Heb je een vraag?

We helpen je graag!

Iets voor jou?

Heb je ervaring en de ambitie om jouw carrière een stevige impuls te geven? Wil jij doorgroeien naar hbo-niveau in een tempo dat bij jou past?

Dan zit je goed bij de flexibele deeltijdopleiding Facility Management. We leiden je op tot Facility Manager die over de grenzen van het eigen vakgebied heen kijkt, door samen te werken met studenten van Bedrijfskunde en Human Resource Management.

Een integrale en multidisciplinaire studie met actuele overstijgende thema’s als duurzaamheid, dienstverlening en circulaire economie met altijd het accent op de richting van jouw keuze. Facility Management is leidend, maar de brede scope van de opleiding biedt jou veel kansen in je huidige werk én op de arbeidsmarkt, waar een multidisciplinaire aanpak juist nu gewenst is. Zo word jij FM-allrounder van de toekomst en professional mét toekomst, die als volwaardig businesspartner bijdraagt aan de organisatie.

De deeltijdopleiding Facility Management is praktijkgericht en altijd up-to-date dankzij een nauwe samenwerking met het werkveld. Je bouwt vooral kennis op door de aangereikte kennis toe te passen in je eigen werkomgeving. Je past de aangereikte kennis meteen toe in je eigen werkomgeving en kunt direct impact maken met echte opdrachten in samenspraak met jouw organisatie. Win-win: je werkgever wordt er beter van en jij wordt er beter van. En de wereld eveneens, aangezien duurzaamheid een centraal thema van de opleiding is. Deze beroepsproducten zijn de beste manier om je te ontplooien in het coördineren, aansturen en organiseren van facilitaire processen. Om je skills als Facility Manager verder te ontwikkelen. Verdiepen én verbreden, met de kennis en kunde die je ook opdoet van Bedrijfskunde en Human Resource Management. Als multidisciplinaire professional ben jij aantrekkelijk voor een breed scala aan organisaties.

Alles over toelating en aanmelden

Toelatingseisen

Welk profiel of niveau heb je nodig?

Vooropleiding Vereiste profiel
Havo
 • C&M

 • E&M

 • N&G

 • N&T

Vwo
 • C&M

 • E&M

 • N&G

 • N&T 

Mbo
 • Niveau 4, middenkader- of specialistenopleiding

 

Studeren naast je werk

Werkervaring

In deeltijd studeren doe je naast je werk. Daarom heb je voor Facility Management deeltijd een baan/werk nodig. Facility Management deeltijd is een dagopleiding elke vrijdag (m.u.v. vakantiedagen) van circa 09:30 uur – 16:30 uur. Team instroom helpt je graag verder. Je kan ons via de button een vraag stellen of een terugbelverzoek achterlaten. 

Je hebt in ieder geval 2 jaar werkervaring op tenminste mbo 4-niveau voor gemiddeld 24 uur per week. Bij de start van je studie en in de hoofdfase heb je voor minimaal 24 uur per week toegang tot een werkomgeving, waar je relevante (bedrijfskundige) taken en beroepsopdrachten kunt uitvoeren. Daarnaast is de organisatie groot genoeg (minimaal 5 fte) om onderzoek te doen en er werken hbo-professionals.

We beoordelen je werkomgeving op de volgende criteria:

 • Je voert taken uit op minimaal mbo-niveau 4.
 • Vanaf de hoofdfase is er de mogelijkheid om relevante (bedrijfskundige) taken uit te voeren op startend hbo-niveau.
 • Er is de mogelijkheid om relevante beroepsopdrachten uit te voeren binnen een werkcontext.
 • De organisatie heeft minimaal een omvang van 5 fte.
 • Er is minimaal hbo-denk- en werkniveau aanwezig voor interne begeleiding.

Uiteraard moet je daarnaast ook het juiste havo-, vwo- of mbo 4-diploma hebben en anders een 21+-toelatingsonderzoek doen.

Geschikte werkplek

Dit zijn voorbeelden van geschikte/passende werkplekken die kunnen aansluiten bij jouw opleiding.

 • Facilitair medewerker
 • Facilitair manager
 • Klantenservice medewerker
 • Officemanager
Instroomadvies

Een deeltijdopleiding is een flinke tijdsinvestering, richtinggevend is 15 uur in de week. Om je daarop voor te bereiden, heb je voordat je start een gesprek met een studieadviseur. In een intakegesprek wordt je werkkring besproken en getoetst.

Uiteraard is er een goede doorstroom vanuit elke mbo-4 opleiding mogelijk. Het werkt in je voordeel als je een bedrijfskundige of economische opleiding als achtergrond hebt. Wil je met een havo- of vwo-diploma instromen? Dat kan het beste met het profiel Economie & Maatschappij. Ook is het handig als je het vak Management & Organisatie en/of Bedrijfseconomie hebt gevolgd. 

Facility Management is een pittige studie, daarom moet je een goede basiskennis hebben van Nederlands, Engels en rekenen. 

De ervaring leert dat om de opleiding succesvol te kunnen doorlopen, zelfsturing, motivatie en discipline belangrijk zijn. Het is van belang dat je geïnteresseerd bent in het breder leren kijken dan je eigen vakgebied, om zo in te kunnen spelen op de snel veranderende arbeidsmarkt.

Het kan zijn dat je niet direct toelaatbaar bent. Bijvoorbeeld omdat je geen toelatinggevende vooropleiding hebt, of je geen examen hebt gedaan in een verplicht vak. Bekijk dan hieronder welke mogelijkheden er zijn om toch te starten aan De Haagse.
 

Overige situaties

21+-toelatingsonderzoek
Heb je geen diploma dat toelating biedt en ben je met ingang van het nieuwe schooljaar 21 jaar of ouder, dan kun je alsnog worden toegelaten als je slaagt voor het Toelatingsonderzoek 21+. Het Toelatingsonderzoek 21+ vindt in de periode januari t/m juli/augustus op verschillende momenten plaats op De Haagse Hogeschool. Het onderzoek bestaat uit het afleggen van een digitale capaciteitentoets. 
 
Je mist één of meer vakken
Als in de tabel hierboven bij jouw profiel een extra vak staat en je geen examen doet of hebt gedaan in dit vak, dan heb je zoals dat heet een deficiëntie. Je kunt alleen starten als je deze deficiëntie hebt weggewerkt.  Kijk op de pagina Toelatingseisen hoe je dit kunt doen.  

Met een buitenlands of internationaal diploma kun je toegelaten worden, mits dit diploma toelating biedt tot hbo en je een bewijs hebt van voldoende beheersing van de Nederlandse taal. Alle buitenlandse en internationale diploma’s worden door De Haagse Hogeschool gewaardeerd.  

Overstappen naar De Haagse
Zit je op een andere hogeschool of een universiteit en wil je overstappen naar De Haagse? Dat kan. Samen met onze studieadviseur bekijk je wanneer je het best kunt instromen. Halverwege of toch liever aan het begin van een nieuw studiejaar starten? Op basis van je diploma’s, cijferlijsten en werkervaring krijg je voor sommige vakken wellicht vrijstelling. Onze studieadviseur Mijke Post vertelt je graag meer. Je kunt haar bereiken via instroom-mo-deeltijd@hhs.nl of 06- 14 32 83 67.

Uitspraken over je toelating

Op de officiële toelatingseisen kunnen geen uitzonderingen worden gemaakt. Alleen de afdeling CSI kan uitspraken doen over je toelaatbaarheid op basis van de officiële regels. Aan mededelingen van anderen over je toelaatbaarheid en informatie op deze website kun je geen rechten ontlenen.  

Voorlichting

We helpen je graag met een studiekeuze die aansluit bij jouw wensen en agenda.

Inhoud van de studie

Wat ga je doen?

Propedeuse
Hoofdfase
Werkvormen

Hoorcolleges? Werkcolleges? Ze komen steeds minder voor bij de deeltijdopleiding Facility Management. We bieden activerend onderwijs dat zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid van de FM’er staat. Tijdens deze opleiding werk je veelvuldig aan vraagstukken die je inbrengt vanuit je eigen praktijk. De docent is jouw begeleider in dit leerproces. Hieronder lichten we 2 belangrijke principes van ons onderwijs toe.  

Leercommunity 

Tijdens de studie maak je volop gebruik van blended learning. Je leert thuis, op de werkplek en tijdens de leeractiviteiten op de hogeschool. Daar ontmoet je je medestudenten, met wie je een leercommunity vormt, waarin je de successen samen viert, maar elkaar óók door moeilijke momenten heen helpt. Want wanneer je studeert, werkt en een thuissituatie moet managen, hoeft er maar weinig te gebeuren om de spanningsboog onder druk te zetten. In die situaties is het fijn wanneer je kunt terugvallen op die community.  

Dichtbij de werkvloer 

De Haagse Hogeschool is niet alleen de meest internationale hogeschool van Nederland die studenten uitdaagt om wereldburger te worden. Zij biedt ook activerend en studeerbaar onderwijs. Bijvoorbeeld door in haar opleidingen heel dicht bij de werkvloer te staan. Zo ga jij tijdens je studie aan de slag met de doelstellingen van jouw organisatie. Je laat je werkgever zien hoe jij meerwaarde aan de organisatie biedt als professional op het gebied van bedrijfskunde, facility management en/of hrm. Wat je vandaag hebt geleerd, breng je morgen in de praktijk. 

Minors

Je studie samenstellen 

Minors zijn onderwijsprogramma’s die je zelf kiest. Op deze manier kun je 30 van de 180 studiepunten halen. Je vult een deel van je opleiding dus zelf in! Die ruimte kun je gebruiken om je studie te verbreden met een aspect dat jouw belangstelling heeft. Een minor kun je volgen binnen De Haagse Hogeschool, maar ook aan een andere hogeschool of universiteit naar keuze. Via een minor kun je je specialiseren, bijvoorbeeld in Real Estate, inkoop of servicemanagement. Kijk welke hogeschool of universiteit daarover een minor heeft opgenomen in het programma en schrijf je daarvoor in. Kies in ieder geval een minor waarover je graag vertelt op een feestje. Doe dat dan in overleg met je studieloopbaanbegeleider. Want uiteindelijk moet de opleiding Facility Management jouw minorkeuze goedkeuren. 

Kosten

Wat kost de opleiding per jaar?

Kosten in één keer*€ 2.530
Instellingscollegegeld**€ 9.889
Kosten boeken € 400

* Over deze opleiding hoef je geen btw te betalen. Jouw organisatie kan de kosten van deze opleiding integraal als zakelijke onkosten opvoeren.  

**Je betaalt instellingscollegegeld als je bijvoorbeeld al een opleiding hebt afgerond aan een bekostigde instelling en start aan een tweede opleiding. Bekijk meer informatie over welk tarief voor jou geldt.  

Bekijk de pagina over opleidingskosten en -financiering voor meer informatie over studiekosten en financieringsmogelijkheden.

Jouw tijdsinvestering

1

lesdag per week: vrijdag van 09:30 tot 16:30

8

uur werkcollege per week

12

uur praktijk opdrachten per week

15

uur zelfstudie per week

60

studiepunten per jaar

Beroepsperspectief

Aansluitende functies

Passende beroepen

 • Facilitair coördinator  

 • Facilitair (assistent-)manager 

 • Coördinator servicedesk

 • Officemanager

Doorstuderen

Aan de universiteit
Ben je nog niet uitgekeken op het studentenleven? Kies dan een master aan een andere hogeschool of universiteit. Bijvoorbeeld in de richting van bestuurskunde, bedrijfskunde of organisatiewetenschappen.  

Praktische info

Wat moet je verder nog weten?

Officiële opleidingsnaam

Deze opleiding staat als volgt geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO): 

Officiële opleidingsnaam: Facility Management 
Naam internationaal: Facility Management 
Opleidingscode (Isat): 34500 
Instellingscode (Brin): 27UM 

De officiële opleidingsnaam en de officiële internationale naam op het moment van afstuderen zullen op het getuigschrift worden vermeld.  

Inschrijven en aanmelden

Je aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Wil je eerst meer weten over hoe het aanmeldproces precies in zijn werk gaat? Kijk dan op onze pagina Aanmelden, hoe doe je dat?  Hier vind je ook belangrijke deadlines. Deze deeltijdopleiding start zowel in februari als in september.

Studiekosten- en financiering

Collegegeld
Als je je aan het begin van het studiejaar inschrijft betaalt je voor een heel jaar. Als je je later in het studiejaar inschrijft, betaal je een evenredig deel van het collegegeld. Naast het wettelijk collegegeld zijn er nog overige kosten van maximaal € 400,- voor leermiddelen tijdens je propedeuse. Deze kosten zijn exclusief een laptop.

Kom je in aanmerking voor het wettelijk collegegeld en start je voor het eerst met een bachelor- of associate degreeopleiding? Dan betaal je in je eerste jaar het gehalveerde tarief.

Studiefinanciering
Studenten die in deeltijd studeren komen niet in aanmerking voor een studietoelage in het kader van de Wet op de studiefinanciering. Er worden dus ook geen studieschulden opgebouwd.

Vergoedingen
Vaak zijn werkgevers bereid (een deel van) de kosten voor hun rekening te nemen. Wij adviseren je daarom eerst met je werkgever te overleggen. De kosten die je voor je opleiding maakt, zijn aftrekbaar bij je belastingaangifte.

Hulp tijdens je studie

Je krijgt hulp bij het studeren. Studeren naast je werk is een behoorlijke opgave, daarom bieden we begeleiding aan. Een studiecoach coacht je tijdens studiegesprekken op school en op je werkplek. Je brengt samen je gewenste studieverloop in kaart in relatie tot je werkplek en stelt een persoonlijk plan op over hoe jij je studie en je persoonlijke ontwikkeling vorm wil geven. Naast deze studiecoach kun je terecht bij onze psycholoog, vertrouwenspersoon, decaan of in het loopbaancentrum voor alle andere vragen of hobbels waar je tegenaan loopt. Voor meer informatie over decanen/studentpsychologen, topsport, ondersteuning bij de Nederlandse taal of studeren met een functiebeperking kijk op onze pagina over ondersteuning tijdens je studie.

Hulp bij studiekeuze

We helpen je graag de juiste keuze maken

Het kan zijn dat je na een bezoek aan de Open Dag of na het spreken met docenten en deeltijdstudenten nog niet weet welke opleiding je moet kiezen. Of misschien twijfel je over de juiste papieren, de relevantie van je werkplek of werkervaring om de opleiding van jouw voorkeur te kunnen volgen. We helpen je graag om de opleiding te vinden die het best past bij jouw toekomstperspectief!

Loop eens binnen bij ons Study & Career Centre voor

Downloads
Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (ECTS) behalen. Daarnaast stellen sommige opleidingen extra eisen om je door te laten naar het tweede studiejaar. Bijvoorbeeld een bepaald vak dat je behaald moet hebben en dat meetelt binnen de 50-puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief bindend studieadvies (BSA).   

Behaal je minder dan 50 studiepunten en voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort bijzondere omstandigheden zich voordoen, dit meteen doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies. 

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding. 

Toch op zoek naar een andere opleiding?

Misschien vind je deze opleidingen ook interessant!

Ga naar Facility Management 3 Professionals having a meeting

Facility Management

 • Associate degree
 • deeltijd
 • 2 jaar
Jij hebt werkervaring en wilt doorgroeien naar een rol met meer leidinggevende taken. Dan is deze Ad-opleiding wat voor jou.
Ga naar Human Resource Management 2 professionals having a meeting at the cantine

Human Resource Management

 • Bachelor
 • deeltijd
 • 4 jaar
Je wilt je als HR-professional verder verdiepen en ontdekken hoe je medewerkers op lange termijn vitaal en inzetbaar houdt.
Ga naar Commerciële Economie Docent geeft les aan student

Commerciële Economie

Marketing Management

 • Bachelor
 • deeltijd
 • 4 jaar
Met deze opleiding groei je binnen jouw organisatie uit tot de spil op het gebied van consumentengedrag en marktmechanismen.