Met 4 gouden, 3 zilveren en 2 bronzen medailles presteerden de Nederlandse rolstoelsporters erg goed op de Paralympische Spelen in Rio 2016 (rolstoelbasketbal, -tennis, -atletiek, -triatlon en -rugby). Om deze positie te behouden en te versterken is meer kennis nodig over hoe atleten in een rolstoel hun vermogen kunnen optimaliseren om hun wedstrijdprestatie te verbeteren. Lectoraat Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport neemt deel in het consortium WheelPower en voert diverse onderzoeken uit.

In het snel professionaliserende veld van rolstoelsport is nieuwe kennis nodig op basis van objectieve meetgegevens van trainingen, testen en wedstrijden. Daarnaast is ook een directe terugkoppeling van de geanalyseerde data naar atleet en coach nodig zodat zij de training, rolstoelafstelling en wedstrijdprestatie kunnen optimaliseren. Om dit te bereiken, is de samenwerking tussen sportbonden, NOC*NSF, Chef-de-Mission Esther Vergeer en wetenschappers geïntensiveerd rond de thema’s ‘beter presteren’ en ‘data science’ in rolstoelsport.

Beter voorbereid op wedstrijd

Door het continu monitoren van vermogen (Watt) tijdens trainingen en competitie, gecombineerd met directe feedback hierop, kunnen de rolstoelsporters en hun coaches de resultaten van objectieve lab- en veldtesten direct gebruiken. Op basis van deze vermogensgegevens en wetenschappelijke kennis, kunnen ze trainingsrichtlijnen ontwikkelen, rolstoelactiviteiten verbeteren en wedstrijdstrategieën verfijnen. Ook kan de rolstoel technisch worden verbeterd en individueel worden afgesteld. Op deze wijze kunnen atleten zich gedurende de competitie beter voorbereiden voor een topprestatie tijdens de wedstrijd.

Onderzoek

Onderzoekers Marit van Dijk (TU Delft), Rowie Janssen (Universitair Medisch Centrum Groningen) en Rienk van der Slikke (De Haagse Hogeschool) werken aan de volgende onderzoeken:

  • De focus van Marit ligt op het continu monitoren van de rolstoelprestatie en het vermogen tijdens training en competitie in het veld. Een combinatie van data science en een recent ontwikkelde methode met versnellingssensoren bepalen de kritische prestatie-indicatoren. De methode met versnellingssensoren is een resultaat van het promotieonderzoek van Rienk in het RAAK PRO-project 'De perfecte sportrolstoel’.
  • Rowie zal in het lab het maximale (an-)aerobe vermogen van de atleten analyseren en optimaliseren door o.a. de kinetische keten te verbeteren.
  • Rienk zorgt voor het samenvoegen van de resultaten van de 2 onderzoekers door het vormgeven van de ‘Performance Portfolio’ als basis voor directe feedback voor het optimaliseren van training en rolstoeltechnologie.

Met de nieuwe wetenschappelijke kennis over het optimaal leveren van vermogen in een (sport)rolstoel en directe feedback aan atleet en coach dragen de onderzoeken bij aan een continue verbetering van het prestatievermogen van de rolstoelsporters.

Consortium WheelPower

Een sterk consortium werkt samen in dit project, bestaande uit:

Delft Data Science en Sport Data Valley zijn als data science partners betrokken voor de big data-analyse en infrastructuur.

Meer weten?

Duur

Dit project loopt tot december 2023.