Unieke master van De Haagse Hogeschool overtreft verwachtingen van studenten

“De opleiding overtreft mijn verwachtingen. Een breed scala aan cybersecurity-onderwerpen komt aan bod en we gaan ook de diepte in.” Student Mitchell Pompe vertelt enthousiast over de master Cyber Security Engineering, waaraan hij in februari is begonnen. Ook student Peter Konings – hij heeft zijn Master of Science bijna binnen – is enthousiast. Dat verbaast lector Marcel Spruit niet. Hij stond aan de wieg van de master die heel dicht bij de praktijk staat en die werkgevers als een pre beschouwen. Beiden studenten volgen de master naast hun baan. Wat zij leren, kunnen ze onmiddellijk in praktijk brengen.

Master Cyber Security De master Cyber Security Engineering van De Haagse Hogeschool was nog maar amper geaccrediteerd of het Nationaal Cyber Security Centrum stuurde al felicitaties. Onmiddellijk schreef Defensie een aantal medewerkers in als studenten voor de eerste lichting. Alsof Nederland op deze master heeft zitten wachten. Wat is er dan zo bijzonder aan? Marcel Spruit, lector Cyber Security and Safety, kan daar antwoord op geven. Hoe studenten deze master waarderen, vertellen Mitchell Pompe en Peter Konings. 

Urgentie

Informatiebeveiliging staat wereldwijd onder grote druk van steeds inventiever wordende criminele bendes. Juist daarom heeft De Haagse Hogeschool al heel vroeg een onderzoeksgroep hieraan gewijd, die later is ingebed in het Kenniscentrum Cyber Security. 
Marcel Spruit: “De urgentie om op het gebied van cybersecurity onderzoek te doen en kennis te ontwikkelen, is groot. Als hogeschool werken we daarom nauw samen met The Hague Security Delta, de Cyber Security Academy en andere onderzoeksgroepen. Jaren geleden al hebben wij ons uitgesproken voor het ontwikkelen van goede masterprogramma’s op het gebied van cybersecurity. Daar is de master Cyber Security Engineering een eerste vrucht van. Hij is gericht op studenten die actief zijn in het werkveld.”

Een pre voor de werkgever

Mitchell Pompe werkt al verschillende jaren bij een mondiaal opererend bedrijf dat zich richt op netwerksecurity. De laatste vier jaar is hij daar sales systems engineer. “Ik houd mij bezig met het beveiligen van interne communicatiestromen en van informatie richting de cloud. Met wat ik leer in de master kan ik mijn functie nog beter invullen.” 
De master gaf Peter Konings perspectief op een nieuwe stap in zijn carrière. “Toen ik mij opgaf voor de master, werkte ik bij het Cyber Security Operation Center van een overheidsdienst. Inmiddels ben ik opgeklommen tot inspecteur cybersecurity bij een andere overheidsorganisatie die zich bezig houdt met de vitale sector. Als je deze master volgt, ziet een werkgever dat écht als een pre.”

Toegevoegde waarde

Voor Mitchell en Peter geven de verbinding tussen theorie en praktijk, het brede scala aan behandelde onderwerpen en de diepgang van het programma deze master een grote toegevoegde waarde. Peter hoopt binnenkort af te studeren op een thesis over de forensische aanpak in incident response. Over dat onderzoek kan hij boeiend vertellen. Hoe hij op een cyberincident een analyse uitvoert. Hoe hij probeert te denken als de crimineel. Hoe hij hem of haar een stap voor wil zijn. Alsof er een 21st century Sherlock Holmes aan het woord is. “Ja, dat is het fascinerende aan dit vak.”

Alsof er een 21st century Sherlock Holmes aan het woord is
Net als Mitchell is ook Peter erg te spreken over de master. “Ik heb hiervoor al verschillende technisch-inhoudelijke trainingen op het gebied van cybersecurity gevolgd. Maar die boden geen van alle de gelaagdheid die deze opleiding wél biedt. Cybersecurity heeft niet alleen te maken met technologie. Oók met bedrijfskunde, wetgeving en menselijk gedrag. Die aspecten komen allemaal terug.”

Frontonderzoek

De verwevenheid tussen de masteropleiding en het Kenniscentrum Cyber Security van De Haagse Hogeschool is groot. Marcel Spruit: “De studenten krijgen les van docenten die als onderzoekers betrokken zijn bij het kenniscentrum. Wetenschappelijk onderzoek moet altijd frontonderzoek zijn, onderzoek dat nog niemand eerder heeft gedaan. De docenten brengen de resultaten van hun eigen frontonderzoek in de masteropleiding in. Daarnaast maakt de opleiding op deelgebieden gebruik van specialisten, van mensen die in het dagelijks werk met niets anders bezig zijn dan met cybersecurity engineering. De studenten voegen zelf nieuwe kennis toe met hun wetenschappelijke thesisonderzoek.”

‘De gastcolleges van de promovendi zijn de krenten in de pap. Zij promoveren op actuele onderwerpen’
 

Extra dimensie

Het masterprogramma krijgt voor Mitchell een extra dimensie door de gastsprekers vanuit het bedrijfsleven en door de gastcolleges die vanuit The Hague Security Delta worden verzorgd. “Promovendi van de Universiteit Leiden hebben dit jaar een aantal sessies gegeven. Die zijn voor mij de krenten in de pap. Zij promoveren op actuele onderwerpen. De zaken die spelen in mijn organisatie kan ik toetsen aan zo’n gastcollege.”Terugkijkend op zijn bijna afgeronde masterstudie heeft de opleiding Peters verwachtingen overtroffen. “We gaan diep in op alle aspecten die raken aan cybersecurity. De master blijft niet steken in de behandeling van tools. Oók de concepten die onder de technologie liggen, komen uitgebreid aan bod. Wat schuilt er achter de tools? Hoe werkt dat? Hoe kun je dat gebruiken in de ontwikkeling van nieuwe omgevingen? Bijzonder boeiend.”

Ben je geïnteresseerd in de master Cyber Security Engineering en/of wil je je aanmelden? Bekijk de opleidingspagina voor meer informatie. De eerstvolgende startdatum is 4 februari 2022.