Lezing Smart industrial safety and worker health

Op 4 november gaf John Bolte, lector Smart Sensor Systems, een lezing op het Human Factors jaarcongres. John hield een betoog over “Smart industrial safety and worker health – wearables in the workplace”. Hierin ging hij in op de vraag hoe draagbare sensoren voor een veiligere werkomgeving kunnen zorgen.

In arbeidssituaties worden metingen aan blootstelling aan stoffen, geluid etc. gedaan om op tijd maatregelen te kunnen nemen ter voorkoming van nadelige gezondheidseffecten en uitval. Maar je kunt metingen doen met nauwkeurige, gekalibreerde meetinstrumenten waar je een paar van gebruikt in vaste opstelling, of metingen met low cost, minder precieze, draagbare sensoren op het lichaam. De een geeft precieze, globale en de ander minder precieze, individuele blootstelling. Wat kan je met draagbare sensoren doen om werknemers toch beter te beschermen? In deze sessie werd een aantal voorbeelden hiervan gegeven. 
De lezing is hier terug te kijken.

Eén van de onderzoekslijnen van het lectoraat is Smart Safety and Industry, waarin onderzoek wordt gedaan naar (arbeids)veiligheid en machine health in de industriële omgeving door middel van early warning systems voor werker en omgeving.