Let's celebrate diversity

Donderdag 15 oktober vond de Nederlandse lancering van het Unesco Global Education Monitoring Report 2020 plaats. Het kenniscentrum Global & Inclusive Learning organiseerde dit online event in samenwerking met de Nederlandse Unesco Commissie. In een studio vanuit Zoetermeer– geheel coronaproof ingericht – met live verbindingen met diverse nationale en internationale sprekers.

Van een ‘culture of we’ naar een ‘culture of I’

Kathleen Ferrier, voorzitter van de Nederlandse Unesco Commissie, sprak in haar openingswoord over het belang van student focused education. Door de COVID-crisis is daar een nieuwe dimensie bijgekomen, aldus Ferrier. “Door online onderwijs krijg je als docent letterlijk een kijkje in het leven van je student.” Ferrier illustreerde haar verhaal met een persoonlijke ervaring als jaarlijks gastdocent bij The Asian University of Women. “Ik gaf nu online les en zag studenten in vluchtelingenkampen en in theeplantages. Ik kreeg dus veel meer informatie over de persoonlijke achtergrond. Ook werd duidelijk dat niet iedereen toegang heeft tot online onderwijs.”

Investeren noodzakelijk

Anna D'Addio, senior policy analist Global Education Monitoring Report, presenteerde online vanuit Parijs de belangrijkste resultaten van het jaarlijkse GEM-report dat voor dit jaar als overkoepeld thema onderwijs en inclusie had. Een uitermate actueel thema gezien de COVID-pandemie. Een van de conclusies was dat door de COVID-crisis de noodzaak tot het investeren in inclusie extra duidelijk is geworden. Als voorbeeld noemde zij onder andere het feit dat in OECD-landen, 1 op de 20 leerlingen thuis geen toegang heeft tot internet. Daarnaast is de verwachting dat, door de economische crisis als gevolg van de pandemie, de financiële steun aan onderwijs met 2 biljoen dollar zal dalen.

Sense of belonging

Rick Wolff, onderzoeker bij RISBO, deed samen met het kenniscentrum GIL onderzoek naar de beleving van docenten tijdens de lockdown vanwege de coronamaatregelen in Nederland in maart 2020. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat 48 % van de docenten geen zicht heeft op welke studenten extra ondersteuning nodig hebben. Ook lijkt de verbinding van de docent met zijn team en opleiding van invloed op de kwaliteit van het online onderwijs. Wolff: “We zien dat docenten met een hogere sense of belonging meer manieren inzetten om het online onderwijs vorm te geven. Dat heeft direct invloed op de kwaliteit van het onderwijs.

Andere sprekers

Andere sprekers waren:

  • Jos Beelen, lector Global Learning, over het belang van de professionele ontwikkeling van docenten op het gebied van inclusief onderwijs en action research.
  • Mary Tupan, directeur van ECHO, het expertisecentrum diversiteitsbeleid, met een pleidooi voor het verzamelen van data. “Maak je doel concreet, meet het. Alleen zo kunnen we nagaan of we het goed hebben gedaan.”
  • Rajash Rawal, lid van het College van Bestuur, die benadrukte dat inclusief onderwijs geen antwoord is, maar een proces waar iedereen – studenten en docenten – voor verantwoordelijk is.
  • Saïd Touhami en Rishainy Bomberg, beide lid van de jongerencommissie van Unesco Nederland en studenten van De Haagse Hogeschool. Zij pleiten voor een ‘culture of we’ in plaats van ‘culture of I’. Zij produceerden speciaal voor het event een video over inclusief onderwijs op De Haagse Hogeschool.

Conclusie

Er zijn op het gebied van inclusief onderwijs zeker stappen gemaakt, zo benadrukken de verschillende sprekers die ook opriepen diversiteit te omarmen: ”Let’s celebrate diversity!” In haar slotwoord zei Ferrier trots te zijn op de vooruitgang en positief de toekomst in te kijken. “Er liggen nog veel uitdagingen voor ons en er liggen ook kansen in het verschiet. We doen dit samen.”

Gemist?

Je kunt de livestream van het event terugkijken via

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=yJHdLpOvOuo

De video gemaakt door de studenten is te zien via: https://youtu.be/wQYCJ5YY5bo

Het GEM Report 2020 kun je downloaden via: https://gem-report-2020.unesco.org/

Mee praten?

  • Volg #allmeansall op social media