Heb je een vraag?

We helpen graag!

Iets voor jou?

Je werkt in het financiële domein en wil met een hbo-diploma op zak je carrière een boost geven. Je hebt in de praktijk al geleerd, maar wil je kennis en ervaring verder ontwikkelen, bijvoorbeeld door mee te denken over strategische vraagstukken zoals een groot investeringsproject. 

Of je wil doorgroeien en als finance controller financiële rapportages analyseren. Of wat dacht je van leiding geven aan een financiële afdeling als financieel manager? Deze bachelor opent deuren naar verdere groei en ontwikkeling! 

De eerste 2 jaar steek je het basiskennisniveau op van een financieel professional. Je leert financiële vraagstukken te analyseren en op te lossen aan de hand van bijvoorbeeld cases en een businessgame. De laatste 2 jaar leer je onder meer risicoanalyses van een organisatie op te stellen. Meervoudige waardencreatie, risicomanagement en leiderschap staan centraal. Ook kun je naar vrije keuze een module van een half jaar volgen (minor). 

Deze 4-jarige opleiding is duaal. Je gebruikt je werkplek om te leren en te groeien naast de projecten die je op school uitvoert. Je komt 2 dagen per week naar school voor onderwijs en begeleiding. Daarnaast werk je in de dagelijkse praktijk, waar je toepast wat je op school hebt geleerd. 

Alles over toelating

Toelatingseisen
Vooropleiding Vereiste profiel
Havo
 • C&M (Economie of Management en Organisatie of Bedrijfskunde of Wiskunde A of Wiskunde B)
 • E&M
 • N&G (Economie of Management en Organisatie of Bedrijfseconomie)
 • N&T
Vwo
 • C&M
 • E&M
 • N&G
 • N&T
Mbo Niveau 4, middenkader- of specialistenopleiding

 

Relevante werkplek

Naast je vooropleiding (mbo-4 of havo/vwo) is het een vereiste dat je, bij aanvang van de studie, een (leer)werkplek hebt in het financiële domein, minimaal 16 uur per week betaald of met een stage. Met een leerarbeidsovereenkomst stemt je werkgever in met het combineren van werk en leren. Samen met jou en je werkgever leggen we onze afspraken vast in een zogeheten tripartiete-overeenkomst. 

Intakegesprek

Na je aanmelding nodigen we je uit voor een intakegesprek. Met dit gesprek willen we samen met jou achterhalen wat de beste onderwijsvorm voor jou is. Door te kijken naar je huidige functie, je ambities en je beschikbaarheid kunnen we achterhalen hoe we jou het beste kunnen ondersteunen in je opleiding en je verdere carrière.

Instroomadvies

Het havo- of vwo-profiel Economie & Maatschappij sluit het beste aan op de opleiding Finance & Control. Ook met het havo-profiel Natuur & Techniek en een mbo-diploma niveau 4 kun je direct instromen. Havisten met het profiel Natuur & Gezondheid moeten het vak Economie, Management en Organisatie of Bedrijfseconomie hebben gevolgd. Havisten met het profiel Cultuur & Maatschappij ook, plus Wiskunde A of Wiskunde B. Vwo’ers kunnen direct starten. Het is wel handig om het vak Economie, Management en Organisatie of Bedrijfseconomie te hebben gevolgd. 

De opleiding geeft vrijstellingen als je een propedeuse hebt van een ander opleidingsinstituut. Heb je meerdere jaren werkervaring in een van deze richtingen of eerder deelgenomen aan een van deze opleidingen? Neem dan contact met ons op. Als je contact met ons opneemt, maken we een afspraak om jouw studiemogelijkheden te bespreken. 

Overige situaties

Niet rechtstreeks toelaatbaar? 

Het kan zijn dat je niet direct toelaatbaar bent, doordat je bijvoorbeeld een of meer vakken mist. Je hebt dan, zoals dat heet, een deficiëntie. Bij de Toelatingseisen kun je kijken hoe je deze kunt wegwerken om alsnog te kunnen starten aan De Haagse. 

21+ toelatingsonderzoek 
Heb je geen toelatingsdiploma en ben je met ingang van het nieuwe schooljaar 21 jaar of ouder, doe dan het Toelatingsonderzoek 21+. Slaag je voor deze digitale capaciteitentoets, dan kun je starten met je studie. 

Je hebt een buitenlands of internationaal diploma 
De Haagse Hogeschool waardeert alle buitenlands of internationaal diploma’s. Toelating is mogelijk, mits dit diploma toelating biedt tot hbo en je de Nederlandse taal aantoonbaar voldoende beheerst. 

Uitspraken over je toelating

Alleen de afdeling CSI doet uitspraken over je toelating op basis van de officiële regels. Uitzonderingen worden niet gemaakt. Aan mededelingen van anderen en informatie op deze website over de toelating kun je geen rechten ontlenen.

Studie in cijfers

1
onderwijsdag per week
1
projectdag per week
3
werkdagen per week
6
uur projecten per week
4
uur coaching per week
8
uur zelfstudie per week

Meelopen

Kom De Haagse ervaren!
Meelopen

Ervaar hoe het is om op De Haagse te studeren. Samen met een student van de opleiding volg je echte colleges, zit je bij echte werkgroepen en zie je hoe studenten met elkaar en met docenten omgaan.

Meld je aan

Inhoud van de studie

Wat ga je doen per jaar?
Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3 en 4
Flexibilisering

De duale opleiding van Finance & Control werkt met flexibele modules, waardoor je kunt aansluiten op jouw ervaring en ontwikkelpunten. Je hebt niet alleen veel meer inspraak op wat je wilt leren, maar ook op welke manier, waar en wanneer je dat wilt doen. De eerste twee modules in het propedeusejaar staan vast. De overige 6 modules kun je in vrije volgorde afnemen. Zo kun je bijvoorbeeld even pauze nemen van de opleiding als het op je werk te druk is. Je kunt de opleiding Finance & Control ook als een regulier programma volgen.

Toetsing en begeleiding

De opleiding is opgebouwd rond leeruitkomsten; kennis, houding en vaardigheden die je in de praktijk moet beheersen om een bepaalde module af te kunnen ronden. Die leeruitkomsten worden getoetst. Hoe je je op die toets voorbereidt, bepaal je zelf. Je richt je eigen leeromgeving in met een mix van praktijkleren, onderwijs op school en online activiteiten. Via zelfstudie, met experts (op school en praktijk) en samen met andere professionals (medestudenten). Je hebt veel persoonlijk contact met medestudenten, docenten en studiecoaches.

Je eigen tempo

Het standaardprogramma is vier jaar, maar je kunt de opleiding sneller afronden. Dat is afhankelijk van je voortraject, je al ontwikkelde competenties en je keuzes. Je kunt bijvoorbeeld vrijstellingen voor de propedeuse krijgen als je al een relevante propedeuse hebt. Elders verworven competenties kun je aantonen en hiermee sneller door de opleiding gaan. Bij je planning krijg je ondersteuning van een studiecoach. Je doorloopt het programma in je eigen tempo.

Flexibele toetsing

Voorafgaand aan elke module krijg je informatie over de module en de toetsen. Met je studiecoach maak je vervolgens afspraken over hoe je gebruikmaakt van de leeractiviteiten (op school, in de praktijk of online) en de momenten waarop je de toetsen inlevert. Deze afspraken worden vastgelegd in een onderwijsovereenkomst. Je stelt zo je eigen studieprogramma samen.

Banen

Wat kun je later worden?

Passende beroepen

 • Businesscontroller
 • Compliance manager
 • Business process analist
 • Financieel consultant
 • Financieel directeur  
 • Zelfstandig ondernemer

Doorstuderen

Heb je je bachelordiploma op zak en wil je verder studeren? Dan kun je een hbo-master volgen aan De Haagse Hogeschool Pro of een andere hogeschool. Denk bijvoorbeeld aan de Master of Business Administration (MBA). Andere masters die goed op je bachelor aansluiten zijn: Master of Financial Management and Control en Master Risicomanagement. Je kunt ook doorstuderen aan een universiteit.

Praktische info

Wat moet je verder nog weten?

Inschrijven en aanmelden

Je aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Wil je eerst meer weten over hoe het aanmeldproces precies in zijn werk gaat? Kijk dan op onze pagina Aanmelden, hoe doe je dat? Hier vind je ook belangrijke deadlines. Deze duale opleiding start zowel in februari als in september.

Studiekosten- en financiering

Collegegeld

De collegegeldbedragen voor het gesubsidieerde onderwijs worden door het ministerie vastgesteld. Je moet eerst het collegegeld betalen, voordat je mag worden (her)ingeschreven. Je kunt het bedrag ineens betalen via de bank, maar er zijn ook mogelijkheden voor gespreide betaling. Bij gespreide betaling worden administratiekosten in rekening gebracht. Blijf op de hoogte van de huidige stand van zaken omtrent het collegegeld.

Studiefinanciering

Studenten die voltijd of duaal studeren komen in aanmerking voor een studietoelage in het kader van de Wet op de studiefinanciering. Kijk voor meer informatie op de website van DUO.

Hulp bij studiekeuze

Wat als je nog twijfelt?

Het kan zijn dat je helemaal enthousiast wordt over deze opleiding Finance & Control duaal. Het kan ook zijn dat je nog twijfelt. Ook na je bezoek aan een open dag, na meelopen en/of na het praten met studenten, docenten, ouders, en decanen. Wij helpen je graag om de juiste opleiding te kiezen. Loop eens binnen bij ons Study & Career Centre voor

Hulp tijdens je studie

Je krijgt hulp bij het studeren. Aan het begin van je duale opleiding Finance & Control maak je kennis met je studiecoach. Je kunt bij hem of haar aankloppen als je vragen hebt. Heb je behoefte aan extra hulp? Dan ben je altijd welkom bij onze decaan, vertrouwenspersoon of psycholoog.

Officiële opleidingsnaam

Deze opleiding staat als volgt geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO):
Officiële opleidingsnaam: Finance & Control

Naam internationaal: Finance & Control

Opleidingscode (Isat): 35520

Instellingscode (Brin): 27UM

De officiële opleidingsnaam en de officiële internationale naam op het moment van afstuderen worden op het getuigschrift vermeld. 

Meer informatie over de accreditatie van deze opleiding vind je op de website van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).
 

Downloads
Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je minimaal 50 van de 60 studiepunten (EC of European Credits) behalen. Dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief studieadvies en mag je je opleiding vervolgen. Behaal je minder dan 50 studiepunten dan krijg je een negatief bindend studieadvies (NBSA) en moet je de opleiding verlaten. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Als daar sprake van is, geef dat dan zo spoedig mogelijk door aan de decaan en examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.