wil geven, is kennis niet genoeg. Je moet die kennis ook goed over de bühne kunnen brengen. Belangrijke vaardigheden die je traint in het tweede jaar zijn adviseren, onderhandelen en pleiten. Hoe vertaal je een juridische analyse naar goed advies? Welke onderhandelingstechnieken zet je in als je iemand rechtsbijstand verleent? Ook word je met Legal English voorbereid op een eventuele internationale carrière of werk bij een multinational.

Jaar 3 en 4

Werkend leren

In jaar 3 en 4 van HBO-Rechten werk je vier dagen per week in een juridische functie; denk bijvoorbeeld aan een functie bij een rechtbank, juridisch adviesbureau of gemeente. Daarbij krijg je begeleiding vanuit de opleiding. Samen met je werkgever en begeleider kijk je welke werkzaamheden en opdrachten passen bij de competenties die je moet ontwikkelen, zoals analyseren, adviseren en beslissen. Vind je het lastig om een geschikte baan te vinden? Ga dan speeddaten met werkgevers tijdens de werkgeversmiddag en volg de workshop solliciteren.

Keuzevakken volgen

Op vrijdag heb je onderwijs. Je volgt keuzevakken over civiel recht of arbeidsrecht die je ondersteunen op de werkvloer. Werk je voor een notaris? Dan volg je colleges over erfrecht. Is de politie je werkgever? Dan verdiep je je in forensisch bewijs en de rechten van slachtoffers in een strafproces. Er zijn zo’n acht keuzevakken per periode. Je kunt je zo steeds verder specialiseren en je onderscheiden van anderen.
Internationale ervaring opdoen
Ambieer je een internationale carrière en wil je een tijdje in een ander land studeren? We werken samen met buitenlandse hogescholen en kijken graag met je naar de mogelijkheden, zoals studeren op Curaçao. 

Afstuderen

Je studie sluit je af met een scriptie op basis van praktijk- of literatuuronderzoek. Veel studenten slaan twee vliegen in een klap en onderzoeken een actueel juridisch vraagstuk in opdracht van hun werkgever. Geslaagd? Dan kun je trots zijn op de titel Bachelor of Laws en ligt er een mooie carrière in het verschiet! 

Jouw docenten

Caroline van Kordelaar

Teamleider


Ibrahim El-Mokadem

Docent


Karina Taselaar

Docent


Hanneke Feije

Docent


Mark Winius

Docent


Annemarie Bekker

Docent


Marjon Booij

Docent


Danielle Dersjant

Docent


Adriane Koppe

Docent


Joke Ligterink

Docent


Omur Uzak

Docent


Sleep opzij

Studie in beeld

Ervaringen buiten de collegezaal

Nils Hoole

Wetgeving in de wereld van morgen

Tyara Nazir

Over rechten studeren aan de Haagse Hogeschool

Sleep opzij

Minors

Keuzevakken

Oplossingsgericht werken bij de overheid

Wil jij graag werken bij de overheid of werk je daar al? Dan is deze minor echt iets voor jou! Of je nou een verzoek, klacht of bezwaarschrift behandelt, je werkgever wil dat je problemen proactief oplost. In deze minor gaan we in op algemeen en bijzonder bestuursrecht. Daarbij trainen we jouw mediationvaardigheden, zodat jij kan achterhalen waar het betrokkenen echt om gaat. En met de inzet van Legal Tech leer je efficiënt goede besluiten te nemen. Aarzel niet. Met deze minor op zak heb je zeker een streepje voor bij de overheid. 

Blockchain

Steeds meer organisaties maken gebruik van blockchaintechnologie, een soort digitaal grootboek. Deze nieuwe technologie roept juridische vragen op. Hoe kun je bijvoorbeeld garanderen dat blockchaincontracten voldoen aan alle basisvoorwaarden van een papieren contract? Wil je leren hoe je organisaties over deze en andere vraagstukken kunt adviseren? Volg dan de minor ‘Blockchain & Cryptocurrencies Business, Law & IT'. Je krijgt les van docenten van De Haagse Hogeschool en aansprekende gastdocenten en leert direct hoe je het geleerde in praktijk kunt brengen door aan de slag te gaan met opdrachten bij een organisatie. 
Docent en onderzoeker Jordi Jansen: “De minor is met een 9,9 beoordeeld door studenten. Te gek toch?” Lees het hele interview

Werkvormen

Colleges

Voor een brede theoretische basis volg je veel colleges. Zowel hoorcolleges met grote groepen studenten als werkcolleges waar je in kleine groepen werkt aan opdrachten. Bij een werkcollege ga je na een theoretische inleiding aan de slag. Je duikt in de wetboeken en past het recht toe in actuele casussen. 

Projecten

Vanaf week 1 neem je met je projectgroep van vijf à zes studenten deel aan 10-weekse projecten. Je oefent bijvoorbeeld met de afwikkeling van een echtscheiding via mediation. Je wordt daarbij begeleid, maar de strategieën en antwoorden werk je zelf uit.

Trainingen

In trainingen oefen je de vaardigheden die je voor je werk nodig hebt. Denk aan analyseren, adviseren, presenteren en onderhandelen. Ook bekwaam je je in Legal English, wat handig is voor een eventuele internationale carrière, maar ook van pas komt bij een loopbaan in Nederland.

Werkend leren

Tijdens je studie ga je al daadwerkelijk aan het werk en krijg je daarvoor ook betaald. Je krijgt de kans je competenties in de praktijk toe te passen en verder te ontwikkelen. En met de bezwaarschriften, adviezen of dagvaardingen die school je vraagt aan te leveren, bouw je al een mooi portfolio op. Al met al een perfecte opstap naar een baan na je studie. 

Nieuws en Evenementen

Contact met de opleiding

Je vragen over toegangseisen, instromen, werken en studeren bij HBO-Rechten leg je voor aan de coördinator externe betrekkingen Metin Akyol via e-mail HBO-rechten@hhs.nl of telefoon 070 - 445 7125
Je kunt ons ook volgen en of liken op Facebook en Instagram.

Contact met een student

Stel je vraag aan één van onze studenten

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren. Aan het begin van je duale opleiding HBO-Rechten maak je kennis met je mentor. Dat is een docent van je opleiding. Van je mentor krijg je loopbaanlessen en twee keer per jaar voeren jullie samen een gesprek. Over je studie, je voortgang, je toekomstige carrière en nog veel meer. 
Daarnaast krijg je begeleiding vanaf het moment dat je een arbeidsleerplaats hebt. Je begeleider onderhoudt contact met je werkgever en helpt je bij het ontwikkelen van jouw competenties. 
Heb je behoefte aan extra hulp? Bijvoorbeeld bij een studiedip, ziekte, twijfels of iets anders? Dan ben je altijd welkom bij onze decaan.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (ECTS) behalen. Daarnaast stellen sommige opleidingen extra eisen om je door te laten naar het tweede studiejaar. Bijvoorbeeld een bepaald vak dat je behaald moet hebben en dat meetelt binnen de 50-puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief bindend studieadvies (BSA). 

Behaal je minder dan 50 studiepunten en voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd.

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort bijzondere omstandigheden zich voordoen, dit meteen doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
HBO-Rechten - Duaal?

Meld je aan