HBO Sportkunde: de nieuwe naam voor de HBO sportopleidingen in Nederland

Onder de nieuwe naam HBO Sportkunde gaan acht hogescholen in Nederland vanaf september 2017 hun eigen sportopleidingen aanbieden.

Atrium HHS De acht hogescholen hebben alle een hbo-sportopleiding in hun opleidingsaanbod, nu nog onder uiteenlopende namen als bijvoorbeeld ‘sport & bewegen”, “sport & bewegingseducatie” en “sport, gezondheid & management”. Deze verschillende benamingen zorgen zowel bij de (aankomende) student als bij het werkveld voor onduidelijkheid. Met HBO Sportkunde als nieuwe naam willen de hogescholen hier een einde aan maken.

Het belang van sport in onze samenleving is groot. Meer dan de helft van de Nederlanders sport wekelijks. Ook groeit bijvoorbeeld de rol van sport binnen de gezondheidszorg en zorgt sport voor sociale cohesie in dorpen, buurten en steden. De HBO-sportopleidingen leiden studenten op tot brede sportkundigen met de kennis en kunde van een hbo-sportprofessional. Zij zijn na afronding van hun opleiding in staat om onder meer sport- en beweegprogramma’s te ontwikkelen en te onderzoeken, om mensen (individueel en groepsgewijs) te begeleiden en om projecten of evenementen te organiseren en coördineren. Ook kan de sportkundige strategisch (sport)beleid  ontwikkelen en evalueren. 
 
De acht hogescholen die hun sportopleiding onder de nieuwe naam HBO Sportkunde gaan aanbieden zijn: De Haagse Hogeschool, Fontys Hogescholen, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Inholland, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Windesheim en HZ University of Applied Sciences. De hogescholen zullen, net als nu al het geval is, eigen accenten of specialisaties binnen hun opleiding HBO Sportkunde aanbrengen.

Hebt u nog vragen naar aanleiding van dit persbericht, penvoerder voor dit project is het Landelijk Overleg Sportkunde, mail info@sportkunde.nl of ga naar sportkunde.nl