Ouderen Den Haag tevreden over hun stad

Ouderen geven de stad Den Haag een goede voldoende voor seniorvriendelijkheid. Ze zijn erg tevreden over hun eigen woning. De openbare ruimte en gebouwen in Den Haag scoren lager. Mensen met een rollator of rolstoel, slechtere gezondheid en met een lager inkomen zijn wat minder tevreden over Den Haag als seniorvriendelijke stad.

seniorvriendelijke stad

Dit blijkt uit de Monitor Den Haag Seniorvriendelijke Stad die in 2020 door het lectoraat Urban Ageing van De Haagse Hogeschool is uitgevoerd in samenwerking met Hulsebosch Advies en AFEdemy in opdracht van de gemeente Den Haag.

Wereldprimeur

Om de tevredenheid onder De Haagse ouderen te meten, ontwikkelden en testten de opdrachtnemers de vragenlijst Age-Friendly Cities and Communities Questionnaire (AFCCQ): een wereldprimeur omdat nog nergens ter wereld een integraal kwantitatief meetinstrument bestond. Naast het invullen van de vragenlijst konden ouderen ook meepraten in stadsateliers die in alle stadsdelen zijn georganiseerd. De resultaten van de monitor aan de hand van deze vragenlijst zijn op 29 januari 2021 aan wethouder Kavita Parbhudayal en algemeen directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Leonard Geluk aangeboden.

Bevindingen

De vragenlijst gaat in op een aantal domeinen die van invloed zijn op het dagelijkse leven van ouderen.

Huisvesting

Net als de rest van de Haagse bevolking wonen Haagse ouderen vooral in een flat of appartement. Zij geven hun eigen woonruimte een goed oordeel. De meeste ouderen willen niet verhuizen omdat zij hiertoe vele barrières zien. Toch denkt bijna een derde van de Haagse ouderen aan verhuizen omdat zij toekomstbestendig willen wonen. Het advies aan de gemeente is daarom  meer aangepaste woningen te bouwen en wooncoaches voor hulp bij verhuizen aan te stellen.

Sociale participatie

De Haagse ouderen waarderen het beschikbare aanbod voor ontmoeting positief gewaardeerd en zijn vaak bereid anderen te helpen. Toch voelt meer dan de helft van de ondervraagden zich eenzaam. Ze zijn extra bezorgd vanwege coronatijd. Het advies aan de gemeente is meer laagdrempelige ontmoetingsplekken te creëren en de mogelijkheden tot een zinvol leven te verruimen.

Respect en sociale inclusie

Een meerderheid van de Haagse ouderen voelt zich thuis in de buurt en voelt zich gerespecteerd. Zij zien ook dat hun buurt verandert. De drempel om kennis te maken met andere culturen is hoog. Zaken zoals het klimaat, vreedzaam samenleven en navolging van regels zien ouderen achteruitgaan. Het advies aan de gemeente is om de mogelijkheden voor ontmoeting van jong en oud te verruimen, discriminatie tegen te gaan en te werken aan het verbeteren van het imago van ouderen.

Burgerschap en werkgelegenheid

Haagse ouderen verlenen vaak burenhulp en zoeken zinvolle, nuttige tijdsbesteding. Echter het voldoende betrokken zijn met wat er in de buurt gebeurt en de mogelijkheden tot het hebben van werk dat aansluit bij de eigen vaardigheden en interesses vragen om verbetering. Het advies aan de gemeente is alle ouderen te betrekken bij de planvorming en niet alleen de al bekende groepen.

Communicatie en informatie

Gemeentelijke informatie en de leesbaarheid hiervan scoren voldoende. Minder tevreden zijn de ouderen over de wijze waarop de gemeente naar hen luistert. Ook het vinden van bepaalde informatie is soms een probleem en ouderen vinden het lastig de snelle digitale ontwikkelingen te volgen. Het advies aan de gemeente is informatie digitaal én op papier te blijven verstrekken, digitale trainingen te laten geven en ouderenconsulenten goed vindbaar te laten zijn.

Sociale en gezondheidsvoorzieningen

De waardering voor sociale- en gezondheidsvoorzieningen in het algemeen is goed. Lager is de waardering voor de huishoudelijke zorg, de ondersteuning voor mantelzorg en de zorg en hulp in geval van ziekte of beperking die men ontvangt. Het advies aan de gemeente is de ondersteuning voor zieken te verbeteren en hulp beter vindbaar te maken bij huisarts, thuiszorg of bibliotheek.

Buitenruimten en gebouwen

Haagse ouderen zijn het minst tevreden over de buitenruimte en gebouwen in de stad. Met name de beschikbaarheid van toiletten, toegankelijkheid van de buurt en winkels, bankjes en veilige oversteekplaatsen scoren een onvoldoende. Het advies aan de gemeente is om in te zetten op goed onderhoud, voldoende bankjes en een zichtbare wijkagent.

Transport

Het Haagse openbaar vervoer wordt positief gewaardeerd. Over de bereikbaarheid en verhoogde perrons zijn de ouderen tevreden. Wel is behoefte aan minder overstappen om van A naar B te gaan en aan meer parkeerplaatsen (speciaal ook voor mindervaliden) in het centrum. Het advies aan de gemeente is hier aandacht aan te besteden.

Financiën

De meerderheid van de Haagse ouderen kan goed rondkomen. Zij maken zich wel zorgen over hun financiën, zoals de hoogte van het pensioen en oplopende kosten. 14% van de ondervraagden komt echter geld te kort. Zij weten niet goed waar zij informatie of hulp hiervoor kunnen krijgen, nu banken hun kantoren sluiten en alles digitaal wordt. Het advies aan de gemeente is meer plaatsen voor financieel advies ter beschikking te stellen en mensen met minder inkomen beter te ondersteunen.

Meer weten?

Download het rapport Rapport Seniorvriendelijk Den Haag (pdf) en bekijk de Infographic (pdf).

Bekijk de samenvatting van de overhandiging van het rapport op het Seniorenkanaal op YouTube.