MedAssist Live is een app waarbij met behulp van augmented reality (een digitaal beeld over de werkelijkheid) op afstand hulp geboden kan worden. In het Living Lab Sociaal Domein en Technologie onderzoeken de Haagse Hogeschool, de gemeente Den Haag en MedAssist.online welke toepassingsmogelijkheden zinvol en van toegevoegde waarde zijn voor de zorg en het sociaal domein om verder te ontwikkelen.

MedAssist.online is winnaar van de SocialTech Startup Network Series 2022, een programma waarbinnen de beste start-ups van het land begeleid worden in de ontwikkeling van hun innovatie. De jury zag in MedAssist Live veel potentie voor zorg en ondersteuning in het sociaal domein.

Two-way augmented reality

Met de MedAssist Live app kan een zorgverlener of mantelzorger op afstand virtueel hulp bieden aan iemand die ondersteuning nodig heeft. Met behulp van two-way augmented reality wordt het live beeld van de ene gebruiker toegevoegd aan het live beeld van de andere gebruiker, waardoor er een samengevoegd beeld ontstaat. Hierdoor kan de zorgverlener of mantelzorger dingen aanwijzen of voordoen alsof hij of zij ‘live’ aanwezig is. De app wordt al gebruikt in het medisch domein bij de zee- en luchtvaart om (medische) hulp op afstand te geven.

Onderzoek

Het doel van het onderzoek is om een aantal kansrijke toepassingsmogelijkheden van MedAssist Live te identificeren voor zorg en ondersteuning thuis. Met een selectie daarvan worden kleine pilotstudies uitgevoerd om inzicht te krijgen in de levensvatbaarheid van deze toepassingen in de praktijk.
Het onderzoek is gestart in oktober 2022 en de eerste resultaten worden verwacht in de zomer van 2023. Met behulp van zorg- en welzijnsorganisaties, zorggebruikers en andere betrokkenen worden veelbelovende toepassingen van MedAssist Live geselecteerd. Bij 2 à 3 van de meest belovende toepassingen wordt er een pilotstudie uitgevoerd, waarbij gekeken wordt naar de bruikbaarheid, nodige vaardigheden en of het past in de manier van werken en leven. Ook wordt gekeken of het gebruik van MedAssist tot betere zorg en/of besparingen kan leiden. 

Samenwerking

Meer informatie

Contact

Ilse Lelieveld, I.S.Lelieveld@hhs.nl
De Haagse Hogeschool, Regisseur Living Lab Sociaal Domein en Technologie