Integrale Veiligheidskunde - Deeltijd

Als je de hbo-opleiding Integrale Veiligheidskunde in deeltijd studeert, dan ben je 4 jaar bezig. Binnen school én buiten school. Op maandagmiddag en -avond stort je je op vakken als Criminologie, Crisismanagement en Cybersecurity. En buiten school leer je op je werkplek. Zo breng je theorie in praktijk en zie je hoe je een project of onderzoek opzet om een veiligheidsvraagstuk op te lossen. Daarom is het verplicht dat je een relevante functie hebt binnen het veiligheidsdomein. Je studie combineren met privé en werk? Daar helpen we je bij. Je krijgt een persoonlijke begeleider: een ervaren docent uit het werkveld.

Opbouw van Integrale Veiligheidskunde - Deeltijd

Duur van studie

4

jaar

Relevant werk

20

uur per week

Contacturen

8

uur per week

Zelfstudie

12

uur per week


Jaar 1

Bouwen aan een brede basis

Criminologie, beleidsvorming, psychologie, recht, sociologie en economie. In het eerste jaar van de deeltijdopleiding Integrale Veiligheidskunde maak je kennis met alles wat met veiligheid te maken heeft. En dat is heel breed. Je krijgt antwoorden op vragen als: wat is crimineel gedrag precies? Moord of diefstal zeker wel, maar is een jointje roken dat ook? En hoe komt het eigenlijk dat mensen misdaden begaan? Veiligheid is een breed begrip. Hoe ver willen wij als samenleving gaan om veiligheid te garanderen? En welk effect heeft dat op onze economie? Je leert hoe veiligheidsbeleid wordt gevormd en wie wanneer welke beslissingen mag nemen.

ALO’s

De afstemming tussen de opleiding en de praktijk - vooral je werk - vormt de rode draad door de opleiding. De theorie zet je in bij de actionlearningopdrachten (ALO’s), opdrachten die je op school in groepsverband doet. Of tijdens ‘werken en leren’, opdrachten die je op je werk individueel doet. Je voert bijvoorbeeld een wijkscan uit. Je brengt de criminaliteit in beeld, interviewt buurtbewoners, schrijft een rapport en houdt een presentatie hierover. Ook kijk je over de grenzen naar veiligheid. En onderzoek je bijvoorbeeld de oorzaken en gevolgen van terroristische aanslagen over de hele wereld.

Lesrooster

Blok 1
Actionlearningopdracht 1 (ALO)
Introductie integrale veiligheidskunde
Bestuurlijke kaart van Nederland
Psychologie
Recht 1
Methoden en technieken van onderzoek
Professionele taalvaardigheid
Studieloopbaanbegeleiding
Werken en leren
Blok 2
ALO 2
Beleidsvorming
Sociologie
Systeem- en ketenmanagement
Economie
Methoden en technieken van onderzoek
Professionele taalvaardigheid
Studieloopbaanbegeleiding
Werken en leren
Blok 3
ALO 3
Riskmanagement
Grootstedelijke problematiek
Methoden en technieken van onderzoek
Professionele taalvaardigheid
Studieloopbaanbegeleiding
Werken en leren
Blok 4
ALO 4
Bedrijfskundige processen
Kwaliteits- en veiligheidsmanagementsystemen
Governance
Organisatie en informatie
Methoden en technieken van onderzoek
Professionele taalvaardigheid
Studieloopbaanbegeleiding
Werken en leren
Sleep opzij

Jaar 2

Kennis verdiepen

In het tweede jaar van de deeltijdopleiding Integrale Veiligheidskunde diep je onderwerpen verder uit. Bijvoorbeeld over veiligheid bij ondernemingen, rampenbestrijding of crisisbeheersing. Je krijgt vakken als culturele diversiteit, risico- en crisiscommunicatie, internationale veiligheid en organisatiekunde. Daarbij zoom je bijvoorbeeld in op het maken van (calamiteiten)plannen. Plannen die je gebruikt als er een brand is, of een overstroming. Hierin staat wie wat doet en wanneer: wanneer waarschuw je de brandweer of evacueer je burgers?

Internationaal

Veiligheid stop niet bij de grenzen. Tijdens een vak als Veiligheid in een internationaal perspectief leer je wie wanneer de regie voert. Wat wordt er op internationaal niveau gedaan om problemen te voorkomen? Daarnaast ga je aan de slag met een praktische actionlearningopdracht (ALO). En je past die kennis direct toe in je werkomgeving!

Jaar 3

Verdere verdieping

In het derde jaar van de deeltijdstudie Integrale Veiligheidskunde worden de onderwerpen complexer. Je leert hoe je veiligheidscases onderzoekt, rapporten schrijft en hierover adviseert. Bijvoorbeeld over Cybersecurity, een thema dat je in het derde jaar behandelt. Met een groepje studenten kom je bij elkaar om ervaringen van je werk uit te wisselen. Onder je medestudenten zitten hulpverleners, werkzaam bij brandweer en politie, maar ook mensen van woningcorporaties, gemeenten en grote scholengemeenschappen. Je geeft elkaar feedback onder begeleiding van een docent.

Veiligheidsvraagstukken

Ook voer je weer actionlearningopdrachten (ALO’s) uit, waarbij je vanuit allerlei kanten veiligheidsvraagstukken onderzoekt. Zo leer je dat bij elk incident een zekere spanning bestaat doordat verschillende partijen betrokken zijn bij de veiligheid. De vraag is altijd: wie doet wat? Tot slot bereid je je voor op het afstuderen bij het vak Onderzoeksontwerp en het Onderzoekslab. Alles wat met onderzoek te maken heeft, komt voorbij.

Jaar 4

Leerkring en afstuderen

De leerkring en afstuderen. Daar draait het om in jaar 4 bij de deeltijdopleiding Integrale Veiligheidskunde. In de eerste helft van het jaar schrijf je een leerplan over je competenties en hoe je deze ontwikkelt. Ook werk je aan een onderzoeksopzet. Nadat die is goedgekeurd, start je met de afstudeerkring. Je komt wekelijks met een groep studenten bij elkaar, bespreekt je onderzoeksopzet en voortgang. En je ondersteunt elkaar onder begeleiding van je afstudeerbegeleider.

Voor je afstudeeronderzoek verdiep je je bijvoorbeeld veiligheid bij waterschappen. Of bekijk je wat de risico’s zijn van fysieke beveiliging in een winkelcentrum. Of misschien werk je wel bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en doe je onderzoek naar transport over de weg van gevaarlijke stoffen.

Werkvormen

Colleges en projecten

Tijdens de deeltijdopleiding Integrale Veiligheidskunde volg je 1 dag per week college. De eerste 2 jaar krijg je een vast programma met hoor- en werkcolleges. Voor de klas staat dan een van je eigen docenten of een gastspreker. Iemand uit de beroepspraktijk bijvoorbeeld, of een docent van een buitenlandse hogeschool. Een medewerker crisisbeheersing van een hoogheemraadschap die alles kan vertellen over veiligheid bij waterschappen. Of een manager veiligheid van een groot warenhuis als de Bijenkorf die veel weet over veiligheid in de detailhandel. Daarnaast krijg je werkcolleges en theorievakken als grootstedelijke problematiek, criminologie en risicomanagement.

Action learning

Alle theorie zet je in bij de actionlearningopdrachten. In werkgroepen met meerdere studenten werk je dan samen aan realistische cases. Je gaat bijvoorbeeld de wijk in en onderzoekt hoe burgers veiligheid ervaren én hoe veilig het daadwerkelijk is. Je kijkt naar het veiligheidsbeleid van de gemeente en welke mensen en organisaties zich met veiligheid bezighouden. Vanaf jaar 4 krijg je onderwijs in de vorm van leerkringen. Samen met medestudenten werk je aan je eigen leerplan, je onderzoeksopzet en tot slot je afstuderen.

Contact met de opleiding

Heb je vragen over Integrale Veiligheidskunde Deeltijd of over studeren en werken? Wil je meer informatie ontvangen over de instroom- en toegangseisen? Welke vraag je ook hebt, we helpen je graag verder.
  • Inhoudelijke vragen? Neem daarvoor contact op met Dennis Mulder, docent van de deeltijdopleiding Integrale Veiligheidskunde via e-mail D.Mulder@hhs.nl.
  • Vragen over instroom- en toegangseisen? Neem contact op met de Centrale Studenten Inschrijving (CSI) van De Haagse Hogeschool via telefoonnummer 070-445 8585.
  • Tips en trucs? Studenten delen op Instagram regelmatig allerlei verhalen, tips en trucs. Op onze LinkedIn pagina gaan we in gesprek met professionals op het gebied van veiligheid. Sluit je ook aan?

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Bij de deeltijdopleiding Integrale Veiligheidskunde studeer je zelfstandig, maar wel met goede ondersteuning. Zo overleg je met je persoonlijke studieloopbaanbegeleider over je ontwikkeling en studievoortgang. En wissel je met andere studenten kennis en ervaringen uit tijdens de coachgroepen en de leer- en afstudeerkringen. Hierbij word je ondersteund door je studieloopbaanbegeleider/coach. En heb je behoefte aan extra hulp? Bijvoorbeeld bij een dipje, ziekte, twijfels of iets anders? Dan ben je altijd welkom bij onze psycholoog, vertrouwenspersoon of decaan.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen.. De opleiding kan bovendien bepalen dat je een bepaald vak moet hebben behaald, als onderdeel van de puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief  studieadvies en mag je je opleiding vervolgen.

Behaal je minder dan 50 studiepunten of haal je wel 50 punten maar voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort persoonlijke omstandigheden zich voordoen, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Integrale Veiligheidskunde - Deeltijd?