Wanneer revalidanten zijn opgenomen in een ziekenhuis of revalidatiecentrum, krijgen zij intramurale zorg. Dit is zorg binnen de muren van een zorginstelling tijdens een verblijf van meer dan 24 uur. Deze intramurale zorg ondersteunt de revalidanten en bereidt hen voor op de overgang naar de eigen thuissituatie. Dit helpt hen mee te komen in de samenleving. Echter, in de praktijk neemt de fysieke activiteit bij thuiskomt vaak af. 

Doel

Binnen dit project wordt onderzoek gedaan naar de zorgtransitie van instelling naar huis, en hoe revalidanten dit ervaren. Er wordt een interventie agenda ontwikkeld voor betrokken partners om fysieke activiteit in de thuissituatie te ondersteunen en er wordt vastgesteld wat nodig is om de samenwerking in de zorgketen beter te organiseren.

Doelgroep

De doelgroep van het project zijn revalidanten, zowel neurologisch als orthopedisch.

Aanpak 

Het project bestaat uit vier onderdelen: 

  1. Eerst worden de perspectieven van revalidanten verzameld met behulp van storytelling. Zo wordt inzichtelijk hoe revalidanten het bewegen in de thuissituatie ervaren.
  2. Daarna worden de belangrijkste thema’s vastgesteld aan de hand van reflectiemiddagen met zorgprofessionals.
  3. Vervolgens zal, op basis van focusgroep interviews, een eerste versie van een interventie agenda opgesteld worden.
  4. Als laatste wordt, na publieke toetsing onder partners uit de zorgketen, de interventie agenda verder ontwikkeld en wordt een breed gedragen versie opgesteld. 

Producten

Na het afronden van het project zullen de volgende producten opgeleverd worden:

  • een serie persoonlijke verhaallijnen van revalidanten;
  • een interventie agenda;
  • een advies voor aanscherping van de samenwerking in de zorgketen.

Duur

Het project duurt één jaar, het is in september 2023 gestart en loopt tot eind augustus 2024.

Team

  • Ester de Jonge
  • Jorit Meesters 

Samenwerking

Voor dit project werkt De Haagse Hogeschool samen met:

Financiering

Het project wordt gefinancierd door KIEM, onderdeel van Regieorgaan SIA

Contact

Ester de Jonge (e.a.l.dejonge@hhs.nl)