HBO-V - Deeltijd

Tijdens de propedeuse oriënteer je je op het beroep van hbo-verpleegkundige. Je verdiept je onder andere in het menselijk lichaam, verpleegkundige vaardigheden (skills) en klinisch redeneren. Hierbij leer je een onderzoekende houding aan te nemen. Je volgt eerst de module ‘Gezondheid, Gezondheidszorg en Verpleegkunde’ en de module ‘Verpleegkundige Basiskennis 1’. Deze heb je nodig voor de modules in de hoofdfase.

Daarnaast loop je tijdens de hele opleiding minimaal 16 uur per week stage. In de eerste 6 weken van de propedeuse kom je 1 dag per week naar school om je persoonlijke leertraject uit te stippelen en om binding te krijgen met je medestudenten. Tijdens de opleiding heb je gemiddeld 1 studiedag per week. Op die dag volg je lessen op school en werk je aan (online) opdrachten. Bij de start van de opleiding maak je samen met je studiecoach je ‘student journey’. Daarin bepaal je de route die je gaat volgen. De opdrachten op school en online zijn nauw verbonden met wat je in de praktijk leert. Zo kun je de theorie meteen toepassen. De vaste schooldag voor de eerstejaars studenten in het schooljaar 2020-2021 is de donderdag.

Opbouw van HBO-V - Deeltijd

Pilot Flexibilisering

Sinds september 2017 doet HBO-V Deeltijd mee aan de landelijke pilot ‘Flexibilisering’. Daarin mogen hogescholen hun vaste onderwijsprogramma’s loslaten. Daardoor heb je veel meer invloed op wat je wilt leren en op hoe, waar en wanneer je dat wilt doen. Lees hieronder meer over ons flexibele onderwijsaanbod en bekijk welk profiel bij jou past!

Je hebt een mbo-v-diploma en bent BIG-geregistreerd

Als mbo-verpleegkundige volg je het verkorte programma van ongeveer 2,5 jaar. Je zoekt zelf een instelling waar je tijdens de opleiding stage kunt lopen met begeleiding van een hbo-v’er. Misschien is er zelfs ruimte binnen je huidige functie. Je krijgt vrijstellingen op basis van je diploma in combinatie met je BIG-registratie. Denk daarbij aan leeruitkomsten als het menselijk lichaam, verpleegtechnische vaardigheden en verpleegkundig rekenen.

Je hebt al ruime ervaring in de zorg. Daarom ligt de focus tijdens de opleiding op verdere ontwikkeling en verdieping in je vak. Je ontdekt wat de rol van hbo-verpleegkundige inhoudt, waardoor je complexe zorgprocessen leert coördineren. Je begrijpt wat klinisch redeneren is en kunt dit toepassen in je eigen praktijk. Daarbij neem je steeds een onderzoekende houding aan. Je volgt belangrijke modules als ‘Kwaliteit van zorg' en ‘Praktijkgericht onderzoek in verpleegkunde’. Die bieden jou de kennis en basis om door te groeien naar je nieuwe rol als hbo-verpleegkundige.

Je hebt een diploma Social Work

Heb je een diploma Social Work (vanaf 2009), dan volg je het verkorte programma van ongeveer 2,5 jaar. Je zoekt zelf een instelling waar je tijdens de opleiding stage kunt lopen met begeleiding van een hbo-v’er. Misschien is er zelfs ruimte binnen je huidige functie. Je krijgt vrijstellingen op basis van je diploma voor modules als ‘Communiceren en Samenwerken’ en ‘Prakrijkgericht onderzoek in verpleegkunde’.

Je hebt ruime ervaring in de zorg, maar mist nog de verpleegkundige achtergrond. Daarom vergroot je je medische kennis door vakken als ‘Het menselijk lichaam’. Ook ga je jezelf bekwamen in verpleegtechnische handelingen tijdens de praktijklessen (skills). In de module 'Kwaliteit van zorg' leer je wat patiëntveiligheid is en hoe je de kwaliteit van zorg verbetert. Via de module ‘Klinisch redeneren' duik je in de wereld van het klinisch redeneren en regisseren als verpleegkundige. Vanuit je ervaring als SPH'er, MWD’er of CMV’er weet je wat een onderzoekende houding is. Deze loopt als een rode draad door alle modules en leeropdrachten heen. Je leert deze dan ook actief toe te passen in je werkomgeving.

Let op: alleen met een recent diploma Social Work (SPH, MWD, CMV) kom je in aanmerking voor de verkorte route. Heb je een ouder diploma, dan kun je vrijstellingen per leeruitkomst aanvragen met voldoende bewijslast.

Je hebt een andere opleiding (zij-instromer)

Heb je een niet-zorgopleiding, dan ben je een zij-instromer. Ook dan kun je de duale opleiding volgen. Je hebt dan wel een leerarbeidsovereenkomst nodig van minimaal 16 uur per week, waarbij je in een zorginstelling begeleid wordt door een hbo-v’er.

Na de propedeuse heb je zicht op de gezondheid van mensen. Je hebt ook de basis van klinisch redeneren en preventie geleerd. Verder weet je hoe je een patiënt en zijn omgeving het beste kunt benaderen, hoe je een goed verpleegplan opstelt en met welke methoden je een zorgsituatie goed in kaart brengt. Tijdens de hoofdfase leer je in hoogcomplexe situaties klinisch te redeneren en het zorgproces te regisseren. Daarvoor volg je de modules 'Klinisch redeneren' en bijvoorbeeld ‘Kwaliteit van zorg’. Zo word je opgeleid tot een zorgprofessional die scherp kan analyseren en die zijn kennis en kunde weet om te zetten naar de praktijk.

Studenten die als zij-instromer starten, beginnen met een stage (deeltijd) en kunnen in de loop van hun opleiding in aanmerking komen voor een leerarbeidsovereenkomst (duaal). Heb je al een werkplek vanaf het begin van de opleiding? Schrijf je dan in voor de duale variant.

Studielast

20

uur per week (indicatie)

Stage

16

uur per week (minimaal)

Les

1

dag per week (gemiddeld)


Contact met de opleiding

Je vragen over toegangseisen, instromen en studeren bij de opleiding HBO-V Deeltijd in Den Haag leg je voor aan instroomcoördinatoren Rooa Khafaji of Manya Krijgsman via dit contactformulier. Als je een telefonische afspraak wil maken kan je je telefoonnummer achterlaten via het contactformulier.

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren. Aan het begin van je deeltijdopleiding HBO-V maak je kennis met je studiecoach. Dat is altijd een docent van je opleiding. Je kunt bij hem of haar aankloppen als je vragen hebt. Over je studie, je stages, je resultaten, je carrière en nog veel meer. Een tweedejaars student helpt je op weg binnen het gebouw én de opleiding. Heb je behoefte aan extra hulp? Bijvoorbeeld bij een dipje, ziekte, twijfels of iets anders? Dan ben je altijd welkom bij onze decaan, vertrouwenspersoon of psycholoog.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (ECTS) behalen. Daarnaast stellen sommige opleidingen extra eisen om je door te laten naar het tweede studiejaar. Bijvoorbeeld een bepaald vak dat je behaald moet hebben en dat meetelt binnen de 50-puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief bindend studieadvies (BSA). 

Behaal je minder dan 50 studiepunten en voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd.

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort bijzondere omstandigheden zich voordoen, dit meteen doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
HBO-V - Deeltijd?