Pabo zij-instroom

Wil je als leraar lesgeven op de basisschool, maar heb je geen lerarendiploma? Met een willekeurige afgeronde hbo- of universitaire opleiding kun je direct aan de slag. Ook ontvang je meteen een lerarensalaris en haal je in maximaal 2 jaar je lesbevoegdheid primair onderwijs. 


Een schoolbestuur neemt jou aan als leerkracht. Je legt een geschiktheidsonderzoek af en begint een persoonlijk scholingstraject. Jouw kennis en vaardigheden zijn het uitgangspunt bij deze omscholing. 


Om te kunnen starten met het zij-instroomtraject, doorloop je de volgende stappen.

Stap 1: Check of je voldoet aan de wettelijke eisen
Als zij-instromer in het basisonderwijs beschik je over:

  • Een in Nederland erkend hbo- of wo-diploma

  • Voor het onderwijs voldoende maatschappelijke ervaring en beroepservaring

  • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Stap 2: Ga op zoek naar een schoolbestuur
Om te starten aan Pabo zij-instroom ga je eerst op zoek naar een schoolbestuur dat iets in jou ziet. Een goed beginpunt is een school in je woonomgeving vinden die aansluit bij jouw (onderwijskundige) visie. Vraag bijvoorbeeld of het mogelijk is een snuffelstage te lopen. Zo leer je de school en alle verschillende klassen een beetje kennen en, belangrijker nog, zo leren zij jou kennen.
In overleg met jouw school en afhankelijk van jouw beginsituatie sta je meteen minimaal 2 en maximaal 4 dagen voor de klas. Op die dagen sta je als zelfstandig leerkracht voor de groep en ben je verantwoordelijk voor jouw klas. Lukt het niet om een geschikte basisschool te vinden? Wij hebben nauw contact met diverse basisscholen en kunnen je hierbij adviseren.


Stap 3: Doe het geschiktheidsonderzoek
Als zij-instromer ben je verplicht een positieve geschiktheidsverklaring af te geven aan de basisschool. Je kunt het geschiktheidsonderzoek op De Haagse Hogeschool doen.

Het geschiktheidsonderzoek bestaat uit:

  • een door jou samengesteld portfolio 

  • een criteriumgericht interview op basis van jouw portfolio en door jou bestudeerde literatuur 

  • een casustoets (aan de hand van een authentieke onderwijssituatie brengen we jouw pedagogische visie en bekwaamheden in kaart)

  • een rekentoets

  • een taaltoets

  • een praktijkopdracht (assessoren wonen een les bij als jij voor de groep staat)

  • een reflectiegesprek (je bespreekt de ervaringen van de praktijkopdracht met de assessoren)


Heb je nog geen eigen groep? We observeren en beoordelen je dan in een klas/groep van een andere leraar. Vraag daarom aan jouw schoolbestuur of je mag komen proefdraaien. Zo bouw je gelijk ervaring op.


Vrijstelling voor de taal- en rekentoets is mogelijk als je de taal- en rekentoets bij een andere Pabo aantoonbaar met succes hebt afgerond. Bekijk ook de pdf met oefenmateriaal ter voorbereiding op de taal- en rekentoets. Indien nodig helpen we je met gratis taal- en/of rekenlessen.

Jaarlijks zijn er meerdere momenten om te starten met het geschiktheidsonderzoek en het Pabo zij-instroomtraject. Schrijf je nu in en hoor wanneer je kunt starten.

De taal- en rekentoets mag je één keer herkansen. Blijkt na de eerste poging dat extra hulp welkom is, dan organiseren we dat. Lukt de herkansing niet, dan bespreken we of we jou op het gewenste niveau kunnen brengen.. Bij een positieve uitslag van het geschiktheidsonderzoek ontvang je een geschiktheidsverklaring. Je mag dan als volwaardig leerkracht voor de klas blijven staan en volgt daarnaast het Pabo zij-instroomtraject van maximaal 2 jaar.

Een alternatief voor de zij-instroom is onze reguliere flexibele deeltijdopleiding

Contact met de cursus