MedAssist Live is een app waarbij met behulp van augmented reality (een digitaal beeld over de werkelijkheid) op afstand hulp geboden kan worden. In het Living Lab Sociaal Domein en Technologie onderzoeken de Haagse Hogeschool, de gemeente Den Haag en MedAssist.online welke toepassingsmogelijkheden zinvol en van toegevoegde waarde zijn voor de zorg en het sociaal domein om verder te ontwikkelen.

MedAssist.online is winnaar van de SocialTech Startup Network Series 2022, een programma waarbinnen de beste start-ups van het land begeleid worden in de ontwikkeling van hun innovatie. De jury zag in MedAssist Live veel potentie voor zorg en ondersteuning in het sociaal domein.

Two-way augmented reality

Met de MedAssist Live app kan een zorgverlener of mantelzorger op afstand virtueel hulp bieden aan iemand die ondersteuning nodig heeft. Met behulp van two-way augmented reality wordt het live beeld van de ene gebruiker toegevoegd aan het live beeld van de andere gebruiker, waardoor er een samengevoegd beeld ontstaat. Hierdoor kan de zorgverlener of mantelzorger dingen aanwijzen of voordoen alsof hij of zij ‘live’ aanwezig is. De app wordt al gebruikt in het medisch domein bij de zee- en luchtvaart om (medische) hulp op afstand te geven.

Onderzoek

Het doel van het onderzoek is om een aantal kansrijke toepassingsmogelijkheden van MedAssist Live te identificeren voor zorg en ondersteuning thuis. Met een selectie daarvan worden kleine pilotstudies uitgevoerd om inzicht te krijgen in de levensvatbaarheid van deze toepassingen in de praktijk.

Het onderzoek is gestart in oktober 2022. In de zomer van 2023 kwamen de eerste resultaten binnen. Met behulp van zorg- en welzijnsorganisaties, zorggebruikers en andere betrokkenen zijn veelbelovende toepassingen van MedAssist Live uit de resultaten geselecteerd. Bij 3 van de meest belovende toepassingen is een pilotstudie uitgevoerd, waarbij gekeken werd naar de bruikbaarheid, nodige vaardigheden en of het past in de manier van werken en leven. Ook werd gekeken of het gebruik van MedAssist tot betere zorg en/of besparingen kan leiden.  

Resultaten 

MedAssist Live blijkt van toegevoegde waarde in situaties waar aanwijzen noodzakelijk is. Deze situaties komen in de dagelijkse zorgpraktijk zoals deze in de pilots is getest niet veel voor. Voor support rondom technologische hulpmiddelen is MedAssist Live wel geschikt, niet zozeer om te communiceren met inwoners, maar vooral om reparatie en wachttijden bij de leveranciers te verminderen. Het is de moeite waard om de toepassingsmogelijkheid verder te verkennen.  

MedAssist Live heeft vooral meerwaarde in situaties waarin iemand ‘bij de hand´ genomen moet worden of concrete aanwijzingen nodig heeft. Die situaties zijn er zeker in het sociaal domein, maar niet zozeer om inwoners of zorgmedewerkers direct te ondersteunen. Dat betekent dat vooral in de dienstverlening van leveranciers en onderhouds- en reparatiediensten mogelijkheden liggen. 

Lees hier het volledige onderzoeksrapport

MedAssist.Online onderzoekt innovatieve mogelijkheden waardoor de applicatie gemakkelijker te gebruiken is. Zoals het niet nodig hebben van een green screen en het in beeld kunnen zien van elkaars gezicht én de handelingen tegelijk. Hierdoor gaat het communiceren gemakkelijker.  

Verder zijn er mooie reacties gekomen op het onderzoek met MedAssist, vanuit deelnemers van het onderzoek en extern. Hieruit zijn een aantal ideeën ontstaan voor het vervolg in het sociale domein welke MedAssist.Online zelf verder oppakt.   

Samenwerking

Meer informatie

Contact

Ilse Lelieveld, I.S.Lelieveld@hhs.nl
De Haagse Hogeschool, Regisseur Living Lab Sociaal Domein en Technologie