De Haagse Hogeschool is eerder, als partner, betrokken geweest bij een project dat zich richtte op de inzet van technologie voor leefstijlcoaches. Dat project heeft laten zien dat e-coaching, via het digitale platform eCoachGids, een prettig hulpmiddel kan zijn tijdens het GLI-begeleidingstraject. 

Het GLI-begeleidingstraject is een gecombineerde leefstijlinterventie die mensen met overgewicht en obesitas helpt gezonder te gaan leven. Tijdens de interventie worden de cliënten begeleid door kundige leefstijlprofessionals. Het is echter lastig om na de GLI de gedragsverandering vast te houden. 

Op dit moment mist de eCoachGids specifieke aandacht voor deze blijvende gedragsverandering en het huidige project zal inspelen op die behoefte door de eCoachGids verder te ontwikkelen.

Doelgroep

De doelgroep van dit project zijn hbo-geregistreerde leefstijlcoaches. 

Onderzoeksvraag

Wat is de optimale inhoud en bruikbaarheid van een digitaal ondersteuningsplatform voor GLI-aanbieders om volwassenen te ondersteunen bij een blijvend gezonde leefstijl?

Werkwijze

Wat gaat het project ‘Gezond Verder’ doen?

  • Er wordt een cohort opgericht van GLI-deelnemers om de gezondheidsstatus te monitoren. Ook worden de behoeften in kaart gebracht aangaande de gewenste en nodige ondersteuning voor blijvende gedragsverandering.
  • GLI-aanbieders worden bevraagd op de huidige en de gewenste situatie. Zo worden hun behoeften in kaart gebracht, zodat duidelijk wordt wat de aanbieders nodig hebben om hun cliënten goed te kunnen begeleiden.
  • De inzichten in de behoeften van de GLI-deelnemers en de GLI-aanbieders, worden gekoppeld aan de theorie rondom gedragsbehoud.
  • Er wordt geïnventariseerd welke tools al bestaan en of die hierbij aansluiten en welke tools nog nodig zijn.
  • De eCoachGids zal verder doorontwikkeld worden aan de hand van de resultaten van dit onderzoek.

Duur

Dit project loopt van oktober 2023 tot en met september 2025.

Team

Senior onderzoeker Joan Dallinga (j.m.dallinga@hhs.nl

Lector Gezonde Leeftijl in een Stimulerende Omgeving Sanne de Vries (s.i.devries@hhs.nl)

Samenwerking

Verschillende hogescholen werken samen aan dit project, waardoor het in aanmerking komt voor een RAAK-subsidie. Dit staat voor regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie. Het doel van het project is kennis te delen tussen hogescholen en een bijdrage te leveren aan het hoger beroepsonderwijs.

Dit project wordt aangevoerd door Hogeschool Utrecht. De Haagse Hogeschool is een partner in dit project, evenals Hogeschool Inholland, de Hogeschool van Amsterdam en een grote groep werkveldpartners. 

Meer informatie

Dit project wordt ook beschreven op de website van Hogeschool Utrecht, de aanvoerder van dit project.

Contact

Joan Dallinga (j.m.dallinga@hhs.nl)