Nieuwe lector betekenismarketing gaat starten

Wij zijn blij met de benoeming van Dr. Hongli Joosten-Ma als lector voor het nieuwe lectoraat Betekenismarketing binnen het kenniscentrum Digital Operations & Finance (DOF). We kennen Hongli als Hoofddocent bij de faculteit BFM. Ook was zij betrokken bij het kenniscentrum Mission Zero.

Hongli Joosten-Ma

Hongli heeft al mooie plannen met het lectoraat.

“Bij het lectoraat onderzoeken we wat handelen vanuit een breder waardenbegrip betekent voor de marketingpraktijk en hoe marketing rond zo’n breder waardenbegrip bedrijven kan helpen verduurzamen. Onderwerpen als digitalisering en radicale transparantie staan centraal in het lectoraat. Marketingonderwijs is vaak gericht op organisaties die marketingactiviteiten ontplooien om de behoefte van de klant te bevredigen met als doel: meer klanten, meer afname door klanten, of een hogere winstmarge. Kortom, organisaties die hun concurrenten te slim af zijn en hun winst maximaliseren. We herkennen wat er gebeurt in de maatschappij en dat de trend aan het veranderen is. De normen en waarden van mensen veranderen, waardoor de vraag ook anders wordt. Bij betekenismarketing gaat het daarentegen om een zo groot mogelijk doel met een zo klein mogelijke voetafdruk te bereiken. De aard van producten en diensten zal veranderen als purpose centraal komt te staan en bedrijven zullen zich daarmee anders kunnen profileren ten opzichte van elkaar.”

Wij wensen Hongli veel succes in deze nieuwe functie.