Een stage met internationale impact

Tijdens je stage een digitale tool ontwikkelen die onverwachts wereldwijd wordt ingezet. Dat overkwam Sughra Hussain, vierdejaarsstudent Finance & Control (voorheen Bedrijfseconomie). Zij bouwde een dashboard in Excel dat – tot haar grote verbazing – door alle kantoren van Unicef gebruikt gaat worden. “Met de kennis opgedaan tijdens mijn studie, maak ik impact. Dat geeft voldoening.”

Foto Sughra Hussain “Aanvankelijk dacht ik voor mijn meewerkstage bij een consultancybureau te gaan werken. Mijn eerste stage bij de ING en mijn adviserende rol daarin bevielen mij goed. Op de bedrijvenmarkt van De Haagse Hogeschool kwam ik in aanraking met Unicef. Zij gaven aan sterke behoefte te hebben aan iemand met Excel-ervaring.”

Jij bent Excel-specialist?

“Niet per se specialist. De basisvaardigheden heb ik bij het vak Excel opgedaan. In het vierde jaar heb ik de minor Controlling en het vak Power Business Intelligence gevolgd. Daar heb ik geleerd hoe ik een dashboard in Excel kan bouwen.”

Toen Sughra de eerste dag van haar stage het Unicef-kantoor in Den Haag binnenliep, dacht ze nog dat het om een klein project ging. Tot haar vreugde bleek ze haar kennis goed te kunnen delen met  de internationaal opererende ngo . “Vooral ook omdat Unicef  veel campagnes uitvoert met data die wekelijks bijgehouden moeten worden.” Zo werkt Unicef bijvoorbeeld met callcenters om nieuwe donateurs aan zich te binden. De resultaten hiervan bepalen of een campagne succesvol is of niet.

Meteen hard aan de slag dus?

“Ja, het was een hele puzzel om een overzichtelijk dashboard te bouwen in Excel. In het begin twijfelde ik of ik dit wel zou kunnen, maar ik ben geen opgever en zette door. Toen ik het af had, was mijn stagebegeleider heel blij. Hij vertelde me dat hij de volgende dag naar Lissabon zou vliegen om mijn dashboard te presenteren. Het ging allemaal hartstikke snel. Van tevoren wist ik niet dat mijn werk wereldwijd gebruikt zou gaan worden.”

Trots?

“Ja, absoluut! En ik weet dat ik alle kennis die ik heb opgedaan bij De Haagse kan inzetten voor iets moois. De vaardigheden die je tijdens je studie opdoet, worden heel erg gewaardeerd in het bedrijfsleven. En mijn ervaring bij Unicef kan ik weer gebruiken in de toekomst .”

Onlangs had  Sughra in het buurthuis waar zij als bijbaan de boekhouding verzorgt nog en onverwachte ontmoeting, namelijk met koning Willem-Alexander. “Tijdens de Ramadan hielp ik een Iftar organiseren. Die bewuste dag kwam ik aanlopen en zag ik overal beveiliging. Ik wist van niets, maar hoorde dat de koning zou komen. Toen ik naar binnen keek, zag ik hem al zitten. We kregen een gesprekje over mijn opleiding aan de Haagse. Het was een kort, maar bijzonder moment.”

Een beloning voor je betrokkenheid?

Ja, het is natuurlijk een eer om de koning te ontmoeten. Maar mijn grootste beloning is het feit dat je met een studie Finance & Control mensen kunt helpen. En dat geeft voldoening!”