Centre of Expertise Cyber Security

Over het kenniscentrum
Het in 2015 opgerichte Centre of Expertise Cyber Security (CoECS) van De Haagse Hogeschool richt zich op het verhogen van cybersecurity van organisaties die niet of onvoldoende zijn toegerust op cyberdreigingen. Het beschikt over een sterk (inter)nationaal netwerk en voert met lectoren, onderzoekers, kenniskringleden en studenten hoogwaardig onderzoek uit op meerdere cybersecuritythema’s. Ook is het betrokken bij de ontwikkeling van diverse opleidingsprogramma’s en masters binnen en buiten De Haagse Hogeschool. 

Onderzoeksagenda

De meerjarige onderzoeksagenda van het CoE Cyber Security richt zich op het vergroten van cybersecurity van organisaties die zelf onvoldoende zijn toegerust op cyberdreigingen. Dit is vertaald in de volgende onderzoeksvragen:

 1. Hoe kunnen we de technische uitdagingen op het gebied van cyberveiligheid in publieke en private organisaties aanpakken?
 2. Hoe kunnen we de uitdagingen op het gebied van de governance van cyber security in publieke en private organisaties aanpakken?
 3. De menselijke factor in veiligheid is geïdentificeerd als de "zwakste schakel". Hoe kunnen we deze schakel versterken en organisaties helpen hun beveiliging te verbeteren?
 4. Hoe kunnen we cybercriminaliteit aanpakken met betrekking tot deze organisaties? Kunnen we in het bijzonder de risico's identificeren en deze in de toekomst helpen beperken?
Grote bedrijven zijn meestal redelijk in staat hun eigen cyberveiligheid te organiseren. Anders ligt dit voor publieke organisaties als waterschappen en ziekenhuizen en het midden- en kleinbedrijf. Via praktijkgericht onderzoek kunnen wij eraan bijdragen dat deze lacune wordt opgevuld. Voor het onderwijs is onze bijdrage aan de hogeschoolbrede minor cybersecurity en de master Cyber Security Engineering (CSE) van essentieel belang.

Doelen

Het CoECS zet in 2020 in op:
 1. Impact en doorwerking in het cyber-kennisdomein en beroepenveld;
 2. Meer gezamenlijke onderzoeksprojecten, in lijn met onze meerjarige onderzoeksagenda;
 3. Uitbreiding met een nieuwe onderzoeksgroep Risk Management & Cyber Security;
 4. Versterken van onze vaste kern onderzoekscapaciteit;
 5. Bijdragen aan het minor-, master- en bachelor-onderwijs, alsmede aan professionalisering en onderwijsinnovatie.

Onderzoeksprojecten

Dit realiseren wij onder meer via onderzoeksprojecten, die zich richten op:

 1. Digitale veiligheid voor jongeren
 2. Cybersecurity in ziekenhuizen
 3. Kwalificatie van cybersecurity-professionals
 4. Aard en omvang van slachtofferschap van cybercrime in het MKB
 5. Aard van criminaliteit gericht op het MKB
 6. Weerbaarheid van het MKB ten aanzien van cybercrime
 7. Aanpak van cybercrime gericht op het MKB
 8. System Security, met de focus op het Internet of Things
 9. Usable Security
Daarnaast organiseren we met enige regelmaat evenementen. Op 19 maart 2020 zou onze werkconferentie ‘Cyber Resilience’ plaats vinden. I.v.m. maatregelen tegen het Coronavirus wordt deze echter uitgesteld tot nader order. 

Laat De Haagse Hogeschool uw onderzoek doen

Neem contact op
Projecten

Projecten

Studenten project: Een onderzoek naar end-to-end encryptie

Studenten project: Een onderzoek naar end-to-end encryptie

Is men onvoldoende bewust van de risico’s bij het verzenden van informatie naar een ander, waarbij het steeds risico bestaat dat het onderschept kan worden door een derde of dat de data vanuit de provider lekt?

Lees verder
Studenten project: Een onderzoek naar bluetooth

Studenten project: Een onderzoek naar bluetooth

De doelstelling van het project is om te toetsen of het mogelijk is om aan de hand van Bluetooth vast te stellen a) waar iemand zich überhaupt bevindt (locatie) en b) of deze persoon aantrekkelijk is als slachtoffer voor criminele doeleinden, bijvoorbeeld woont hij/zij in een buurt die bekend staat als een rijke of arme buurt.

Lees verder
Actueel
 • Analyse volwassenheidsmodellen voor informatiebeveiliging
  Via een volwassenheidsmeting wordt inzicht verkregen op welk niveau informatiebeveiliging is geregeld bij organisaties. In dit artikel in ib magazine worden door Lisa de Kok en Marcel Spruit de vier meest relevante informatiebeveiligingsvolwassenheidsmodellen omschreven en geanalyseerd aan de hand van gestelde criteria, zodat elke organisatie kan bepalen welk volwassenheidsmodel het meest relevant is
  Download artikel (pdf)
 • Cyberweerbaarheidsapp MKB: Ontwikkeling van een webapplicatie om de digitale weerbaarheid van het mkb te vergroten
  Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Platform Veilig Ondernemen (PVO) via een subsidie van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). De applicatie moet ondernemers in staat stellen om de cyberweerbaarheid van hun organisatie te vergroten aan de hand van concrete adviezen: de ‘Cyberweerbaarheidsapp’.
  Download rapport (pdf)
 • Rutger Leukfeldt in EenVandaag: "We moeten ons wapenen"
  Rutger Leukfeldt is lector aan de Haagse Hogeschool en senior onderzoeker bij NSCR, en onderzocht samen met zijn team hoe veilig mensen zich gedragen in een online omgeving. De respondenten gaven aan van zichzelf te denken dat ze meestal veilig handelden. Leukfeldt onderzocht of dit ook écht zo was. "We zien dat er een heel groot verschil is tussen wat mensen denken dat ze online doen en wat ze daadwerkelijk doen", vertelt hij.
  Lees
   het interview met EenVandaag van AVROTROS
  Beluister
   het interview op NPORadio 1
Publicaties
Team