Wat is de situatie van EU-arbeidsmigranten (in EU-jargon bekend als EU mobile citizens) binnen de EU en hoe kunnen we die verbeteren? Hoe gaan verschillende gemeenten in de EU om met EU mobile citizens op lokaal niveau? Wat is de rol van uitzendbureaus als het gaat om EU mobile citizens?

Het aantal EU mobile citizens uit de EU neemt toe en vaak worden zij geconfronteerd met uitdagingen, zoals het inschrijven in hun nieuwe gemeente, het vinden van huisvesting en het verkrijgen van toegang tot informatie.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is het vergelijken van de situatie van EU mobile citizens in verschillende gemeenten in de EU.

Het project richt zich specifiek op het registratieproces van EU mobile citizens bij hun lokale gemeente, informatiestromen van gemeenten en uitzendbureaus, evenals de huisvestingssituatie voor EU mobile citizens binnen hun gemeente.

Studenten van de opleiding European Studies hebben voor het vak "Facing Europe's Challenges" semi-gestructureerde interviews afgenomen bij verschillende personendie inzicht hebben in de situatie van EU mobile citizens in hun gemeente (bijv. werknemers van gemeenten, managers van uitzendbureaus, enz.) Informatie uit deze interviews wordt vervolgens gecodeerd en verwerkt tot een rapport door leden van het lectoraat Changing Role of Europe.

Bevindingen uit dit rapport worden gebruikt om een Interreg Europe aanvraag te formuleren. Interreg Europe financiert projecten die zich richten op interregionale samenwerking binnen de EU als onderdeel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Duur van het project

januari 2023-december 2024

Projectleider

dr. Rosa Groen