Nieuwe opleiding De Haagse Hogeschool helpt organisaties bij voldoen aan nieuwe privacywetgeving

Vandaag, 25 mei 2018, treed de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze wet heeft grote impact op bedrijven, en serieuze consequenties als zij niet voldoen aan de gestelde eisen. Veel bedrijven zijn er echter nog niet klaar voor, en weten in sommige gevallen zelfs nog niet wat er van hen verwacht wordt. Een nieuwe post-hbo opleiding van De Haagse Hogeschool biedt uitkomst.

Privacy Wetgeving

Ondernemersvereniging VNO-NCW en MKB Nederland stelden eerder al vast dat veel bedrijven, zowel grote corporaties als de kleinere, op de ingangsdatum van 25 mei nog niet zullen voldoen aan de nieuwe geldende wetgeving. Voor veel van de kleinere bedrijven is het zelfs nog onduidelijk wat privacygevoelige gegevens zijn, hoe er met deze gegevens omgegaan moet worden en wanneer precies toestemming van de persoon in kwestie nodig is. Er is veel vraag naar mensen met kennis en inzicht in de nieuwe privacywetgeving, en de verwachting is dat deze vraag alleen nog maar zal toenemen.

Om deze reden heeft de master en post-hbo tak van De Haagse Hogeschool samen met prof. dr. S.C.A. Peters een nieuwe post-hbo opleiding ‘functionaris gegevensbescherming’ ontwikkeld. De opleiding biedt professionals handvatten bij de implementatie en uitvoering van de nieuwe privacywetgeving. Daarnaast ontstaat er inzicht in wat het invoeren van de AVG precies inhoudt voor de eigen organisatie, en wordt toepasbare kennis geboden.

De opleiding is ontwikkeld samen met prof. dr. Peters, expert op het gebied van bedrijfsprocessen, ICT en het invoeren van complexe beheersystemen. Zijn ervaring van de afgelopen tien jaar met verschillende privacyvraagstukken zoals de introductie van het elektronisch betalingsverkeer, persoonsidentificatieprocessen (o.a. het paspoort en overige overheidsdocumenten) en de ontwikkeling van IT-architectuur rond de opslag en bescherming van persoonsgegevens, was essentieel voor de totstandkoming van het opleidingsprogramma. Prof. dr. Peters is ook als kerndocent aan het programma verbonden.

Een maatwerkversie van het programma loopt momenteel bij een van de Nederlandse ministeries, de opleiding zelf gaat op 15 juni van start.

Meer informatie over de opleiding vind je via https://www.dehaagsehogeschool.nl/opleidingen/professional-courses/functionaris-gegevensbescherming/tijdens-de-opleiding