De Haagse Hogeschool ondertekent Human Capital Akkoord

Foto ondertekening Human Capital Akkoord-fotograaf Daniel Verkijk

Zuid-Holland kampt met de grootste arbeidstekorten van Nederland. Op 24 juni tekenden 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid daarom het Human Capital Akkoord Zuid-Holland. Samen committeren deze partijen zich aan harde doelstellingen omtrent (om)scholing van personeel, het aan het werk helpen van niet-werkenden en het aantrekken van internationaal talent. De Haagse Hogeschool heeft zich als regionale onderwijsinstelling gecommiteerd aan het akkoord.

“Werkgevers hebben moeite met het vinden van goed personeel, werknemers hebben moeite met het vinden van een geschikte baan,” zegt Marja van Bijsterveldt, voorzitter van de taskforce Human Capital vanuit de Economic Board Zuid-Holland. “Die mismatch is niet een probleem van de werkgever of van de werknemer, dat is een probleem van ons allemaal. Het is belangrijk dat de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt wendbaarder wordt. We willen koploper zijn in het Leven Lang Ontwikkelen. Die ambities zetten we nu om in daden.” (uit persbericht EBZ, zie link hierboven)

De Haagse Hogeschool is een van veertien onderwijsinstellingen die zich met het ondertekenen van het akkoord committeren om de kloof tussen vraag en aanbod op de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt te dichten. Door Leven Lang Ontwikkelen beter mogelijk te maken. Door het ontwikkelen van opleidingstrajecten rond vakgebieden waar meer vraag dan aanbod is. Door het creëren van maatwerktrajecten voor scholing en bijscholing van medewerkers en ZZP’ers. Door het aantrekken van internationaal talent.

Leonard Geluk, voorzitter van het college van bestuur van De Haagse Hogeschool, tekende het akkoord namens dertien deelnemende onderwijsinstellingen: “Als Zuid-Holland hebben we een opgave om tienduizenden mensen te scholen de komende jaren. Daar hebben we alle onderwijsaanbieders hard bij nodig. Dat ik teken namens alle 13 Zuid- Hollandse mbo-instellingen en hogescholen is een eerste stap van intensievere samenwerking tussen de Zuid-Hollandse onderwijsaanbieders waarin we samen ons opleidingsaanbod gaan verbeteren en nieuw flexibel aanbod gaan ontwikkelen waar het Zuid-Hollandse bedrijfsleven behoefte aan heeft.”

Zo ontwikkelt De Haagse, samen met Hogeschool Rotterdam, de ROC’s in de regio en particuliere opleiders, een programma gericht op de digitale economie waarbij samen wordt gewerkt met bedrijfsleven en overheden.“Uitzendbureaus bijvoorbeeld maken een inventarisatie welke mensen allemaal bijscholing nodig hebben. Vervolgens kunnen wij een zo effectief mogelijk onderwijsconcept voor werkenden aanbieden.” aldus Han Biemans, directeur van de faculteit IT&Design van De Haagse.

Ook zet De Haagse sterk in op de flexibilisering van haar deeltijdonderwijs. Daarbij worden vaste onderwijsprogramma’s losgelaten en wordt in plaats daarvan vastgesteld wat de leeruitkomsten moeten zijn. Zo kan een opleiding meer op maat worden ingericht, perfect voor werkenden die willen leren naast hun baan.
Infographic Human Capital Akkoord Zuid-Holland