Vragen?

Neem contact op

Introductie

Hoe herken je risico’s die een directe impact hebben op de financiële gezondheid van je organisatie? Hoe beheers je die risico’s met welke passende maatregelen?

In welke organisatie je ook als werkt, de Mastermodule Financial Risks geeft je een goede financiële basis. De module is opgedeeld in Business Analytics en Financial Risks. Met behulp van data-analyse kwalificeer en kwantificeer je financiële risico’s, waarna je de goede besluiten kunt nemen. Je ervaart dat er een directe relatie is tussen risico en rendement. Na deze mastermodule bespreek je de jaarrekening op een dieper niveau. 

Alles over toelating

Toelatingscriteria

Wanneer je deze module uit de Master Risicomanagement graag wilt volgen, verwachten we dat je een hbo- of wo-diploma bezit, of dat je beschikt over HBO denk- en werkniveau. Net zo belangrijk is werkervaring.  

Meer informatie of direct aanmelden?

Waarom deze opleiding?

 • In 10 weken word je de specialist in het beheersbaar houden van financiële risico’s. 

 • Je herkent en kwalificeert de financiële risico’s binnen je organisatie. 

 • Je weet hoe financiële instrumenten werken en welke risico’s die met zich meebrengen. 

 • Deze module uit de Master Risicomanagement is praktijkgericht en direct toepasbaar. 

De Mastermodule Financial Risks is een onderdeel van de Master Risicomanagement van De Haagse Hogeschool. Door de praktijkgerichte en bedrijfskundige insteek leidt deze master op tot een organisatiebrede risicomanagementfunctie.  

Deze mastermodule van De Haagse Hogeschool heeft behalve een cognitieve kant ook een onderzoekskant. Je doet onderzoek naar financiële risico’s in je eigen beroepspraktijk. Je maakt daarover een adviesrapportage. Als student maak je gebruik van diverse statistische technieken en modellen. We verwachten van jou dat je actief reflecteert op het nut van deze bestaande modellen en raamwerken.  

Met andere studenten vorm je een learning community. Daarin worden de unieke kennis, ervaringen en talenten van iedere student afzonderlijk gewaardeerd. Samen inspireren en versterken jullie elkaar. De docent/onderzoekers voegen zich graag in dat verrijkende proces. Leren is in deze module vooral reflecteren, elkaar motiveren, inspireren en scherp houden. Je geeft en ontvangt peerfeedback aan de andere leden van de learning community. 

Bij elke opleiding van De Haagse Hogeschool staan persoonlijke aandacht, kwaliteit en praktische toepasbaarheid centraal. Na deze module ben jij straks de risicomanager voor wie cijfers geen duistere geheimen meer hebben. Die deskundig op basis van gegevens de juiste financiële beslissingen kan nemen om de organisatie gezond te houden. Je toegevoegde waarde wordt met deze module groter.  

Jouw investering 

Hoeveel geld en tijd investeer je?

Startdatum 26 april 2024
Duur 10 weken 
Lessen 3 uur per week
Zelfstudie 5 uur zelfstudie per week
Kosten in één keer  € 2.995
Meer over de kosten
 • Over deze mastermodule betaal je geen btw. 
 • De organisatie waar je werkt, mag de kosten van deze module integraal als zakelijke onkosten opvoeren.  
 • Heb je een onderwijsbevoegdheid óf ben je leraar in het hbo en heb je minimaal een diploma op bachelorniveau, dan kun je mogelijk aanspraak maken op de lerarenbeurs. Voor meer informatie hierover: klik op voorgaande link. 

Inhoud van de studie

Het programma van deze mastermodule bestaat volledig uit fysiek onderwijs. We verwachten van je, dat je elke bijeenkomst voorbereidt en naderhand de verwerkingsopdrachten doet.  

Bij het volgen van deze mastermodule geldt een aanwezigheidsplicht. Ben je onverhoopt toch een keer afwezig, dan haal je de gemiste stof in door de hand-outs en de aantekeningen te bestuderen en door alsnog de opdrachten te maken die tijdens de bijeenkomst zijn gemaakt en besproken. Na inlevering van de opdrachten zal de docent daarop beknopt feedback geven. Mocht je meer dan 20 procent van de bijeenkomsten afwezig zijn geweest, dan overleg je met de docent en programmamanager over een additionele toets voor verdere compensatie. 

In deze mastermodule geef je minstens één keer peerfeedback op hoe een andere student een opdracht heeft uitgewerkt of een presentatie heeft gehouden.  

Onderwerpen 1
Onderwerpen 2
Toetsing

Je kennis en inzet toetsen we op twee manieren. We bespreken tijdens een evaluatie jouw activiteiten binnen de learning community: wat gaat er wel en niet goed, waar interpreteer je dingen verkeerd? Wat heb je nodig om een volgende stap in je leerproces te zetten? Daarnaast toetsen we of je een studieonderdeel voldoende beheerst. Met deze proeve van bekwaamheid sluit je een studieonderdeel af.  

Werkvormen

Blended learning 

Alle opleidingen van De Haagse Hogeschool Pro worden aangeboden in een blended vorm. Dit houdt in dat er in het programma een mix is van fysiek en online onderwijs. Bij elke opleiding staan persoonlijke aandacht, kwaliteit en praktische toepasbaarheid centraal. 

Een oplossing op maat 

Alle opleidingen kunnen ook incompany gevolgd worden. Wil je een leertraject dat perfect aansluit bij de wensen van je organisatie? Wij denken graag met je mee voor een maatwerkoplossing. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. 

Het resultaat

Wanneer je de Mastermodule Financial Risks succesvol hebt afgerond 

 • krijg je een certificaat van deelname; 

 • stel je vast welke data relevant zijn voor je onderzoek naar financiële risico’s; 

 • gebruik je allerlei statistische technieken om de data te analyseren; 

 • analyseer en kwantificeer je financiële risico’s voor je organisatie; 

 • beargumenteer je de kans dat een financieel risico zich voordoet.