Het ontwikkelen van een risicomanagementtool voor organisaties die minder toegerust zijn op cyberdreigingen.

Anders dan multinationals hebben midden- en kleinbedrijf (MKB), gemeenten, zorginstellingen en andere publieke dienstverleners niet altijd de technische expertise en middelen om cyberrisico’s op een effectieve manier te identificeren, analyseren en daardoor te mitigeren. Het gevolg is dat deze organisaties niet altijd goed voorbereid zijn op cyberdreigingen en daardoor kwetsbaar zijn voor aanvallen.

Doel

De doelen van dit onderzoek zijn:

  1. Het vaststellen van de behoefte en wensen op het vlak van cyberrisicomanagement bij mkb’ers.
  2. Het opstellen van een pragmatische tool die handvatten geeft aan risicoanalyse voor mkb’ers.

Doelgroep

De doelgroep voor dit onderzoek zijn mkb’ers.

Duur project

Het onderzoeksteam is in september 2020 samengesteld en vanaf midden september 2020 bezig met het uitvoeren van de deskresearch en het afnemen van interviews/enquêtes. Het onderzoeksteam verwacht in januari 2020 de behoefte op het vlak van risicomanagement bij mkb’ers in kaart te hebben gebracht. Eind januari zal een start worden gemaakt met het opstellen van de pragmatische tool die handvatten moet geven aan risicoanalyses voor mkb’ers. Eind april zal deze tool opgeleverd worden.

Samenwerkingspartners

Dit onderzoek is een samenwerking tussen het kenniscentrum Cybersecurity aan de Haagse Hogeschool, en dan in het bijzonder het lectoraat Risk Management en Cybersecurity en de Dutch Innovation Factory. Daarnaast werken we samen met diverse mkb’ers.