Promoveren verrijkt en verdiept

Mi Jung van der Velde, hogeschooldocent Bestuurskunde/Overheidsmanagement en lid van het lectoraat Inclusive Education, heeft één van de 24 ‘Promotiebeurzen voor leraren’ ontvangen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met deze beurs kan zij de komende vijf jaar onderzoek doen naar en uiteindelijk promoveren op ‘nieuw overheidshandelen dat de kracht en het organiserend vermogen benut van tippelaarsters en boerka- en niqaabdraagsters.’

Mi Jung van der Velde

Ivoren torentje

“In mijn onderzoek ‘In de houdgreep of meebewegen? De roep van tippelaarsters, boerka- en niqaabdraagsters om zeggenschap en bodily citizenship in Nederland’ staan twee actuele vrouwelijke body issues en de aanspraak op bodily citizenship centraal: het dragen van een boerka/niqaab en het verrichten van straatsekswerk in Nederland. Alhoewel deze thema’s zeer verschillend lijken, gaat het in beide gevallen over de lichamelijke integriteit van en de autonomie over het vrouwenlichaam die door de overheid wordt gereguleerd. Meestal is dit top-down beleid, dat tot stand is gekomen in een ‘ivoren torentje’ zonder met de doelgroep zelf gesproken te hebben of hun belevingswereld gezien en begrepen te hebben.” Dit betekent niet dat de vrouwen puur passief en lijdzaam reageren op het beleid of nieuwe regels. Zo heeft Mi Jung in de afgelopen jaren tijdens haar observaties en bezoeken aan de resterende tippelzones in Nederland verschillende vormen agency (autonomie en zeggenschap) gezien. “Er is een té eenzijdig beeld van ‘de’ tippelaarsters. Vandaar het vraagteken in de titel ‘In de houdgreep of meebewegen?’, want het is nog maar de vraag in hoeverre de overheid het gedrag van doelgroepen kan sturen.”

Meerwaarde

De Promotiebeurs voor leraren geeft docenten van hogescholen de kans om zich te ontwikkelen. Dit komt natuurlijk ook het onderwijs ten goede. Mi Jung: “Met mijn promotieonderzoek wil ik bijdragen aan inclusieve beleidsvorming voor en positieverbetering van ‘gemarginaliseerde en gestigmatiseerde’ groepen. Als promovendus onderzoek ik onderwerpen, beleidsprocessen en onderzoeksmethodieken waar ik als docent les in geef. Promoveren verrijkt en verdiept dus mijn invulling als docent en helpt mij om (actief) bij te kunnen dragen aan sociale verandering. Zo blijf ik gemotiveerd en geïnspireerd en hoop ik mijn studenten, toekomstige beleidsmedewerkers, politici en bestuurders, de meerwaarde en de mogelijkheden van inclusief beleid mee te geven.”

Spiegel

Studenten worden actief betrokken bij het onderzoek. Zo hebben vier studenten Bestuurskunde een pilot onderzoek gedaan naar de aangiftebereidheid onder sekswerkers. Via het netwerk van Mi Jung hebben ze een aantal organisaties en sekswerkers gesproken en een adviesrapport geschreven. Mi Jung hoopt in de toekomst nog veel meer studenten én collega’s bij het onderzoek te betrekken. “Mijn studenten zijn voor mij een goede spiegel en klankbord. Ik neem ze mee in het hele proces: het opzetten van dit onderzoekproject, toegang tot het veld, onderzoeksmethodieken, de politiek gevoeligheid van de onderwerpen en het politieke spel daarachter. Ik deel mijn ervaring en verbazing over uitsluiting en stigmatisering en de barrières die ik als onderzoeker heb doorstaan. Als je echt in je eigen project en ‘roeping’ gelooft, vind je kracht en middelen om door te gaan. Ik ben mijn studenten zeer dankbaar voor hun steun, advies en waardering. Daarnaast biedt body politics voldoende voer voor interessante discussies en opdrachten.”

Informatiebijeenkomst Promotiebeurs

Wil jij ook promoveren en een Promotiebeurs voor leraren aanvragen? Kom dan naar de online informatiebijeenkomst van NWO op woensdag 7 oktober 2020. Meer informatie vind je op de website van NWO.

Over de Promotiebeurs voor leraren

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt jaarlijks 9 miljoen euro beschikbaar voor de promotietrajecten. Met de beurs krijgen leraren van hogescholen en VO de kans zich verder te ontwikkelen en de aansluiting tussen universiteiten en scholen te versterken. De aanvragers van de toekende onderzoeken gaan de komende vijf jaar onderzoek doen, dat uiteindelijk leidt tot een promotie.