Pabo zij-instroom

Overweeg je een carrièreswitch? En wil je als leraar lesgeven op de basisschool, maar heb je geen lerarendiploma? Met een afgeronde hbo- of universitaire opleiding kun je toch je bevoegdheid halen. Ga op zoek naar een schoolbestuur dat jou wil aanstellen als leerkracht, leg een geschiktheidsonderzoek af en start het persoonlijke scholingsprogramma Pabo zij-instroom.

Om te kunnen starten met het zij-instroomtraject, loop je de volgende stappen door.

Stap 1: Check of je voldoet aan de wettelijke eisen
Om zij-instromer te worden in het basisonderwijs beschik je over:
  • Een afgeronde hbo- of wo-opleiding
  • Voor het onderwijs voldoende maatschappelijke ervaring en beroepservaring
  • En een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Stap 2: Ga op zoek naar een schoolbestuur

Om te kunnen starten aan het zij-instroomtraject, ben je als zij-instromer al aan het werk bij een basisschool. Vind dus een schoolbestuur dat iets in jou ziet. Helaas kan De Haagse Hogeschool hierin geen bemiddelende rol spelen. Bij het kopje ‘Praktische informatie’ hebben we wel een aantal schoolbesturen voor je op een rij gezet. Een goed startpunt zou kunnen zijn om een school in de buurt van je woonplaats te zoeken die aansluit bij jouw (onderwijskundige) visie. Neem contact op via de directie en vraag eens naar de mogelijkheden voor het lopen van een snuffelstage. Zo leer jij de school en alle verschillende klassen al een beetje kennen en, belangrijker nog, zo leren zij jou kennen.
In overleg met jouw school en afhankelijk van jouw beginsituatie hanteren we de richtlijn dat je minimaal 2 en maximaal 4 dagen voor de klas staat. Hiervoor krijg je direct een lerarensalaris. Op de dagen dat je werkt op jouw school sta je als zelfstandig leerkracht voor de groep en je draagt dan ook de verantwoordelijkheid voor jouw klas.

Stap 3: Doe het geschiktheidsonderzoek
Als zij-instromers ben je verplicht een positieve geschiktheidsverklaring af te geven aan de basisschool. Je kan het geschiktheidsonderzoek op De Haagse Hogeschool doen.
Het onderzoek bestaat uit:
  • een door jou samengesteld portfolio (het format hiervoor krijg je van ons)
  • een criterium gericht interview op basis van jouw portfolio en door jou bestudeerde literatuur (je krijgt hiervoor een lijst met suggesties)
  • een casustoets (op basis van een casus van een authentieke onderwijssituatie worden jouw pedagogische visie en bekwaamheden in kaart gebracht
  • een rekentoets
  • een taaltoets
  • een praktijkopdracht (assessoren bezoeken je in de klas om een les en een lesovergang bij te wonen)
  • een reflectiegesprek (je bespreekt de ervaringen van de praktijkopdracht met de assessoren)

Voor de taal- en rekentoets kan je vrijstelling krijgen, mits je kan aantonen dat je de taal- en rekentoets in het verleden bij een andere Pabo met succes hebt afgerond. Bekijk ook de pdf met oefenmateriaal ter voorbereiding op de taal- en rekentoets.

De eerste mogelijkheid om te starten met het scholingstraject is in september 2019. Het geschiktheidsonderzoek start dit voorjaar echter al, de toetsdag is op 11 april 2019 (van 9.00-17.00 uur).

Ieder onderdeel kan je één keer herkansen. Als je beoordeling negatief is, dan kan je helaas niet zij-instromen. Een alternatief is dan onze reguliere flexibele deeltijdopleiding. Bij een positieve uitslag ontvang je een geschiktheidsverklaring. Je mag dan direct als volwaardig leerkracht voor de klas staan en je volgt daarnaast het Pabo zij-instroomtraject van maximaal twee jaar.

Contact met de cursus